Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Online Alışveriş Davranışları ve Materyalist Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Karabük Üniversitesi Örneği

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 100 - 124, 31.12.2019

Öz

Gelişen teknolojinin etkisiyle bireylerin gün içinde en sık kullandığı cihazların internete, internet aracılığıyla da insanların birbirine bağlı olması sonucunda artık pek çok iş ve işlem internet üzerinden yapılabilir hale gelmiştir. Özellikle online alışveriş imkanlarının artması insanları daha kolay tüketebilme imkanına kavuşturmuştur. Daha kolay ve daha fazla tüketme sonucunda maddi varlıklara yüklenen anlam fonksiyonel anlamların ötesine geçerek sembolik birtakım anlamlar içermeye başlamıştır. Yeniliklere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilen genç neslin önemli temsilcisi olarak değerlendirilebilecek üniversite gençliğinin online alışveriş davranışları ve materyalist eğilimleri gerek pazarlama akademisyenleri gerekse uygulamacılar açısından oldukça önemli bir alt kültür grubu olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle Karabük Üniversitesinin farklı fakültelerinde ve meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerinden oluşan 434 kişilik bir örneklem grubuyla yüz yüze anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda öğrencilerin okudukları sınıf, cinsiyet, okudukları fakülte ya da meslek yüksekokulu bakımından belli açılardan farklılaştığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Aksoy, R., (2009), İnternet Ortamında Pazarlama, Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • Aydın Kayabaşı, (2010), ‘Elektronik (online) Alışverişte Lojistik Faaliyetlere Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Analizi ve Bir Alan Araştırması’, İşletme Araştırmaları, sayı 2/2, 21-42
 • Aykut Hamit Turhan, (2008), ‘‘İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi’ Akademik Bilişim
 • Aykut Hamit Turhan, (2011), ‘İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (TPB) İle Ampirik Bir Test’ Doğuş Üniversitesi, sayı 12, 128-143
 • BENSGHİR T K,(1996),Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Bill Doolin, Stuart Dillon, Fiona Thompson and James L. Corner, 2005, ‘Perceived Risk, the Internet Shopping Experience and Online Purchasing Behavior: A New Zealand Perspective’ Journal of Global Information Management (JGIM), , vol. 13, issue 2, 66-88
 • Davit Glen Mick, 1996, ‘Figures of Rhetoric in Advertising Language’ Journal of Consumer Research, vol 22, issue 4, 424-438
 • Derya Gervelik, (2012). ‘İnternet üzerinden alışverişin tüketici davranışı üzerindeki etkisi’ Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi
 • Douglast B Holt, • June 1995, ‘How Consumers Consume: A Typology of Consumption Practices’ Journal of Consumer Research, 22(1):1-16 İbrahim Kırcova, (2005). İnternette Pazarlama, 3. Baskı, Beta Basım Yayın, İstanbul.
 • James E. Burroughs and Aric Rindfleisch, 2002, ‘Materialism and Well‐Being: A Conflicting Values Perspective’ Journal of Consumer Research , December, Vol. 29, No. 3 (), pp. 348-370
 • Kara Chan and Gerard Prendergast, , (2007), ‘Materialism and Social Comparison among Adolescents’ Social Behavior and Personality An International Journal January 35(2):213-228 •
 • Marsha L. Richins and Scott Dawson, 1992,’A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation’, Journal of Consumer Research, Volume 19, Issue 3, December, Pages 303–316
 • R.A Clark., James J. Zboja. And Ronald .E. Goldsmith, (2007) “Status Consumption and Role-Relaxed Consumption: A Tale of Two Retail Consumers”, Journal of Retailing and Consumer Services, 14: 45–59.
 • Russel Belk, December (1985), ‘Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World’,Journal of Consumer Research 12(3):265-80 •
 • Süleyman Barutçu, (2008), ‘Perakendecilik Sektöründe Teknolojik Değişim: E-Perakendecilik, E-Mağaza Bağlılığı ve E-Mağaza Bağlılığını Etkileyen Faktörler’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt 13, sayı 1, 317-334
 • Tım Kasser and Aaron Ahuvia, /2002), ‘Materialistic values and well-being in business students’European Journal of Social Pyschology, issue 32, 137-146

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 100 - 124, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Aksoy, R., (2009), İnternet Ortamında Pazarlama, Seçkin Yayıncılık, Ankara
 • Aydın Kayabaşı, (2010), ‘Elektronik (online) Alışverişte Lojistik Faaliyetlere Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Analizi ve Bir Alan Araştırması’, İşletme Araştırmaları, sayı 2/2, 21-42
 • Aykut Hamit Turhan, (2008), ‘‘İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) ile Bir Model Önerisi’ Akademik Bilişim
 • Aykut Hamit Turhan, (2011), ‘İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (TPB) İle Ampirik Bir Test’ Doğuş Üniversitesi, sayı 12, 128-143
 • BENSGHİR T K,(1996),Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Bill Doolin, Stuart Dillon, Fiona Thompson and James L. Corner, 2005, ‘Perceived Risk, the Internet Shopping Experience and Online Purchasing Behavior: A New Zealand Perspective’ Journal of Global Information Management (JGIM), , vol. 13, issue 2, 66-88
 • Davit Glen Mick, 1996, ‘Figures of Rhetoric in Advertising Language’ Journal of Consumer Research, vol 22, issue 4, 424-438
 • Derya Gervelik, (2012). ‘İnternet üzerinden alışverişin tüketici davranışı üzerindeki etkisi’ Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi
 • Douglast B Holt, • June 1995, ‘How Consumers Consume: A Typology of Consumption Practices’ Journal of Consumer Research, 22(1):1-16 İbrahim Kırcova, (2005). İnternette Pazarlama, 3. Baskı, Beta Basım Yayın, İstanbul.
 • James E. Burroughs and Aric Rindfleisch, 2002, ‘Materialism and Well‐Being: A Conflicting Values Perspective’ Journal of Consumer Research , December, Vol. 29, No. 3 (), pp. 348-370
 • Kara Chan and Gerard Prendergast, , (2007), ‘Materialism and Social Comparison among Adolescents’ Social Behavior and Personality An International Journal January 35(2):213-228 •
 • Marsha L. Richins and Scott Dawson, 1992,’A Consumer Values Orientation for Materialism and Its Measurement: Scale Development and Validation’, Journal of Consumer Research, Volume 19, Issue 3, December, Pages 303–316
 • R.A Clark., James J. Zboja. And Ronald .E. Goldsmith, (2007) “Status Consumption and Role-Relaxed Consumption: A Tale of Two Retail Consumers”, Journal of Retailing and Consumer Services, 14: 45–59.
 • Russel Belk, December (1985), ‘Materialism: Trait Aspects of Living in the Material World’,Journal of Consumer Research 12(3):265-80 •
 • Süleyman Barutçu, (2008), ‘Perakendecilik Sektöründe Teknolojik Değişim: E-Perakendecilik, E-Mağaza Bağlılığı ve E-Mağaza Bağlılığını Etkileyen Faktörler’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt 13, sayı 1, 317-334
 • Tım Kasser and Aaron Ahuvia, /2002), ‘Materialistic values and well-being in business students’European Journal of Social Pyschology, issue 32, 137-146

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer KARAKAYA
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Esra EYİGÜL
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
KARAKAYA, Ö., & EYİGÜL, E. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Online Alışveriş Davranışları ve Materyalist Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Karabük Üniversitesi Örneği. Ekonomi İşletme Ve Yönetim Dergisi, 3(2), 100-124.