Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, jefrjournal@gmail.com, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Adalet Hazar, ahazar@baskent.edu.tr, Başkent Üniversitesi

Doç. Dr. Ersan Ersoy, eersoy1@yahoo.com, Uşak Üniversitesi

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Veli AKEL Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AKSOY Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun Can AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Erdinç ALTAY İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU Piri Reis Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan AYGÖREN Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Semih BÜKER Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Metin COŞKUN Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mete DOĞANAY Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Hasan EKEN Kırklareli Üniversitesi
Prof. Dr. Niyazi ERDOĞAN Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Onur GÖZBAŞI Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Prof. Dr. Refet GÜRKAYNAK Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Erk HACIHASANOĞLU Abdullah Gül Üniversitesi
Prof. Dr. Yalçın KARATEPE Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Turhan KORKMAZ Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Hayri KOZANOĞLU Altınbaş Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN İzmir Ekonomi Üniversitesi
Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat SOLAKOĞLU Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Berna TANER Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç YELDAN Kadir Has Üniversitesi
Prof. Ass. Dr. Simon GRIMA Malta Üniversitesi
Prof. Ass. Dr. Fisnik MORINA Haxhi Zeka Üniversitesi
Doç. Dr. E. Savaş BAŞÇI Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem KURT CİHANGİR Hitit Üniversitesi
Doç.Dr. İhsan Uğur DELİKANLI BDDK Eski Kurul Üyesi
Doç. Dr. Dilek DEMİRHAN Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru GÜVEN Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Eyüp KADIOĞLU SPK
Doç. Dr. Süleyman KALE Kırklareli Üniversitesi
Doç. Dr. Ayben KOY İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Ercan ÖZEN Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. İlker SAKINÇ Hitit Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin SELİMLER İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Ulaş ÜNLÜ Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Balıkesir Üniversitesi
Dr. Ebru SONBUL İSKENDER IMF
Dr. Nurcan ÖCAL SPK
Dr. Niyazi TELÇEKEN SPK
Dr. Barbaros YALÇINER SPK
Dr. Öğr. Üyesi Anıl BÖLÜKOĞLU Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇELİK Mehmet Akit Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özcan IŞIK Cumhuriyet Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi N. Nuri SEVGEN Nişantaşı Üniversitesi


(*) Bilim Kurulu Üyeleri ünvanına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergidir.
İletişim: jefrjournal@gmail.com