Yıl 2011, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 27 - 29 2011-01-01

BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT
BRONKOJENİK KİSTİN NEDEN OLDUĞU HARAPLANMIŞ LOB: VAKA SUNUMU

Mustafa Çalık [1] , Hıdır Esme [2] , Saniye Göknil Çalık [3] , Pınar Karadağlı [4]


Bronchogenic cysts are uncommon congenital anomalies of foregut origin. They most frequently found in tracheobronchial tree, mediastinum or within the lung parenchyma. Rarely, the cysts have occurred in other locations. They are generally asymptomatic in the adulthood age. Asymptomatic lesions incidentally discovered by images studies of the thoracic for “non-pulmonary” reasons. Most of them presented as a smooth homogeneous water density shadows mediastinal/pulmonary opacity on chest radiographs or computed tomography (CT). Most reported bronchogenic cysts have occurred in pediatric patients, in with life-threatening complications including airway obstruction and trapping, atelectasis and respiratory distress. It can cause symptoms only when infected, ruptured or pressing on neighboring structures. A 64-year old male presented with shortness of breath. In December 2009, he resorted to our hospital for further examinations. Computed tomography (CT) showed cystic lesion located in the left lower lobe, and lung volume reduction in left hemithorax. The patient underwent a successful thoracotomy and a left lower lobe lobectomy. Pathological findings revealed the diagnosis of a congenital bronchogenic cyst. Although bronchogenic cysts are congenital, it often diagnosed in adult age groups. Misdiagnosis or delayed diagnosis of bronchogenic cysts in the age of adulthood resulted airway obstruction, recurrent infections and eventually path can be opened to destroyed lung. For that, as soon as possible even if the cysts are asymptomatic or diagnosed in any way, to avoid possible complications should be treated by surgery
Bronkojenik kistler foregut kökenli nadir görülen konjenital anomalilerdir. Sıklıkla trakebronşial ağaç, mediastinum ve akciğer parankiminde bulunurlar. Nadiren farklı yerlerde de bulunabilirler. Genellikle erişkinlik döneminde asemptomatiktir. Bu asemptomatik hastalar sıklıkla toraks dışı nedenler için görüntülenirken tesadüfi olarak tespit edilir. Çoğunluğu göğüs filminde veya bilgisayarlı tomografide düzgün kenarlı homojen su dansitesi veren mediastinal/pulmoner opasiteler olarak görünür. Bronkojenik kistte solunum sıkıntısı, atelektazi, hava yolu obstrüksiyonu ve sıkışması gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlar en çok çocukluk çağında bildirilir. Kist enfekte, rüptüre veya çevre yapılara bası yaptığında semptomatiktir. 64 yaşındaki erkek hasta nefes darlığı ile Aralık 2009 tarihinde ileri tetkik ve tedavi için hastanemize başvurdu. Tomografisinde sol alt lobda kistik lezyon ve sol hemitoraksta hacim azalması tespit edildi. Hastaya torakotomi ve alt lobektomi yapıldı. Patolojik tanısı konjenital bronkojenik kist olarak belirlendi. Bronkojenik kist konjenital olmasına rağmen sıklıkla erişkinlik çağında tanı konur. Erişkinler de bronkojenik kistlerin yanlış tanısı veya gecikilmesi hava yolu obstrüksiyonu, tekrarlayan enfeksiyonlar ve en sonunda harap akciğer yol açabilecek komplikasyonlarla sonuçlanır. Bu sebeplerden dolayı, her hangi bir nedenle tespit edilen veya asemptomatik kistler mümkün olduğunca olası komplikasyonlardan korunmak için cerrahi olarak tedavi edilmelidir
  • Shami FM, Sachs HJ, Perkins DG. Cystic disease of the lungs. Surg Clin North Am 1988;68:581-620.
  • St-Georges R, Deslauriers J, Duranceau A, Vaillancourt R, Des- champs C, Beauchamp G et al. Clinical spectrum of bronchogenic cysts of the mediastinum and lung in the adult. AnnThorac Surg 1991;52:6-13.
  • Ribet EM, Copin MC, Gosselin BH. Bronchogenic cysts of the lung. Ann Thorac Surg 1996;61:1636-40.
  • Jones DR, Graber GM. Cysts and duplications in adults. In: Pear- son FG, Deslauriers J, Ginsberg RJ, eds. Thoracic Surgery. Phile- delphia: Churchill Livingstone Company; 1995:1399-409.
  • Sundaramoorthi T, Mahadevan R, Nedumaran K, Jayaraman S, Vaidyanathan KR. Intrabronchial rupture of bronchogenic cyst. Ann Thorac Surg 2009;87:1919-20.
  • Aktoğlu S, Yüncü G, Haliloçlar H Ermete S, Buduneli T, Broncho- genic cysts: clinicopathological presentation and treatment. Eur Respir J 1996;9:2017-21.
  • Kanemitsu Y, Nakayama H, Asamura H, Kondo H, Tsuchiya R, Naruke T. Clinical features and management of bronchogenic cysts: Report of 17 cases. Surg Today (Jpn J Surg). 1999;29:1201-5.
  • Reed Jc, Sabonya RE. Morphologic analysis of foregut cyst in the thorax. Am J Rontgenol 1974;120:851-90.
  • Basoglu A, Celik B, Sengul A.T. Giant parenchymal bronchogenic cyst mimicking hydropneumothorax J Thorac Cardiovasc Surg 2003;126:1201-1202
  • Okur E. Altan K. Kuzu Okur H. Ertuğrul M. Halezaroğlu S. Atasalihi A. Bronkojenik kistlerde cerrahi tedavi. Toraks Dergisi 2002;3:66-69
Diğer ID JA29TZ24RP
Bölüm Case Report
Yazarlar

Yazar: Mustafa Çalık

Yazar: Hıdır Esme

Yazar: Saniye Göknil Çalık

Yazar: Pınar Karadağlı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011

Bibtex @ { jemcr535106, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2011}, volume = {2}, pages = {27 - 29}, doi = {}, title = {BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT}, key = {cite}, author = {Çalık, Mustafa and Esme, Hıdır and Göknil Çalık, Saniye and Karadağlı, Pınar} }
APA Çalık, M , Esme, H , Göknil Çalık, S , Karadağlı, P . (2011). BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 2 (1) , 27-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43644/535106
MLA Çalık, M , Esme, H , Göknil Çalık, S , Karadağlı, P . "BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 (2011 ): 27-29 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43644/535106>
Chicago Çalık, M , Esme, H , Göknil Çalık, S , Karadağlı, P . "BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 (2011 ): 27-29
RIS TY - JOUR T1 - BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT AU - Mustafa Çalık , Hıdır Esme , Saniye Göknil Çalık , Pınar Karadağlı Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 29 VL - 2 IS - 1 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT %A Mustafa Çalık , Hıdır Esme , Saniye Göknil Çalık , Pınar Karadağlı %T BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT %D 2011 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Çalık, Mustafa , Esme, Hıdır , Göknil Çalık, Saniye , Karadağlı, Pınar . "BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 / 1 (Ocak 2011): 27-29 .
AMA Çalık M , Esme H , Göknil Çalık S , Karadağlı P . BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2011; 2(1): 27-29.
Vancouver Çalık M , Esme H , Göknil Çalık S , Karadağlı P . BRONCHOGENİC CYST THAT WAS CAUSED DESTROYED LOBE: A CASE REPORT. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2011; 2(1): 29-27.