Yıl 2011, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 37 - 39 2011-01-01

UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION
ELEKTİF ENTÜBASYON SONRASINDA FARKEDİLMEYEN TRAKEAL RÜPTÜR

Neriman Defne Altınbaş [1] , Havva Şahin Kavaklı [2] , Fatih Tanrıverdi [3]


Trakeal rüptür nadir, fakat hayatı tehdit edebilecek bir komplikasyondur. Ancak bazen, semptom ve bulgular geç ortaya çıkabilir. Bu yazıda geçirdiği laparoskopik cerrahi öncesi elektif orotrakeal entübasyon yapılan, ertesi gün acil servise dispne şikayeti ile başvuran trakeal rüptürlü bir olgu sunulmuştur. Trakeal rüptür, geliştikten saatler sonra bulgu verebilir, dikkatli bir fizik muayene ve tanısal inceleme uygun tedavi yaklaşımına karar vermek için önemlidir
Tracheal rupture is a rare but potentially a life-threatening condition. However sometimes, the symptoms and signs may be delayed. A case of tracheal rupture after elective orotracheal intubation for laparoscopic surgery who presented the next day to the emergency department with dyspnea is being presented. Tracheal rupture may present after hours, careful physical examination and diagnostic evaluation is crucial to decide the appropriate management plan
  • Schneider T, Storz K, Dienemann H, Hoffmann H. Management of iatrogenic tracheobronchial injuries: a retrospective analysis of 29 cases. Ann Thorac Surg 2007;83:1960-4.
  • Sternfeld D, Wrigth S. Tracheal rupture and the creation of a false passage after emergency intubation. Ann Emerg Med 2003;42:88- 92.
  • Camkurt MA, Coşkun F, Aksu NM, Karakılıç E, Rama- dan H, Özcan H, ve ark. Entübasyona bağlı gelişen nadir bir komplikasyon:Trakeal rüptür olgu sunumu. Akademik Acil Tıp Dergisi 2008;7:40-42.
  • Hofmann HS, Rettig G, Radke J, Neef H, Silber RE. Iatrogenic ruptures of the tracheobronchial tree. Eur J Cardiothorac Surg. 2002;21:649-652.
  • Carbognani P, Bobbio A, Cattelani L, Internullo E, Caporale D, Rusca M. Management of postintubation membranous tracheal rupture. Ann Thorac Surg 2004;77:406-9.
  • Conti M, Pougeoise M, Wurtz A, Porte H, Fourrier F, Ramon et al. management of postintubation tracheobronchial ruptures. Chest 2006;130:412-18.
  • Miñambres E, Burón J, Ballesteros MA, Llorca J, Muñoz P, González-Castro A. Tracheal rupture after endotracheal intu- bation: a literature systematic review. Eur J Cardiothorac Surg 2009;35:1056-62.
Diğer ID JA57PP23BC
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Neriman Defne Altınbaş

Yazar: Havva Şahin Kavaklı

Yazar: Fatih Tanrıverdi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011

Bibtex @ { jemcr535113, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2011}, volume = {2}, pages = {37 - 39}, doi = {}, title = {UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION}, key = {cite}, author = {Altınbaş, Neriman Defne and Kavaklı, Havva Şahin and Tanrıverdi, Fatih} }
APA Altınbaş, N , Kavaklı, H , Tanrıverdi, F . (2011). UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 2 (1) , 37-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43644/535113
MLA Altınbaş, N , Kavaklı, H , Tanrıverdi, F . "UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 (2011 ): 37-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43644/535113>
Chicago Altınbaş, N , Kavaklı, H , Tanrıverdi, F . "UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 (2011 ): 37-39
RIS TY - JOUR T1 - UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION AU - Neriman Defne Altınbaş , Havva Şahin Kavaklı , Fatih Tanrıverdi Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 39 VL - 2 IS - 1 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION %A Neriman Defne Altınbaş , Havva Şahin Kavaklı , Fatih Tanrıverdi %T UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION %D 2011 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Altınbaş, Neriman Defne , Kavaklı, Havva Şahin , Tanrıverdi, Fatih . "UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 / 1 (Ocak 2011): 37-39 .
AMA Altınbaş N , Kavaklı H , Tanrıverdi F . UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2011; 2(1): 37-39.
Vancouver Altınbaş N , Kavaklı H , Tanrıverdi F . UNRECOGNIZED TRACHEAL RUPTURE AFTER ELECTIVE INTUBATION. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2011; 2(1): 39-37.