Yıl 2011, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 35 - 37 2011-04-01

A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen
Akut Karını Taklit Eden Sağ Subkostal Yerleşimli Rektus Kası Schwannoma Olgusu

Abdullah Özgönül [1] , Özgür Söğüt [2] , Hasan Çeçe [3] , Muhammet Emin Güldür [4] , Metin Yalçın [5] , Ali Uzunköy [6]


ıntroduciton: Schwannoma is a solitary, well-demarcated and generally slow-growing benign tumor arising from the from the Schwann cell in the nerve sheath. It can present in any location; however, the involvement of abdominal organ and extra-abdominal muscle are rare. In this study, we present a case with right subcostal rectus muscle schwannoma mimicking acute abdomen. The present case is the first reported case in the Turkish literature as a schwannoma of the abdominal wall.Case Report: A 47 year old female patient presented to the emergency department with complaints of severe abdominal pain and vomiting. Abdominal examination revealed right upper quadrant tenderness. In her upper abdominal ultrasound, a cystic-appearance mass lesion with a diameter of 2.5x1.5 cm was detected in right lobe anterior segment of the liver. Contrast-enhanced abdominal tomography revealed that the mass was not associated with the abdomen, but localized within the rectus muscle. Following total excision of the mass, histopathological examination demonstrated the diagnosis of schwannoma.Conclusion: Schwannomas localized inside the abdominal organs or in the abdominal wall can mimic the acute abdomen. The definitive diagnosis can be made by histopathological analyses
Giriş: Schwannoma, sinir kılıfındaki schwan hücrelerinden kaynaklanan soliter, düzgün sınırlı ve genellikle yavaş büyüyen iyi huylu bir tümördür. Herhangi bir lokalizasyonda karşımıza çıkabilir; ancak intraabdominal organ ve ekstraabdominal kas tutulumu nadirdir. Bu çalışmada, akut karın bulgularını taklit eden sağ subkostal yerleşimli rektus kası schwannoma olgusu sunuldu. Sunulan olgu Türkçe literatürde karın duvarı Schwannoması olarak bildirilen ilk olgudur. Olgu Sunumu: Kırk yedi yaşında bayan hasta şiddetli karın ağrısı ve kusma şikayetiyle acil servise başvurdu. Karın muayenesinde; palpasyonla sağ üst kadranda hassasiyet saptandı. Yapılan üst batın ultrasonografisinde karaciğer sağ lob anterior segmente 2,5x1,5 cm çapında kistik görünümde kitle lezyonu izlendi. Kontrastlı batın tomografisinde kitlenin batın ile ilişkili olmadığı ve rektus kası içi yerleşimli olduğu anlaşıldı. Kitlenin total çıkarılmasını takiben histopatolojik inceleme sonucu schwannoma ile uyumlu olarak saptandı. Sonuç: Abdominal organlara ya da karın duvarına yerleşik shwannomalar akut karını taklit edebilir. Kesin tanı histopatolojik incelemeler ile konulur.
 • McClenathan JH, Bloom RJ. Peripheral tumors of the intercostal nerves. Ann Thorac Surg 2004;78:713-4.
 • Verocay J. Geschwulste als systemerkrankung am nervosen Ap- parate, Festschrift fur chiari. Wien Leipzig 1908:378-384.
 • Enzinger FM, Weiss SW. Soft tissue tumors. Louis, MO, Editor. 2nd ed. CV Mosby Company; 1988. p.586-597.
 • Dural K, Koçer B, Günal N, Gülbahar G, Sakıncı Ü. İnterkostal sinirden köken alan schwannoma: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2008;16:129-30.
 • Korkmaz Ö, Yılmaz HG, Özekinci S, Taçyıldız İH, Akgün Y. Memede Schwanoma: Olgu Sunumu. Meme Sağlığı Dergisi 2007;3:33-4.
 • Russell DS, Rubinstein LJ. Pathology of tumors of the nervous system. 5th ed. Baltimore Williams and Wilkins; 1989. p.255-268.
 • Cıncık H, Güngör A, Baloğlu H, Çolak A, Candan H. Baş boyun yerleşimli sinir kılıfı tümörleri: Üç olgu sunumu. Türk Otolaren- goloji Arşivi 2004;42:220-4.
 • Al-Shareef Z, Ahmed I, Alam MK, Ahmed MA. Laparoscopic excision of an intra-abdominal Schwannoma. Ann Saudi Med 1997;17:95-6.
 • Bhatia RK, Banerjea A, Ram M, Lovett BE. Benign Ancient Schwannoma of the abdominal wall: An unwanted birthday pres- ent. BMC Surg 2010;10:1.
 • Dette K, Bechstein WO, Lobeck H, Vogl T, Neuhaus P. Intra- abdominal schwannoma. Diagnosis and surgical therapy. Chirurg 1997;68:159-67.
 • Hide I. Giant ancient schwannoma of the pelvis. Skeletal Radiol- ogy 2000;29:538-42. Özgönül ve ark.
Diğer ID JA42KU33ZK
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Abdullah Özgönül
Kurum: Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Yazar: Özgür Söğüt
Kurum: Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Yazar: Hasan Çeçe
Kurum: Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Yazar: Muhammet Emin Güldür
Kurum: Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Yazar: Metin Yalçın
Kurum: Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Yazar: Ali Uzunköy
Kurum: Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2011

Bibtex @ { jemcr535146, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2011}, volume = {2}, pages = {35 - 37}, doi = {}, title = {A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen}, key = {cite}, author = {Özgönül, Abdullah and Söğüt, Özgür and Çeçe, Hasan and Güldür, Muhammet Emin and Yalçın, Metin and Uzunköy, Ali} }
APA Özgönül, A , Söğüt, Ö , Çeçe, H , Güldür, M , Yalçın, M , Uzunköy, A . (2011). A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 2 (2) , 35-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43645/535146
MLA Özgönül, A , Söğüt, Ö , Çeçe, H , Güldür, M , Yalçın, M , Uzunköy, A . "A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 (2011 ): 35-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43645/535146>
Chicago Özgönül, A , Söğüt, Ö , Çeçe, H , Güldür, M , Yalçın, M , Uzunköy, A . "A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 (2011 ): 35-37
RIS TY - JOUR T1 - A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen AU - Abdullah Özgönül , Özgür Söğüt , Hasan Çeçe , Muhammet Emin Güldür , Metin Yalçın , Ali Uzunköy Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 37 VL - 2 IS - 2 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen %A Abdullah Özgönül , Özgür Söğüt , Hasan Çeçe , Muhammet Emin Güldür , Metin Yalçın , Ali Uzunköy %T A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen %D 2011 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Özgönül, Abdullah , Söğüt, Özgür , Çeçe, Hasan , Güldür, Muhammet Emin , Yalçın, Metin , Uzunköy, Ali . "A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 / 2 (Nisan 2011): 35-37 .
AMA Özgönül A , Söğüt Ö , Çeçe H , Güldür M , Yalçın M , Uzunköy A . A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2011; 2(2): 35-37.
Vancouver Özgönül A , Söğüt Ö , Çeçe H , Güldür M , Yalçın M , Uzunköy A . A Case With Right Subcostal Rectus Muscle Schwannoma Mimicking Acute Abdomen. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2011; 2(2): 37-35.