Yıl 2011, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 31 - 33 2011-07-01

Isosorbit Dinitrat Poisoning
İsosorbit Dinitrat Zehirlenmesi

Ferhat İçme [1] , Ayça Açıkalın [2] , Metin Topal [3] , Akkan Avcı [4] , Yunsur Çevik [5] , Müge Gülen [6]


Methemoglobinemia can be seen both congenitally and acquired. Acquired methemoglobinemia has been reported after clinical use of many chemical agents and drugs. The nitrate as one of those agents has been used especially in ischemic cardiac diseases since the second half of the 18th century, but overdose and overdose dependent methemoglobinemia is very rare. In this case we discussed a patient with hypotension and acquired methemoglobinemia after taking 40 pills of isosorbit dinitrate according to the newest literature
Methemoglobinemi konjenital veya edinsel olarak görülebilmektedir. Edinsel methemoglobinemi klinikte kullanılan birçok kimyasal ajan ve ilaca maruziyet sonrası bildirilmiştir. Bu ajanlardan birisi olan nitratlar: 18. yüz yılın ikinci yarısından bu yana başta iskemik kalp hastalıkları olmak üzere birçok hastalıkta kullanılan ilaçlar olmasına rağmen yüksek doz alımına ve buna bağlı methemoglobinemiye çok nadir rastlanmaktadır. Biz bu yazıda yaklaşık 40 adet isosorbitdinitrat alımı sonrası hipotansiyon ve edinsel methemoglobinemi gelişen ve destek tedavi ile düzelen bir olguyu son literatür bilgileri ışığında tartıştık.
 • Cohen MD, Fields WR, Hodgson JB. Correlation of digital angiographic with Doppler estimation of coronary flow re- serve. JACC 1987; 9:101-A.
 • Braunwald E, Sobcl BE. Coronary Blood Flow and Myo- cardial Ischemia. In: Braunwald E cd. Heart Disease 1991;38:1161-61.
 • Darling RC, Roughton FJW. The effect of methemoglobin on the equilibrium between oxygen and hemoglobin. Am J Physiol 1942;137: 56.
 • Aydoğan M, Toprak DG, Türker G, Zengin E, Arısoy ES, Gökalp AS. Prilokaine bağlı toksik methemoglobinemide intravenöz askorbik asit kullanımı: İki vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:65-68.
 • Bayard M, Farrow J, Tudiver F. Acute methemoglobinemia after endoscopy. J Am Board Fam Pract 2004;17:227-229.
 • Lunenfeld E, Kane GC. Methemoglobinemia: sudden dys- pnea and oxyhemoglobin desaturation after esophagoduo- denoscopy. Respir Care 2004;49:940-942.
 • George R. Honig. Hemoglobin Disorders. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (eds). Nelson Textbook of Pediatrics. 16 th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company 2000;1484.
 • Svecova D, Bohmer D. Congenital and acquired methemoglo- binemia and its therapy. Cas Lek Cesk 1998; 23;137:168-70.
 • Ash-Bernal R, Wise R, Wright SM. Acquired methemoglo- binemia: a retrospective series of 138 cases at 2 teaching hospitals. Medicine (Baltimore). Sep 2004;83(5):265-73.
 • Hamtılton A.: Industrial Poisons in the United States, Mae- millan, New York, 1925; 438.
 • Sollmann, T: A Manual of Pharmacology, 4th ed. Saunders, Phila, 1932.
 • Tabel Y, Sandıkkaya A, Güngör S, Özgen Ü. Sünnet öncesi uygulanan lokal prilokaine bağlı methemoglobinemi olgu- su. Dicle Tıp Dergisi, 2009;1:53-55.
 • Gülgün M, Kul M, Sarıcı SÜ, Alpay F. Prilokaine Bağlı Methemoglobinemi iki olgu sunumu ve literatüre bakış. Er- ciyes Tıp Dergisi 2007;29(4):322-325.
 • Devrim S, Öztekin F, Sağıroğlu E, Çelik M. Akut şiddetli methemoglobinemi olguları. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002;30:322-326.
 • Chui JSW, Poon WT, Chan KC et al. - Nitrite-induced me- thaemoglobinaemia aetiology, diagnosis and treatment. An- aesthesia 2005;60:496-500.
 • Johnson D - Perioperative methemoglobinemia. Can J An- aesth, 2005;52:665-668.
 • Osterhoudt KC. Methemoglobinemia. Ford M, Delaney K, Ling L, Erickson T. Ford: Clinical Toxicology, 1st edition. Philadelphia: W. B. Saunders Company 2001;211-217.
Diğer ID JA64BA88MV
Bölüm Case Report
Yazarlar

Yazar: Ferhat İçme

Yazar: Ayça Açıkalın

Yazar: Metin Topal

Yazar: Akkan Avcı

Yazar: Yunsur Çevik

Yazar: Müge Gülen

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2011

Bibtex @ { jemcr535171, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2011}, volume = {2}, pages = {31 - 33}, doi = {}, title = {Isosorbit Dinitrat Poisoning}, key = {cite}, author = {İçme, Ferhat and Açıkalın, Ayça and Topal, Metin and Avcı, Akkan and Çevik, Yunsur and Gülen, Müge} }
APA İçme, F , Açıkalın, A , Topal, M , Avcı, A , Çevik, Y , Gülen, M . (2011). Isosorbit Dinitrat Poisoning. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 2 (3) , 31-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43646/535171
MLA İçme, F , Açıkalın, A , Topal, M , Avcı, A , Çevik, Y , Gülen, M . "Isosorbit Dinitrat Poisoning". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 (2011 ): 31-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43646/535171>
Chicago İçme, F , Açıkalın, A , Topal, M , Avcı, A , Çevik, Y , Gülen, M . "Isosorbit Dinitrat Poisoning". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 (2011 ): 31-33
RIS TY - JOUR T1 - Isosorbit Dinitrat Poisoning AU - Ferhat İçme , Ayça Açıkalın , Metin Topal , Akkan Avcı , Yunsur Çevik , Müge Gülen Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 33 VL - 2 IS - 3 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports Isosorbit Dinitrat Poisoning %A Ferhat İçme , Ayça Açıkalın , Metin Topal , Akkan Avcı , Yunsur Çevik , Müge Gülen %T Isosorbit Dinitrat Poisoning %D 2011 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD İçme, Ferhat , Açıkalın, Ayça , Topal, Metin , Avcı, Akkan , Çevik, Yunsur , Gülen, Müge . "Isosorbit Dinitrat Poisoning". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 / 3 (Temmuz 2011): 31-33 .
AMA İçme F , Açıkalın A , Topal M , Avcı A , Çevik Y , Gülen M . Isosorbit Dinitrat Poisoning. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2011; 2(3): 31-33.
Vancouver İçme F , Açıkalın A , Topal M , Avcı A , Çevik Y , Gülen M . Isosorbit Dinitrat Poisoning. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2011; 2(3): 33-31.