Yıl 2011, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 45 - 47 2011-07-01

Late traumatic presented recurrent pneumothorax
Travmatik geç dönem tekrarlayan pnömotoraks: Olgu sunumu

Burhan Apilioğulları [1] , Hıdır Esme [2] , Ferdane Melike Duran [3] , Nuri Düzgün [4]


One of the most encountered pathological findings among thorax traumas is rib fracture and pneumothorax, haemothorax or haemopneumothorax caused by rib fracture. Recurrence of pneumothorax is not common after traumatic pneumothorax. Tube thoracostomy was performed to a 29-year-old male patient, after traffic accident, because of rib fracture and bilateral haemopneumothorax. After lung expansion patient was discharged, however he applied to our clinic 2 times because of late onset recurrent pneumothorax and tube thoracostomy was performed again. There was no evidence of bullous lung disease on computed tomography and any trauma or heavy lifting on his anamnesis. Spinose part of left sixth fractured rib may cause to recurrent pneumothorax were determined on computed tomography scan. At the 75. day of his trauma, spinose part of left sixth fractured rib was determined to injure lung parenchyma and knit into the thoracic cavity. The spinose part of the fractured rib, injuring the lung, was resected and external stabilization was achieved with a titanium plaque. We haven’t seen any pathology about lungs on his 3 months follow up. In conclusion, it should be remembered that fractures in the ribs may be associated with late on set recurrent pneumothorax can be established without presence of risk factors like bullous lung
Toraks travmalarında kaburga kırığı ve bunun neden olduğu pnömotoraks, hemotoraks veya hemopnömotoraks en sık görülen patolojik bulgulardandır. Travmatik pnömotoraks sonrası nüks pnömotoraks gelişmesi yaygın değildir. Yirmi dokuz yaşındaki erkek hastaya, trafik kazası sonrası, kaburga kırığı ve bilateral hemopnömotoraks nedeniyle tüp torakostomi uygulandı. Akciğer ekspansiyonu sağlandıktan sonra taburcu edilen hasta 2 kez gecikmiş nüks pnömotoraks nedeniyle kliniğimize başvurdu ve tekrar tüp torakostomi uygulandı. Bilgisayarlı tomografisinde büllöz akciğer hastalığına ait bir bulgu ve anamnezinde herhangi bir travma veya ağır kaldırma hikayesi yoktu. Bilgisayarlı tomografide, sol 6. kırık kaburganın nüks pnömotoraksa neden olabilecek dikensi parçası tespit edildi. Travmanın 75. gününde, sol 6. kaburganın kırık ucunun akciğer parankimini yaraladığı ve torasik kavite içine doğru kaynadığı görüldü. Akciğeri yaralayan kırık kaburga parçası çıkarılarak titanyum plak ile eksternal stabilizasyon uygulandı. Üç aylık takibinde akciğerle ilgili bir patolojik bulgu görülmedi. Sonuç olarak, kaburgadaki kırıkları, büllöz akciğer gibi risk faktörleri olmaksızın geç ortaya çıkan nüks pnömotoraksla ilişkili olabileceği akılda tutulmalıdır.
  • Yazkan R. Geç Dönem Travmatik Hemotoraks. Harran Üniversi- tesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2009;6:43-6.
  • Leblebici H, Kaya Y, Koçak AH. Gögüs Travmalı 302 Olgunun Analizi. Türk Gögüs Kalp Damar Cer Derg. 2005;13:392-6.
  • Yalcınkaya İ, Sayır F, Kurnaz M, Cobanoğlu U. Göğüs Travması: 126 olgunun analizi. Ulus Travma Derg. 2000;6:288-91.
  • Fry WA, Paape K. Pneumothorax. In: Shields TW, LoCicero J, Ponn RB, Eds. General Thoracic Surgery, 5th ed. Philadelphia. Lippincott Williams and Wilkins; 2000, pp. 675-86.
  • İmamoğlu OU, Öncel M, Erginel T, Tunçay E, Dalkılıç G, Acar H, ve ark. Toraks travmalarında yaklaşım: 110 olgunun değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg. 1999; 7: 450-3.
  • Kuzucu A, Soysal O, Ulutaş H. Optimal timing for surgical treat- ment to prevent recurrence of spontaneous pneumothorax. Surg Today. 2006;36:865-8.
  • Demirhan R, Koşar A, Eryiğit H, Kiral H, Yildirim M, Arman B. Spontaneous pneumothorax: retrospective analysis of 348 cases. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15:367-70.
  • Türkyılmaz A, Erdem AF, Aydın Y, Cinici O, Eroğlu A. Sekonder spontan pnomotoraksta tedavi: 100 olguluk tecrube. The Eurasian Journal of Medicine. 2007;39:97-102.
Diğer ID JA25ZR79MM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Burhan Apilioğulları

Yazar: Hıdır Esme

Yazar: Ferdane Melike Duran

Yazar: Nuri Düzgün

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2011

Bibtex @ { jemcr535178, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2011}, volume = {2}, pages = {45 - 47}, doi = {}, title = {Late traumatic presented recurrent pneumothorax}, key = {cite}, author = {Apilioğulları, Burhan and Esme, Hıdır and Duran, Ferdane Melike and Düzgün, Nuri} }
APA Apilioğulları, B , Esme, H , Duran, F , Düzgün, N . (2011). Late traumatic presented recurrent pneumothorax. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 2 (3) , 45-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43646/535178
MLA Apilioğulları, B , Esme, H , Duran, F , Düzgün, N . "Late traumatic presented recurrent pneumothorax". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 (2011 ): 45-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43646/535178>
Chicago Apilioğulları, B , Esme, H , Duran, F , Düzgün, N . "Late traumatic presented recurrent pneumothorax". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 (2011 ): 45-47
RIS TY - JOUR T1 - Late traumatic presented recurrent pneumothorax AU - Burhan Apilioğulları , Hıdır Esme , Ferdane Melike Duran , Nuri Düzgün Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 47 VL - 2 IS - 3 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports Late traumatic presented recurrent pneumothorax %A Burhan Apilioğulları , Hıdır Esme , Ferdane Melike Duran , Nuri Düzgün %T Late traumatic presented recurrent pneumothorax %D 2011 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Apilioğulları, Burhan , Esme, Hıdır , Duran, Ferdane Melike , Düzgün, Nuri . "Late traumatic presented recurrent pneumothorax". Journal of Emergency Medicine Case Reports 2 / 3 (Temmuz 2011): 45-47 .
AMA Apilioğulları B , Esme H , Duran F , Düzgün N . Late traumatic presented recurrent pneumothorax. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2011; 2(3): 45-47.
Vancouver Apilioğulları B , Esme H , Duran F , Düzgün N . Late traumatic presented recurrent pneumothorax. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2011; 2(3): 47-45.