Yıl 2012, Cilt 3 , Sayı 3, Sayfalar 93 - 95 2012-07-01

Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report
Bir Çocukta İdiopatik Tek Taraflı Damak Paralizisi: Bir Olgu Sunumu

Sedat Işıkay [1] , Onur Balcı [2] , Kutluhan Yılmaz [3]


Unilateral isolated paralysis of the soft palate is a rare clinical entity. Typical clinical features are sudden onset, rhinolalia, and nasal escape of fluids from the ipsilateral nostril. This disorder suggests a viral etiology, affects mainly male children at the ages of 2 to 3 years, and resolves spontaneously. We describe the case of a 7-year-old boy who presented with acute dysphagia, nasal voice and liquid regurgitation to the nose. All the complementary studies, including magnetic resonance and viral serology tests, were normal. No treatment was administered, and his symptoms improved spontaneously. In conclusion, paralysis of the soft palate should be considered in patients with acute dysphagia, rhinolalia and liquid regurgitation to the nose
Tek taraflı izole yumuşak damak felci nadir bir klinik durumdur. Tipik klinik özellikleri ani olarak başlaması, rinolali ve tek taraflı burun deliğinden nazal sıvı kaçağı olmasıdır. Bu hastalıkta viral bir etiyoloji düşünülmekte olup sıklıkla 2-3 yaşları arasında erkek çocuklar etkilenmekte ve kendiliğinden düzelmektedir. Biz akut disfaji, nazal konuşma ve buruna sıvı regürjitasyonu olan yedi yaşında bir erkek olguyu sunuyoruz. Olgunun magnetik rezonans ve viral serolojik testler gibi tamamlayıcı çalışmalarının tümü normaldi. Olguya herhangi bir tedavi verilmedi ve semptomları kendiliğinden iyileşti. Sonuç olarak, bizim olgumuz gibi akut disfaji, nazal konuşma ve buruna sıvı kaçağı olan olgularda yumuşak damak felci akılda tutulmalıdır.
  • Edin M, Sveger T, Tegner H, Tjernstrom O. Isolated temporary phary- ngeal paralysis in childhood. Lancet 1976; 1: 1047-9. [CrossRef] JAEMCR 2012; 3: 93-5
  • Işıkay et al. Paralysis of the Palate in a Child Resim 1. Uvulanın ve palatofarengeal kasın sola deviye görünümü
Diğer ID JA64ZJ49YT
Bölüm Case Report
Yazarlar

Yazar: Sedat Işıkay
Kurum: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Yazar: Onur Balcı
Kurum: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Yazar: Kutluhan Yılmaz
Kurum: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2012

Bibtex @ { jemcr535370, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2012}, volume = {3}, pages = {93 - 95}, doi = {}, title = {Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report}, key = {cite}, author = {Işıkay, Sedat and Balcı, Onur and Yılmaz, Kutluhan} }
APA Işıkay, S , Balcı, O , Yılmaz, K . (2012). Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 3 (3) , 93-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43654/535370
MLA Işıkay, S , Balcı, O , Yılmaz, K . "Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report". Journal of Emergency Medicine Case Reports 3 (2012 ): 93-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43654/535370>
Chicago Işıkay, S , Balcı, O , Yılmaz, K . "Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report". Journal of Emergency Medicine Case Reports 3 (2012 ): 93-95
RIS TY - JOUR T1 - Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report AU - Sedat Işıkay , Onur Balcı , Kutluhan Yılmaz Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 95 VL - 3 IS - 3 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report %A Sedat Işıkay , Onur Balcı , Kutluhan Yılmaz %T Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report %D 2012 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD Işıkay, Sedat , Balcı, Onur , Yılmaz, Kutluhan . "Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report". Journal of Emergency Medicine Case Reports 3 / 3 (Temmuz 2012): 93-95 .
AMA Işıkay S , Balcı O , Yılmaz K . Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2012; 3(3): 93-95.
Vancouver Işıkay S , Balcı O , Yılmaz K . Idiopathic Unilateral Paralysis of the Palate in a Child: a Case Report. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2012; 3(3): 95-93.