Yıl 2013, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 22 - 24 2013-01-01

Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge
Özkıyım Amacıyla Boğaziçi Köprüsü’nden Atlama Sonucu Sağkalım

Mehmet Özgür Erdoğan [1] , Özgür Söğüt [2] , Rasim Yorulmaz [3] , Mehmet Tahir Gökdemir [4] , İsmail Tayfur [5]


Here, we attempted to explain the better-than-expected clinically stable condition of a patient who jumped from the Bosphorus Bridge, and to disclose the underlying causes. A 33-year-old male patient was admitted to our emergency department by the 112 emergency service following a jump from a height. He had attempted to commit suicide by jumping off the Bosphorus Bridge. Except for the patient’s blood pressure (90/50 mmHg), the other vital signs were normal. A computed tomography (CT) of the thorax showed minimal pneumothorax on the left side. The thoracic vertebra CT showed stable compression fractures with no spinal canal compression between T3 and T8 vertebrae. Abdominal CT scan revealed a minimal subcapsular hematoma (grade 1) in the middle zone of the left kidney. He was admitted to the intensive care unit for follow-up. With a clinically stable progress, he was transferred to the neurosurgery unit 24 hours later. He was followed for four days in the neurosurgery clinic, then was discharged with recommendations of bed rest and outpatient clinic control. Among causes affecting mortality and morbidity in falls from heights, the patient’s age, dynamics of the fall, the hardness of the ground, falling position, and falling height are substantial factors
Bu olguda Boğaziçi Köprüsü’nden atlayan hastanın klinik durumunun beklenenden daha iyi olması ve bunun sebepleri açıklanmaya çalışılmıştır. Otuz üç yaşında erkek hasta 112 tarafından acil servisimize getirildi. Boğaziçi Köprüsü üzerinden özkıyım amacıyla denize atladığı öğrenildi. Hastanın kan basıncı (90/50 mmHg) dışındaki diğer vital bulguları normaldi. Olgunun toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) solda minimal pnömotoraks tespit edildi. Torakal vertebra BT’sinde T3-T8 arası vertebralarda spinal kanal basısı yapmayan stabil kompresyon fraktürleri mevcut idi. Batın BT’de sol böbrek orta zonda minimal subkapsüler hematom (grade 1) saptandı. Hasta takip amaçlı yoğun bakıma yatırıldı Klinik olarak stabil seyreden olgu, 24 saat sonra nöroşirurji servisine nakledildi. Serviste 4 gün takip edilen hasta yatak istirahatı ve poliklinik kontrolü önerileriyle taburcu edildi. Yüksekten atlayan olgularda mortalite ve morbiditeyi etkileyen nedenler arasında olgunun yaşı, düşme şekli, düştüğü zeminin yapısı, düşme pozisyonu ve düşüş yüksekliği önemlidir.
  • Chalmers DJ, Marshall SW, Langley JD, Evans MJ, Brunton CR, Kelly AM, et al. Height and surfacing as risk factors for injury in falls from playg- round equipment: a case control study. Injury Prev 1996; 2: 98-104. [CrossRef]
  • Eryılmaz M, Durusu M. Yüksekten Düşme: Erişkin Olgular. ADÜ Tıp Fakül- tesi Dergisi 2008; 9: 29-32.
  • Çetin G, Günay Y, Fincanci SK, Kolusayin RÖ. Suicides by jumping from Bosphorus Bridge in İstanbul. Forensic Science Int 2001; 116: 157-62. [CrossRef]
  • Harvey PM, Solomons BJ. Survival after free falls of 59 metres into water from the Sydney Harbour Bridge, 1930-1982. Med J Aust 1983; 1: 504-11.
  • Synder RG. Human tolerance limits in water impact. Aerospace Med 1965; 36: 940-7.
  • Thierauf A, Preuss J, Lignitz E, Madea B. Retrospective analysis of fatal falls. Forensic Science Int 2010; 198: 92-6. [CrossRef]
  • Atanasijevic TC, Popovic VM, Nikolic SD. Characteristics of chest injury in falls from heights. Legalmed 2009; 11: 315-7. [CrossRef]
Diğer ID JA74YC77HN
Bölüm Case Report
Yazarlar

Yazar: Mehmet Özgür Erdoğan
Kurum: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Yazar: Özgür Söğüt
Kurum: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Yazar: Rasim Yorulmaz
Kurum: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Yazar: Mehmet Tahir Gökdemir
Kurum: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Yazar: İsmail Tayfur
Kurum: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2013

Bibtex @ { jemcr535444, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {22 - 24}, doi = {}, title = {Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Mehmet Özgür and Söğüt, Özgür and Yorulmaz, Rasim and Gökdemir, Mehmet Tahir and Tayfur, İsmail} }
APA Erdoğan, M , Söğüt, Ö , Yorulmaz, R , Gökdemir, M , Tayfur, İ . (2013). Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 4 (1) , 22-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43657/535444
MLA Erdoğan, M , Söğüt, Ö , Yorulmaz, R , Gökdemir, M , Tayfur, İ . "Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge". Journal of Emergency Medicine Case Reports 4 (2013 ): 22-24 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43657/535444>
Chicago Erdoğan, M , Söğüt, Ö , Yorulmaz, R , Gökdemir, M , Tayfur, İ . "Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge". Journal of Emergency Medicine Case Reports 4 (2013 ): 22-24
RIS TY - JOUR T1 - Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge AU - Mehmet Özgür Erdoğan , Özgür Söğüt , Rasim Yorulmaz , Mehmet Tahir Gökdemir , İsmail Tayfur Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 24 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge %A Mehmet Özgür Erdoğan , Özgür Söğüt , Rasim Yorulmaz , Mehmet Tahir Gökdemir , İsmail Tayfur %T Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge %D 2013 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Erdoğan, Mehmet Özgür , Söğüt, Özgür , Yorulmaz, Rasim , Gökdemir, Mehmet Tahir , Tayfur, İsmail . "Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge". Journal of Emergency Medicine Case Reports 4 / 1 (Ocak 2013): 22-24 .
AMA Erdoğan M , Söğüt Ö , Yorulmaz R , Gökdemir M , Tayfur İ . Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2013; 4(1): 22-24.
Vancouver Erdoğan M , Söğüt Ö , Yorulmaz R , Gökdemir M , Tayfur İ . Surviver of Suicidal Fall from the Bosphorus Bridge. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2013; 4(1): 24-22.