Yıl 2013, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 70 - 72 2013-04-01

Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report
Pelvik Ektopik Renal Ürolitiazis: Olgu Sunumu

Umut Gülaçtı [1] , Zülfü Birkan [2] , Cemal Üstün [3]


Ectopic kidney is a congenital malformation which is very rare. The most frequent localisation is in the pelvis. Ectopic kidney is frequently diagnosed incidentally during radiological examination. Because it creates pelvic mass, it can be misdiagnosed as colonic tumours or ureteric masses. In September 2011, a 45-year-old male patient, applied to the emergency service with abdominal pain. On physical examination, there was a left pelvic mass, and left inguinal and left costovertebral sensitivity. In microscopic evaulation of urine, erythrocytes were abundant and the leukocyte value was 3/hpf. Abdominal-pelvic ultrasonography and computed tomography examinations were performed and the patient was diagnosed with an ectopic pelvic kidney and a left ureteral stone. Ureteral stones resulting from an ectopic pelvic kidney are not common. In patients who have applied to the emergency service with abdominal pain, pelvic mass and with no accompanying pathology, a ureteral stone as a result of an ectopic pelvic kidney may be considered as not requiring treatment
Ektopik böbrek nadir görülen bir konjenital malformasyondur. En sık görülen lokalizasyon pelvistir. Ektopik böbrek sıklıkla radyolojik tetkikler esnasında tesadüfen saptanırlar. Pelvik bölgede kitle oluşturduğu için kolon tümörleri ve üreter kaynaklı kitleler ile karıştırılabilirler. Eylül 2011’de, 45 yaşında bir erkek hasta acil servise karın ağrısı ile başvurdu. Fizik muayenesinde, sol pelvik bölgede kitle ve sol inguinal bölgede hassasiyet ve sol kostovertebral açı hassasiyeti mevcuttu. İdrar mikroskopisinde her büyük büyütme alanında bol eritrosit ve 3 lökosit görüldü. Batın-pelvik ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi çekilerek pelvik ektopik böbrekte üreter taşı tanısı konuldu. Pelvik ektopik böbrek ürolitiazisi sık karşılaşılan bir durum değildir. Acil servise karın ağrısı ve kitle nedeniyle başvuran hastalarda tanıda, ek bir patoloji olmadığı takdirde tedavi gerekmeyen, pelvik ektopik böbrek ürolitiazisi olabileceği düşünülmelidir.
  • Walsh PC, Gittes RF, Perlmutter AD, Stamey TA: Anomalies of the Upper Urinary Tract. Campbell’s Urology. 5th ed. Philedephia: W.B Saunders Company; 1986.p.1665-741.
  • Hiroaka M. Medical management of congenital anomalies of the kid- ney and urinary tract. Pediatr Int 2003; 45: 624-33. [Crossref]
  • Cinman NM, Okeke Z, Smith AD. Pelvik kidney associated diseases and treatment. J Endourol 2007; 21: 836-42. [Crossref]
  • Coplen DE. Developmental and positional anomalies of the kidney. In: Pediatric Surgery, Ashcraft KW, Murphy JP, Sharp RJ, Sigalet DL, Snyder CL, Eds. 4th ed. Philadelphia: WB Saunders Company; 2000.p.681-9.
  • Guarino N, Tadini B, Camardi P, Silvestro L, Lace R, Bianchi M. The in- cidence of associated urological abnormalities in children with renal ectopia. J Urol 2004; 172: 1757-9. [Crossref]
  • Menon M, Resnick MI. Urinary lithiasis: Etiology, diagnosis and medi- cal management. In Walsh, Retik, Vaughan and Wein Editor. Campbell’s Urology. 8th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2002.p.3229-306.
  • Fleischer AC. Pelvik Kitlelerin Transabdominal ve/veya Transvaginal sonografi ile değerlendirilmesi, In: Fleischer AC, Manning FA, Jeanty P, Romero R Eds. Obstetrik ve Jinekolojide Sonografi Prensipler ve Klinik Uygulamalar, Çev. Edit: Yüksel A, İstanbul: Ulusal Tıp Kitabevi;1996.p.767.
  • Öner A. I.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Üriner Sistem Taş Hastalığı. Sempozyum Dizisi. No:68 2009.p.19-40.
  • Goel R, Yadav R, Gupta NP, Aron M. Laparoscopic assisted percutaneous nephrolithotomy (PCNL) in ectopic kidneys: Two different techniques. Int Urol Nephrol 2006; 38: 75-8. [Crossref]
Diğer ID JA78TM75MP
Bölüm Case Report
Yazarlar

Yazar: Umut Gülaçtı
Kurum: Harput Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Elazığ, Türkiye

Yazar: Zülfü Birkan
Kurum: Harput Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Elazığ, Türkiye

Yazar: Cemal Üstün
Kurum: Harput Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Elazığ, Türkiye

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2013

Bibtex @ { jemcr535477, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {70 - 72}, doi = {}, title = {Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report}, key = {cite}, author = {Gülaçtı, Umut and Birkan, Zülfü and Üstün, Cemal} }
APA Gülaçtı, U , Birkan, Z , Üstün, C . (2013). Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 4 (2) , 70-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43659/535477
MLA Gülaçtı, U , Birkan, Z , Üstün, C . "Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report". Journal of Emergency Medicine Case Reports 4 (2013 ): 70-72 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43659/535477>
Chicago Gülaçtı, U , Birkan, Z , Üstün, C . "Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report". Journal of Emergency Medicine Case Reports 4 (2013 ): 70-72
RIS TY - JOUR T1 - Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report AU - Umut Gülaçtı , Zülfü Birkan , Cemal Üstün Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 72 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report %A Umut Gülaçtı , Zülfü Birkan , Cemal Üstün %T Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report %D 2013 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Gülaçtı, Umut , Birkan, Zülfü , Üstün, Cemal . "Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report". Journal of Emergency Medicine Case Reports 4 / 2 (Nisan 2013): 70-72 .
AMA Gülaçtı U , Birkan Z , Üstün C . Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2013; 4(2): 70-72.
Vancouver Gülaçtı U , Birkan Z , Üstün C . Pelvic Ectopic Renal Urolithiasis: A Case Report. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2013; 4(2): 72-70.