Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 17 - 20 2014-01-01

Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker
Sodyum Kanal Blokeri ile Ortaya Çıkarılan Brugada Sendromu

Şerafettin Demir [1] , Mücahit Tüfenk [2] , Vedat Davutoğlu [3] , Mehmet Kanadaşı [4] , Zeynep Karakaya [5]


Introduction: The Brugada syndrome is characterized by an STsegment elevation in the right precordial electrocardiography (ECG) leads and a high incidence of sudden death in patients with structurally normal hearts. Clinically, atypical chest pain, palpitations, syncope, supraventricular tachycardia, ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and sudden death may occur. Case Report: A 39 year old male patient was admitted with presyncope and palpitation symptoms to our clinic. A family history of sudden death presyncope and ECG findings brought the Brugada syndrome as a differential diagnosis to mind. To confirm the diagnosis, a provacation test with ajmanil was done. Serial performed ECGs have been evaluated and a Type 1 ECG sample which confirms the Brugada Syndrome has been observed in the patient.Conclusion: Our goal is to help make the diagnosis of Brugada syndrome cases, a method comprising the use of the sodium channel blockers, and discuss case studies to introduce the method to provide ease of diagnosis
Giriş: Brugada sendromu yapısal olarak normal kalpte sağ prekordiyal elektrokardiyografi (EKG) leadlerde ST segment elevasyonu ve artmış ani kardiyak ölüm riski ile karakterizedir. Klinik olarak atipik göğüs ağrısı, çarpıntı, senkop, supraventriküler taşikardi,ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, ani ölüm şeklinde karşılaşılabilir. Olgu Sunumu: Otuz dokuz yaşında erkek hasta çarpıntı, presenkop şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Presenkop, ailede ani ölüm öyküsü ve EKG bulguları bir arada değerlendirilen hastada ön tanı olarak brugada sendromu düşünüldü. Tanıyı doğrulamak için hastaya ajmanil verilerek provakasyon testi uygulandı. Seri çekilen EKG’lerini değerlendirildi ve hastada Brugada sendromu tanısını doğrulayan Tip 1 EKG örneği gözlendi. Sonuç: Amacımız Brugada sendromu düşünülen vakalarda tanı koymaya yardımcı bir yöntem olan sodyum kanal blokerlerinin kullanımını, vaka üzerinden tartışmak ve tanı kolaylığı sağlayacak yöntemi tanıtmaktır.
 • Brugada P, Brugada J. Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical and electrocar- diographic syndrome. A multicenter report. J Am Coll Cardiol 1992; 20: 1391-6.
 • Antzelevitch C, Brugada P, Brugada J, Brugada R, Towbin JA, Nadema- nee K. Brugada syndrome: 1992-2002: A historical perspective. J Am Coll Cardiol 2003; 41: 1665-71.
 • Akdemir İ, Davutoğlu V, Dinckal MH, Aksoy M. Akut myokard infarktüsü tanısı ile karıştırılan bir brugada sendromu olgusu. Turk Kardiyol Dern Arş 2001; 29: 723-6.
 • Brugada J, Brugada R, Brugada P. Right bundle-branch block and ST- segment elevation in leads V1 through V3: A marker for sudden death in patients without demonstrable structural heart disease. Circulation 1998; 97: 457-60.
 • Wilde AA, Antzelevitch C, Borggrefe M, Brugada J, Brugada R, Brugada P, et al. Proposed diagnostic criteria for the Brugada syndrome. Eur Heart J 2002; 23: 1648-54.
 • Wilde AA, Antzelevitch C, Borggrefe M, Brugada J, Brugada R, Brugada P, et al. Proposed diagnostic criteria for the Brugada syndrome: Consen- sus report. Circulation 2002; 106: 2514-9.
 • Morita H, Kusano-Fukushima K, Nagase S, Fujimoto Y, Hisamatsu K, Fujio H, et al. Atrial fibrillation and atrial vulnerability in patients with Brugada syndrome. J Am Coll Cardiol 2002; 40: 1437-44.
 • Gussak I, Bjerregaard P, Hammill SC. Clinical diagnosis and risk stratifica- tion in patients with Brugada syndrome. J Am Coll Cardiol 2001; 37: 1635-8.
 • Tatli E, Gul C, Surucu H, Ozcelik F. Brugada syndrome: Clinical evaluation, diagnosis and treatment modalities: Reiew. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2005; 25: 560-4.
 • Brugada J, Brugada R, Brugada P. Right bundle-branch block and ST- segment elevation in leads V1 through V3: a marker for sudden death in patients without demonstrable structural heart disease. Circulation 1998; 97: 457-60.
 • Brugada R, Brugada J, Antzelevitch C, Kirsch GE, Potenza D, Towbin JA, et al. Sodium channel blokers identfy risk for sudden death in patients with ST segment elevation and right bundle branch block but structur- ally normal hearts. Circulation 2000; 101: 510-5.
 • Demirtaş S, Atar İ, Köse S. Ajmalin testi. Türk Aritmi Pacemaker ve Elek- trofizyoloji Dergisi 2008; 6: 1.
 • Rolf S, Bruns HJ, Wichter T, Kirchhof P, Ribbing M, Wasmer K, et al. The aj- maline challenge in Brugada syndrome: Diagnostic impact, safety, and recommended protocol. Eur Heart J 2003; 24: 1104-12.
Diğer ID JA25SA88SV
Bölüm Case Report
Yazarlar

Yazar: Şerafettin Demir
Kurum: Department of Cardiology, Adana State Hospital, Adana, Turkey

Yazar: Mücahit Tüfenk
Kurum: Department of Cardiology, Adana State Hospital, Adana, Turkey

Yazar: Vedat Davutoğlu
Kurum: Department of Cardiology, Adana State Hospital, Adana, Turkey

Yazar: Mehmet Kanadaşı
Kurum: Department of Cardiology, Adana State Hospital, Adana, Turkey

Yazar: Zeynep Karakaya
Kurum: Department of Cardiology, Adana State Hospital, Adana, Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2014

Bibtex @ { jemcr535545, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {17 - 20}, doi = {}, title = {Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker}, key = {cite}, author = {Demir, Şerafettin and Tüfenk, Mücahit and Davutoğlu, Vedat and Kanadaşı, Mehmet and Karakaya, Zeynep} }
APA Demir, Ş , Tüfenk, M , Davutoğlu, V , Kanadaşı, M , Karakaya, Z . (2014). Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 5 (1) , 17-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43664/535545
MLA Demir, Ş , Tüfenk, M , Davutoğlu, V , Kanadaşı, M , Karakaya, Z . "Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 (2014 ): 17-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43664/535545>
Chicago Demir, Ş , Tüfenk, M , Davutoğlu, V , Kanadaşı, M , Karakaya, Z . "Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 (2014 ): 17-20
RIS TY - JOUR T1 - Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker AU - Şerafettin Demir , Mücahit Tüfenk , Vedat Davutoğlu , Mehmet Kanadaşı , Zeynep Karakaya Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 20 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker %A Şerafettin Demir , Mücahit Tüfenk , Vedat Davutoğlu , Mehmet Kanadaşı , Zeynep Karakaya %T Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker %D 2014 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Demir, Şerafettin , Tüfenk, Mücahit , Davutoğlu, Vedat , Kanadaşı, Mehmet , Karakaya, Zeynep . "Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 / 1 (Ocak 2014): 17-20 .
AMA Demir Ş , Tüfenk M , Davutoğlu V , Kanadaşı M , Karakaya Z . Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2014; 5(1): 17-20.
Vancouver Demir Ş , Tüfenk M , Davutoğlu V , Kanadaşı M , Karakaya Z . Brugada Syndrome was Uncovered with a Sodium Channel Blocker. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2014; 5(1): 20-17.