Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 30 - 32 2014-01-01

Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia
Kardiyak Aritminin Eşlik Ettiği Hipokalemik Periyodik Paralizi Olgusu

Yusuf Kenan Tekin [1] , Gülaçan Tekin [2]


Introduction: Hypokalemic periodic paralysis (HPP) is a disease characterized by intermittent attacks of muscle weakness occurring at irregular intervals and accompanied by episodic hypokalemia. The most common cause of HPP is familial periodic paralysis, which is an autosomal dominantly inherited congenital disease. The serum potassium level is low during the attack due to the shift of potassium into muscle cells, but it is normal between attacks. Attacks of muscle weakness may be triggered or enhanced by high carbohydrate food consumption, emotional stress, cold, resting after strenuous exercise, drugs (such as glucocorticosteroids), insulin and diuretics, preceding infections, and pregnancy.Case Report: We hereby present a 31-year-old male patient admitted to emergency services who had suddenly developed muscle weakness in his upper and lower extremities. Hypopotassemia was observed on the blood test, the electrocardiography was a Mobitz type I atrioventricular block, and the patient was diagnosed with familial periodic paralysis (PP).Conclusion: Familial HPP is diagnosed if there are recurrent attacks of paralysis that are reversible with potassium replacement and hypopotassemia, without any apparent cause of hypopotassemia
Giriş: Hipokalemik periyodik paralizi (HPP) düzensiz aralıklarla seyreden kas güçsüzlüğü atakları ile karakterize, hipokalemi ataklarının eşlik ettiği bir hastalıktır. HPP’nin en sık sebebi otozomal dominant geçişli konjenital bir hastalık olan ailesel periyodik paralizidir. Potasyumun kas hücresi içerisine geçişi nedeniyle atak sırasında serum potasyum düzeyi düşük fakat ataklar arasında normaldir. Kas güçsüzlüğü atakları fazla karbonhidratlı gıda tüketimi, emosyonel stres, soğuk, ağır egzersiz sonrası istirahatte, glikokortikoidler, insülin ve diüretik gibi ilaç kullanımı, geçirilmiş enfeksiyonlar ve gebelik gibi etkenler ile tetiklenebilir veya şiddetlenebilir. Olgu Sunumu: Burada üst ve alt ekstremitelerde ani başlangıçlı kas güçsüzlüğü ile acil servise başvuran 31 yaşında erkek hasta sunduk. Ailesel PP tanısı konulan hastanın kan tetkikleride hipopotasemi ve elektrokardiyografide mobitz tip I atriyoventriküler blok saptandı. Sonuç: Potasyum replasmanı ile düzelen paralizi ataklarının tekrarlaması, hipopotasemi ve hipopotasemiyi açıklayacak sebep olmadığında ailesel HPP tanısı konulur
  • Finsterer J. Primary periodic paralyses. Acta Neurol Scand 2008; 117: 145-58. [CrossRef]
  • Koç F, Bozdemir H, Sarıca Y. Familyal periodik paralizili bir aile. Gülhane Tıp Dergisi 2003; 45: 379-82.
  • Dikici S, Kocaman G, Şen Ş, Ercan N. Periyodik paralizi: Olgu sunumu. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2011; 1: 21-3.
  • Wang HF, Tsai SC, Pan MS, Shiao CC. Complete heart block during po- tassium therapy in thyrotoxic periodic paralysis. J Emerg Med 2013; 44: 61-4. [CrossRef]
  • Lin SH, Yang SS, Chau T. A practical approach to genetic hypokalemia. Electrolyte Blood Press 2010; 8: 38-50. [CrossRef]
  • Ebus S, Verrips A, Ginjaar IB, Verhagen WI. Gastro-enteritis in hypokale- mic periodic paralysis: A life threatening condition. Clin Neurol Neuro- surg 2012; 114: 801-2. [CrossRef]
  • Stedwell RE, Allen KM, Binder LS. Hypokalemic paralyses: a review of the etiologies, pathophysiology, presentation, and therapy. Am J Emerg Med 1992; 10: 143-8. [CrossRef]
  • Kim H, Hwang H, Cheong HI, Park HW. Hypokalemic periodic paralysis; two different genes responsible for similar clinical manifestations. Ko- rean J Pediatr 2011; 54: 473-6. [CrossRef]
  • Lin SH, Lin YF, Halperin ML. Hypokalaemia and paralysis. QJM 2001; 94: 133-9. [CrossRef]
  • Alfonzo AV, Isles C, Geddes C, Deighan C. Potassium disorders--clinical spectrum and emergency management. Resuscitation 2006; 70: 10-25. [CrossRef]
Diğer ID JA78FN72KS
Bölüm Case Report
Yazarlar

Yazar: Yusuf Kenan Tekin
Kurum: Department of Emergency Medicine, Yozgat State Hospital, Yozgat, Turkey

Yazar: Gülaçan Tekin
Kurum: Department of Emergency Medicine, Yozgat State Hospital, Yozgat, Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2014

Bibtex @ { jemcr535551, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {30 - 32}, doi = {}, title = {Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia}, key = {cite}, author = {Tekin, Yusuf Kenan and Tekin, Gülaçan} }
APA Tekin, Y , Tekin, G . (2014). Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 5 (1) , 30-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43664/535551
MLA Tekin, Y , Tekin, G . "Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 (2014 ): 30-32 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43664/535551>
Chicago Tekin, Y , Tekin, G . "Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 (2014 ): 30-32
RIS TY - JOUR T1 - Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia AU - Yusuf Kenan Tekin , Gülaçan Tekin Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 32 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia %A Yusuf Kenan Tekin , Gülaçan Tekin %T Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia %D 2014 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Tekin, Yusuf Kenan , Tekin, Gülaçan . "Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 / 1 (Ocak 2014): 30-32 .
AMA Tekin Y , Tekin G . Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2014; 5(1): 30-32.
Vancouver Tekin Y , Tekin G . Hypokalemic Periodic Paralysis Case Accompanied with Cardiac Arrhythmia. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2014; 5(1): 32-30.