Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 5, Sayfalar 161 - 164 2014-05-01

Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu
Three Geriatric Patients Presenting with Atropa Belladonna (Deadly Nightshade) Poisoning within 5 Days

Aykut Sarıtaş [1] , Mehmet Korkmaz [2] , Muhammed Murat Kurnaz [3]


Introduction: Atropa belladonna (AB), commonly known as deadly nightshade, is known to be toxic. AB has toxic anticholinergic effects on the body. Anticholinergic toxic syndrome (ATS) affects both the central and peripheral nervous systems, causing delirium, hallucination, tachycardia, choreoathetoid movements, mydriasis, and dry skin.Case Report: The first case includes a 70-year-old man who was brought to the emergency department by his relatives with complaints of confusion, hallucinations, and meaningless conversation. The second case was related to a 75-year-old female patient brought to the emergency department with the same complaints. Upon regaining consciousness, it was learned from the history that both cases ate this plant for regulation of blood sugar. The third case was related to a 60-year-old man brought to the emergency department with complaints of agitation and confusion. All three patients underwent conservative treatment.Conclusion: It would be lifesaving to do anamneses in detail as often as clinical examination and imaging in cases that may be confused with acute cerebrovascular events. It was concluded that poisoning derived from plants, especially in geriatric patients who have consciousness, hallucination, meaningless hand gestures, and speech findings, must be considered thoroughly
Giriş: Güzel avrat otu olarak bilinen Atropa belladonna (AB) zehirli bir bitkidir. AB antikolinerjik etki ile zehirlenme yapar. Antikolinerjik toksiksendrom (ATS), santral ve periferik sinir sistemini birlikte etkileyerek deliryum, halüsinasyon, taşikardi, koreoatetoid hareketler, midriyazisve kuru deri gibi bulgularla karşımıza çıkar. Olgu Sunumu: İlk olgu; şuur bulanıklığı, halüsinasyon ve anlamsız konuşma şikayetleri ile yakınları tarafından acil servisimize getirilen yetmiş yaşında erkek hasta idi. İkinci olgu da aynı şikayetleri ile acil servise getirilen yetmiş beş yaşında kadın hasta idi. Şuurları açıldıktan sonra her iki olgunun anamnezinde kan şekerlerinin düzenlenmesi için bu bitkiyi yedikleri öğrenildi. Üçüncü olgu ajitasyon, anlamsız konuşma ve şuur bulanıklığı şikayetleri ile acil servise getirilen altmış yaşında erkek hasta idi. Üç olguya da konservatif tedavi uygulandı. Sonuç: Bu gibi vakalar akut serebrovasküler olaylar ile karışabileceği için klinik muayane ve görüntüleme yöntemleri kadar detaylı anamnezalınması hayat kurtarıcı olacaktır. Özellikle şuur bulanıklığı, halüsinasyon, anlamsız el hareketleri ve konuşma bulguları ile gelen geriatrikhastalarda ayırıcı tanıda bitkilere bağlı zehirlenmenin mutlaka düşünülmesi gerektiği kanısına vardık.
  • Southgate HJ, Egerton M, Dauncey EA. Lessons to be learned: a case study approach. Unseasonal severe poisoning of two adults by deadly nightside (Atropa belladonna). J R Soc Promot Health 2000; 120: 127-30. [CrossRef]
  • Demirhan A, Tekelioğlu ÜY, Yıldız İ, Korkmaz T, Bilgi M, Akkaya A et al. Atropa Bellodonna Fruit (Deadly Nightshade) Related Anticholinergic Toxic Syndrome: A Case Report. Türk Anest Rean Der Dergisi 2013; 41: 226-8.
  • Joshi P, Wicks AC, Munshi SK. Recurrent autumnal psychosis. Postgrad Med J 2003; 79 (930): 239-40. [CrossRef]
  • Karadaş S, Selvi Y, Mustafa Ş, Selvi F, Reşit Ö, Özgekçe F. Datura Stramonium Zehirlenmesi: Psikiyatrik Belirtilerle Başvuran Olgu. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011; 24: 152-4.
  • Spina SP, Taddei A. Teenagers with Jimson weed (Datura stramonium) poisoning. CJEM 2007; 9: 467-8.
  • Lange A, Toft P. Poisoning with nightside, Atropa belladona. Ugeskr Laeger 1990; 152: 1096.
  • Perlik-Gattner I. Atropa belladona poisoning suggesting severe post traumatic brain damage. Przegl Lek 1997; 54: 464-5.
  • Berdai MA, Labib S, Chetouani K, Harandou M. Atropa belladonna intoxication: a case report. Pan Afr Med J 2012; 11: 72.
  • Schneider F, Lutun P, Kintz P, Astruc D, Flesch F, Tempe JD: Plasma and urine concentrations of atropine after the ingestion of cooked deadly nightshade berries. J Toxicol Clin Toxicol 1996; 34: 113-7. [CrossRef]
  • Ceha LJ, Presperin C, Young E, Allswede M, Erickson T: Anticholinergic toxicity from nightshade berry poisoning responsive to physostigmine. J Emerg Med 1997; 15: 65–9. [CrossRef]
Diğer ID JA75GD36HR
Bölüm Case Report
Yazarlar

Yazar: Aykut Sarıtaş

Yazar: Mehmet Korkmaz

Yazar: Muhammed Murat Kurnaz

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2014

Bibtex @ { jemcr535722, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {161 - 164}, doi = {}, title = {Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu}, key = {cite}, author = {Sarıtaş, Aykut and Korkmaz, Mehmet and Kurnaz, Muhammed Murat} }
APA Sarıtaş, A , Korkmaz, M , Kurnaz, M . (2014). Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 5 (5) , 161-164 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43671/535722
MLA Sarıtaş, A , Korkmaz, M , Kurnaz, M . "Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 (2014 ): 161-164 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43671/535722>
Chicago Sarıtaş, A , Korkmaz, M , Kurnaz, M . "Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 (2014 ): 161-164
RIS TY - JOUR T1 - Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu AU - Aykut Sarıtaş , Mehmet Korkmaz , Muhammed Murat Kurnaz Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 164 VL - 5 IS - 5 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu %A Aykut Sarıtaş , Mehmet Korkmaz , Muhammed Murat Kurnaz %T Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu %D 2014 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 5 %N 5 %R %U
ISNAD Sarıtaş, Aykut , Korkmaz, Mehmet , Kurnaz, Muhammed Murat . "Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 / 5 (Mayıs 2014): 161-164 .
AMA Sarıtaş A , Korkmaz M , Kurnaz M . Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2014; 5(5): 161-164.
Vancouver Sarıtaş A , Korkmaz M , Kurnaz M . Beş günde İçinde Atropa Belladonna (Güzelavrat Otu) Zehirlenmesi ile Gelen Üç Geriatrik Olgu. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2014; 5(5): 164-161.