Yıl 2014, Cilt 5 , Sayı 12, Sayfalar 272 - 274 2014-12-01

If There Is No Trauma History, What’s Happened?
Travma Öyküsü Yoksa Ne Oldu?

Serpil YAYLACI [1] , Mustafa SERİNKEN [2]


Introduction: Shaken baby syndrome (SBS) is probably an underestimated diagnosis. It is the leading cause of death from child abuse. Crying is thought to contribute to the act of shaking.Case Report: A4-month-old girl presented to the emergency room with convulsions. She was unconscious with dilated pupils. In the detailed physical examination, she did not have any head or body trauma signs. The eye fundus examination showed extended retinal hemorrhagic areas. Her brain computerized tomography examination revealed a subdural hematoma at the posterior fossa near the posterior cerebellum at the level of the cisterna magna. The girl was admitted to the extensive care unit, where she died after 5 days. Her mother confessed that she had shaken the baby. Conclusion: Shaken baby syndrome should be kept in mind with a baby with no trauma history and no trauma signs in the physical examination. An inconsistent history must alert for emergency physicians
Giriş: Sarsılmış bebek sendromu (SBS) genellikle gözardı edilen bir tanıdır. Oysa çocuk istismarına bağlı ölümlerin önde gelen nedenlerindendir. Bebeğin aşırı derecede ağlamasının, bakıcıda sarsma isteğine yol açtığı düşünülmektedir. Olgu Sunumu: Dört aylık kız bebek, nöbet geçirme öyküsü ile annesi tarafından acil servise getirildi. Fizik muayenede genel durum kötü, bilinç kapalı, solunum yüzeyel, pupiller dilate idi. Ayrıntılı fizik muayenede çocuğun kafa ve vücudunda herhangi bir travma belirtisi yoktu. Göz dibi bakısında sağda retinal yaygın hemorajik alanlar saptandı. Beyin bilgisayarlı tomografide posterior fossada cerebellum posterior komşuluğunda sisterna magna düzeyinde subdural hematom saptandı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebek 5. günde eksitus oldu. Anne yasal soruşturma sırasında bebeği sarstığını itiraf etti. Sonuç: Sarsılmış bebek sendromu, özellikle süt çocukluğu döneminde travmatik fizik muayene bulgusu veya travma öyküsü olmasa da akla getirilmelidir. Tutarsız hikaye uyarıcı olmalıdır.
  • Balcı E, Gün I, Mutlu Şarlı Ş, Akpınar F, Yağmur F, Öztürk A, Günay O. Still an unknown topic: child abuse and "shaken baby syndrome". Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17: 430-4. [CrossRef]
  • Piteau SJ, Ward MG, Barrowman NJ, Plint AC. Clinical and radiographic characteristics associated with abusive and nonabusive head trauma: a systematic review. Pediatrics. 2012; 130: 315-23. [CrossRef]
  • Laurent-Vannier A, Toure H, Vieux E, Brugel DG, Chevignard M. Long- term outcome of the shaken baby syndrome and medicolegal consequences: a case report. Ann Phys Rehabil Med. 2009; 52: 436-47. [CrossRef]
  • Yağmur F, Asil H, Per H, Coşkun A, Aslan D. Sarsılmış Bebek Sendromu & 3 Olgu Sunumu. Adli Tıp Derg 2010; 24: 42-9.
  • Yağmur F, Asil H, Canpolat M, Per H, Coşkun A. Kısa Mesafeli Düşme ve Sarsılmış Bebek Sendromu. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30: 766-71. [CrossRef]
  • Karbeyaz K, Şahin S, Akkaya H, Balcı Y, Gündüz T. Sarsılmış Bebek Sendromu (Shaken Baby) Sonucu Ölüm; Olgu Sunumu. Adli Tıp Derg. 2012; 26: 134-40. [CrossRef]
  • Yalçın SS. Abusive head trauma: the place in scientific papers. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 227-30.
  • Anderst JD. Assessment of factors resulting in abuse evaluations in young children with minor head trauma. Child Abuse Negl. 2008; 32: 405-13. [CrossRef]
  • Morad Y, Kim YM, Mian M, Huyer D, Capra L, Levin AV. Nonophthalmologist accuracy in diagnosing retinal hemorrhages in the shaken baby syndrome. J Pediatr. 2003; 142: 431-4. [CrossRef]
  • Barr RG, Trent RB, Cross J, Age-related incidence curve of hospitalized Shaken Baby Syndrome cases: Convergent evidence for crying as a trigger to shaking. Child Abuse & Neglect 2006; 30: 7-16. [CrossRef]
Diğer ID JA86GK96TG
Bölüm Case Report
Yazarlar

Yazar: Serpil YAYLACI

Yazar: Mustafa SERİNKEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014

Bibtex @ { jemcr535905, journal = {Journal of Emergency Medicine Case Reports}, issn = {}, eissn = {2149-9934}, address = {Yukarı Ayrancı Güleryüz Sk. No: 26/19 06550 Çankaya-Ankara, Turkey}, publisher = {Acil Tıp Uzmanları Derneği}, year = {2014}, volume = {5}, pages = {272 - 274}, doi = {}, title = {If There Is No Trauma History, What’s Happened?}, key = {cite}, author = {YAYLACI, Serpil and SERİNKEN, Mustafa} }
APA YAYLACI, S , SERİNKEN, M . (2014). If There Is No Trauma History, What’s Happened?. Journal of Emergency Medicine Case Reports , 5 (12) , 272-274 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43684/535905
MLA YAYLACI, S , SERİNKEN, M . "If There Is No Trauma History, What’s Happened?". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 (2014 ): 272-274 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jemcr/issue/43684/535905>
Chicago YAYLACI, S , SERİNKEN, M . "If There Is No Trauma History, What’s Happened?". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 (2014 ): 272-274
RIS TY - JOUR T1 - If There Is No Trauma History, What’s Happened? AU - Serpil YAYLACI , Mustafa SERİNKEN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal of Emergency Medicine Case Reports JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 274 VL - 5 IS - 12 SN - -2149-9934 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Emergency Medicine Case Reports If There Is No Trauma History, What’s Happened? %A Serpil YAYLACI , Mustafa SERİNKEN %T If There Is No Trauma History, What’s Happened? %D 2014 %J Journal of Emergency Medicine Case Reports %P -2149-9934 %V 5 %N 12 %R %U
ISNAD YAYLACI, Serpil , SERİNKEN, Mustafa . "If There Is No Trauma History, What’s Happened?". Journal of Emergency Medicine Case Reports 5 / 12 (Aralık 2014): 272-274 .
AMA YAYLACI S , SERİNKEN M . If There Is No Trauma History, What’s Happened?. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2014; 5(12): 272-274.
Vancouver YAYLACI S , SERİNKEN M . If There Is No Trauma History, What’s Happened?. Journal of Emergency Medicine Case Reports. 2014; 5(12): 274-272.