Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 11 2019-12-31

Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması

Nur ATEŞ [1]


Bu betimsel çalışmada evli ve bekârların eğitim düzeylerine göre bağlanma boyutları (kaygı, kaçınma) incelenmiştir. 20-35 yaş arasındaki bireyler üzerindeki bağlanma boyutları hem medeni durum açısından hem de eğitim düzeyleri açısından ele alınmıştır. Çalışmanın verileri Ankara’da yaşayan toplam 513 kişiden toplanmıştır. Araştırma değişkenleri hakkında bilgi toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE II) kullanılmıştır. Bu araştırmada bağlanma boyutlarının eğitim düzeylerine ve medeni duruma göre farklılık sergilediği saptanmıştır. Her eğitim düzeyinde bekârların evlilere göre daha fazla kaygılı ve kaçınmacı bağlanma stiline sahip olduğu görülmüştür. Tüm puanlar göz önünde bulundurulduğunda lise mezunu bekârların kaygılı bağlanma stilinde en yüksek puanı aldığı saptanmıştır. Elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. Literatürde de bekârların evlilere göre daha kaygılı ve kaçınmacı bağlandıkları ve bekârlarda eğitim düzeyi arttıkça kaygı ve kaçınmanın azaldığı, evlilerde ise arttığı saptanmıştır. Çalışmalar uluslararası literatürdeki sonuçlarla benzerlik taşınmaktadır

Evli, bekar, kaygı, kaçınma
  • Referans 1 Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S., (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Referans 2 Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 226-244.Referans 1 Bayar, Ö. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Öz-Şefkatin Yordayıcıları Olarak Bağlanma Tarzı ve Algılanan Sosyal Destek, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, AnkaraReferans 3 Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment. London: Pimlico; Revised edition edition (1997).Referans 4 Bowlby, J. (1973). Attachment and Loss, Vol. 2: Separation: Anger and Anxiety. London: Pimlico; Revised edition edition (1998).Referans 4 Bowlby, J.. (1980). Attachment and Loss. Volume 3: Sadness and Depression. London: Hogarth Press.Referans 6 Cassidy, J. & Shaver, P.R. (Eds.). (2008). Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications, Second Edition. New York, NY: The Guilford PressReferans 7 Erdem, Ş. & Kabasakal, Z. (2015). Psikolojik İyi Olma ve Yetişkin Bağlanma Boyutları, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Şubat, Cilt:4 Sayı: 1, s. 82-90.Referans 8 George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: PearsonReferans 9 Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524.Referans 10 Morsünbül, Ü. & Çok, F. (2011). Bağlanma ve İlişkili Değişkenler. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(3): s. 553-570 Referans 11 Okci, B. (2017). Cinsel Yönelimin Bağlanma Stilleri, Cinsel Doyum ve Psikopatoloji Yönünden Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi, İstanbul.Referans 12 Semerci, B. (2018). Romantik İlişkisi Olan Yetişkin Bireylerin İlişki Doyumlarının Bağlanma Stilleri, Benlik Saygısı ve Kişilerarası İlişki Tarzları Açısından İncelenmesi. Psikolojik Araştırmalar, Cilt: 3, Sayı: 6, s. 14-25. Referans 13 Selçuk, E., Günaydın, G., Sümer, N. & Uysal, A. (2015).Yetişkin Bağlanma Boyutları İçin Yeni Bir Ölçüm: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II’nin Türk Örnekleminde Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi, Türk Psikoloji Yazıları, 8 (16), s. 1-11Referans 14 Sümer, N. & Güngör, D. (1999). Yetişkin Bağlanma Stilleri Ölçeklerinin Türk Örneklemi Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürlerarası Bir Karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14 (43), s. 71-106.Referans 15 Tutarel-Kışlak, Ş. & Çavuşoğlu, Ş. (2006). Evlilik Uyumu, Bağlanma Biçimleri, Yüklemeler ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkiler. Aile ve Toplum, Yıl: 8 Cilt: 3 Sayı: 9, s. 61-68. Referans 16 Yazıcı Çelebi, G. & Odacı, H. (2018). Bağlanma stilleri, ilişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar, kişilerarası ilişki tarzları ve kişilik özelliklerinin evlilik uyumunu yordamadaki rolünün incelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, Yıl: 18 Sayı: 40, s. 89-120.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2675-5703
Yazar: Nur ATEŞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jena584361, journal = {Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5560}, address = {}, publisher = {Serkan SAY}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {1 - 11}, doi = {}, title = {Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Ateş, Nur} }
APA Ateş, N . (2019). Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 2 (1) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/51495/584361
MLA Ateş, N . "Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması" . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2 (2019 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/51495/584361>
Chicago Ateş, N . "Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2 (2019 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması AU - Nur Ateş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 2 IS - 1 SN - -2667-5560 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması %A Nur Ateş %T Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması %D 2019 %J Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P -2667-5560 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Ateş, Nur . "Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 2 / 1 (Aralık 2019): 1-11 .
AMA Ateş N . Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2019; 2(1): 1-11.
Vancouver Ateş N . Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2019; 2(1): 1-11.
IEEE N. Ateş , "Eğitim Düzeylerine Göre 20-35 Yaş Arasındaki Evli Ve Bekârların Bağlanma Stili Puanlarının Karşılaştırılması", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 1-11, Ara. 2020