Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 80 - 86 2020-12-31

Investigation of Psychological Resilience Of Pre-Service Teachers
Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi

Musa EROĞLU [1]


This research has been carried out to measure the psychological resilience of pre-service teachers. The study group consists of the students studying at Education Faculty of Mersin University. At total, two hundred fifty six individuals have participated in the study. Of the individuals, 186 are females and 70 aremales. Demographic in formation survey and the Resilience Scale for Adults have been applied to the individuals participating in the study. The data obtained in the study are evaluate dusing the one-way ANOVA and Mann Whitney U test method with the usage of the SPSS 23 package program. As a result of this analysis; it is concluded that the psychological resilience levels of pre-service teachers do not differ significantly depending on criteriasuch as the birth of place and growth, the place they stayed during their university life and whether they have separated parents. However, there is found a significant relationship between the psychological resilience levels of pre-service teacher sand gender variable.
Bu araştırma öğretmen adaylarının psikolojik dayanıklılıklarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin Üniversitesi eğitim fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 256 birey katılmıştır. Bu bireylerin186 sı kadın 70 i ise erkektir. Araştırmaya katılan bireylere demografik bilgi anketi ve Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği (Resilience Scale for Adults) uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler sppss 23 paket programı yardımıyla one- way ANOVA ve Mann Whitney U testi yöntemi kullanılarak değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda; öğretmen adaylarının psikolojik dayanıklılık seviyelerinin, doğup büyüdükleri yer, üniversite yaşamı boyunca kaldıkları yer ve anne-babalarnın birlikte olup olmaması gibi ölçütlere göre anlamlı sayılacak seviyede farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Bununla beraber, öğretmen adaylarının psikolojik dayanıklılık seviyeleri ile cinsiyet değişkenleri arasında anlamlı ilişki bir bulunmuştur.
 • Alvord, M. K., Zucker, B., & Grados, J. J. (2011). Resilience Builder Program for Children andAdolescent-Enhancing Social Competence and Self Regulation. Illinois: Research Press.
 • Basım HN, Çetin F.(2011). Yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeğinin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatr dergisi,104-112
 • Chan, D. W. (2003). Hardiness and its role in the stres-burnout relationship among prospective Chinese teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education, 19, 381-395.
 • Crowley, B. J., Hayslip, B., & Hobdy, J. (2003). Psychological hardiness and adjustment to life events in adulthood. Journal of Adult Development, 10(4), 237-248
 • Garmezy, N. (1991). “Resilience and Vulnerability to Adverse Developmental Outcomes Associated with Poverty”, American Behavioral Scientist, (34),416-430.
 • Gürgan U.(2010). Yılmazlık Ölçeği (YÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 11.47-62
 • Hannah, T. E., & Morrisey, C. (1986). Correlates of psychological hardiness in Canadian adolescents. The Journal of Social Psychology, 1271(4), 339-344.
 • Harrisson, M., Loiselle, C. G., Duquette, A., & Semenic, S. E. (2002). Hardiness, work sup-port and psychological distress among nursing assistants and registered nurses in Quebec. Journal of Advanced Nursing, 38(6), 584-591.
 • Hunter, A. J. (2001). “A cross-cultural comparison of resilience in adolescents”, Journal of Pediatric Nursing, 16, 172-179.
 • Jacelon, C.S. (1997).“The Trait and Process of Resilience”, Journal of Advanced Nursing, (25),123-129.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (19. baskı). Ankara: Nobel.
 • Luthans, F., (2002). “Positive Organizational Behavior: Developing and Managing Psychological Strengths”, Academy of Management Executive, 16(1), 57-72.
 • Lambert, V. A., Lambert, C, E., & Yamase, H. (2003). Psychological hardiness, workplace stress and related stress reduction strategies. Nursing and Health Sciences, (5), 181-184
 • Lambert, C. E., & Lambert, V. A. (1999). Psychological hardiness: State of the science. Ho-listic Nursing Practice, 13(3), 11-19.
 • Maddi, S. R., Harvey, R. H., Khoshaba, D. M., Lu, J. L., Persico, M., & Brow, M. (2006). The personality construct of hardiness, III: Relationships with repression, innovativeness, authoritarianism, and performance. Journal of Personality, 74(2), 575-598.
 • Sezgin, F. (2009). Relationships between teacher organizational commitment, psychological hardiness and some demographic variables in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 47(5), 630-651.
 • Wagnıld, G.M. ve Young, H.M. (1993). “Development and Psychometric Evaluation of the Resilience Scale”, Journal of Nursing Measurement, 1(2),165-178.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7588-6385
Yazar: Musa EROĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jena750430, journal = {Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-5560}, address = {}, publisher = {Serkan SAY}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {80 - 86}, doi = {}, title = {Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Eroğlu, Musa} }
APA Eroğlu, M . (2020). Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi , 3 (2) , 80-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/59198/750430
MLA Eroğlu, M . "Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi" . Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 80-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jena/issue/59198/750430>
Chicago Eroğlu, M . "Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 (2020 ): 80-86
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi AU - Musa Eroğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 86 VL - 3 IS - 2 SN - -2667-5560 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi %A Musa Eroğlu %T Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi %D 2020 %J Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi %P -2667-5560 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Eroğlu, Musa . "Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi". Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 80-86 .
AMA Eroğlu M . Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 3(2): 80-86.
Vancouver Eroğlu M . Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi. 2020; 3(2): 80-86.
IEEE M. Eroğlu , "Öğretmen Adaylarının Psikolojik Dayanıklılıklarının İncelenmesi", Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 80-86, Ara. 2021