Yıl 2019, Cilt 31 , Sayı , Sayfalar 41 - 47 2019-05-20

Analysis of Wind Energy and Environmental Potential: Keşan Case
Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi

Hilal KUZGUN [1] , Hilal ÖZTAŞ [2] , Berrin KURSUN [3]


Increasing energy demand, limitedness of fossil fuels and adverse effects of fossil fuels necessitates the utilization of alternative energy technologies. Here the aim is to assess the sustainability of wind power to meet the domestic electricity demand. In this study, areas feasible to implement wind turbines in Turkey are evaluated according to their wind energy potential. Edirne is found to be one of the most feasible areas to implement wind turbines strategically. When the population in Keşan (one of the most feasible areas in terms of wind speed and capacity factor in Edirne) and necessary electricity quantity are considered for the base year 2018, it is found that wind turbine with a total capacity of 19 MW can meet this demand. When projection till 2050 is performed, 165 MW capacity can meet necessary demand quantity. Additionally, CO2 emissions via electricity generation with wind and current energy mix in Turkey have been compared.  %97,96 CO2 emission reduction is found with wind electricity generation. Also, there is enough wind energy potential in Keşan to meet energy demand till 2050 and if Turkey utilizes its wind capacity to the fullest, this can contribute significantly to satisfy Turkey’s CO2 emission reduction targets.

Enerji ihtiyacının sürekli artması, yaygın kullanılan enerji kaynaklarının kısıtlı, tükenebilir ve çevreye zararlı olması alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada amaç, rüzgar enerjisinin mesken elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamakta ne kadar sürdürülebilir bir seçenek olduğunu incelemektir. İnceleme sonucunda, Edirne ili rüzgar türübini kurulumu için en uygun bölgelerden biri olarak belirlenmiştir. Edirne’de ekonomik olarak rüzgar enerji santrali (RES) kurulumu için uygun rüzgar hızı ve kapasite faktörü değerine sahip bölgelerinden olan Keşan ilçesi için 2018 yılı nüfusu ve nüfusun gerekli mesken elektrik ihtiyacı dikkate alındığında, 19 MW’ lık bir RES yatırımının ilçenin mesken elektrik ihtiyacını karşılayacağı tespit edilmiştir. Yapılan projeksiyon çalışmaları sonucunda 2050 yılına kadar gerekli mesken elektrik ihtiyacının karşılanması  için ise 165 MW’lık RES kurulması gerekmektedir. Ayrıca, çalışmamızda rüzgar enerjisinden elektrik eldesi sonucunda oluşan CO2 salınımları ile Türkiye’de mevcut durumda elektrik üretimi sonucu CO2 salınımları karşılaştırılmıştır. Elektrik ihtiyacının rüzgar enerjisiyle karşılanması durumunda, CO2 salınımında  %97,96 azalma sağlanacağı belirlenmiştir. Keşan özelinde rüzgar enerjisinin 2050 yılına kadar Keşan’daki elektrik ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip olduğu belirlenmiş ve  Türkiye’nin  rüzgar enerji potansiyelini maksimum kapasitede kullanması ile ülkenin karbon salınımı azaltım hedeflerine ulaşılmasında büyük katkı sağlayabilecek düzeyde olduğu belirlenmiştir.

  • KAYNAKLAR[1] Kumar Y., Ringenberg J., Deparu S.S., Devabhaktuni V.J., Lee J.W., Nikolaidis E., Andersen., Afjeh A. (2016). Wind energy: Trends and enabling technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews 53, 209-224. [2] Dai K., Bergot A., Liang C., Xiang W.N., Huang Z. (2015). Environmental issues associated with wind energy: A review. Renewable Energy 75, 911-921.[3] Kaplan Y. A. (2015). Overview of wind energy in the World and assessment of current wind policies in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews 43, 562–568.[4] Ilkilic C. (2012). Wind energy and assessment of wind energy potential in Turkey. . Renewable and Sustainable Energy Reviews16, 1165-1173.[5] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Ruzgar. Şubat 2018 tarihinde ulaşıldı.[6] Burton T., Jenkins N., Sharpe D., Bossanyi E. (2011) Wind Energy Handbook. West Sussex, United Kingdom. WILEY, Second Edition.[7] Manwell J.F., McGowan J.G., Rogers A.L. (2009). Wind Energy Explained: Theory, Design and Application. Sussex, United Kingdom. WILEY.[8] Global Wind Atlas. http://www.vindenergi.dtu.dk/english/news/2017/11/mapping-the-worlds-wind-energy-potential?id=aa03a611-1b4c-44b0-b453-c4c2e6adf3b8. Ekim 2018 tarihinde ulaşıldı.[9] Türkiye Rüzgar Enerjisi Atlası. http://www.yegm.gov.tr/YEKrepa/REPA-duyuru_01.html. Şubat 2018 tarihinde ulaşıldı.[10] Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği. Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu Temmuz 2018. https://www.tureb.com.tr/files/tureb_sayfa/duyurular/2018/08/istatistik_raporu_temmuz_2018.pdf. Ağustos 2018 tarihinde ulaşıldı.[11] Siddiqui O., Dincer I. (2017). Comparative assessment of the environmental impacts of nuclear, wind and hydro-electric power plants in Ontario: A life cycle assessment. Journal of Cleaner Production 164, 848-860. [12] Xua L., Panga M., Zhanga L., Poganietzb W.R., Marathe S.D. (2018) Life cycle assessment of onshore wind power systems in China. Resources, Conservation & Recycling 132, 361–368.[13] Huang Y.F., Gan X.J., Chiueh P.T. (2017). Life cycle assessment and net energy analysis of offshore wind power systems. Renewable Energy 102, 98-106.[14] Martineza E., Latore-Bielb J.I., Jimenezc E., Sanza F., Blancoa J. (2018). Life cycle assessment of a wind farm repowering process. Renewable and Sustainable Energy Reviews 93, 260-271.[15]Abbasi T., Premalatha M., Abbasi T.A., Abbasi S.A. (2014). Wind energy: Increasing deployment, rising environmental concerns. Renewable and Sustainable Energy Reviews 31, 270–288.[16] Küresel Karbon Atlası. http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions. Ekim 2018 tarihinde ulaşılmıştır.[17] Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Katkı Taahhütühttps://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Turkey/1/The_INDC_of_TURKEY_v.15.19.30.pdf. Ekim 2018 tarihinde ulaşıldı. [18] Edirne İli Rüzgar Potansiyel Atlası. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü. http://www.eie.gov.tr/YEKrepa/EDIRNE-REPA.pdf. Aralık 2017 tarihinde ulaşıldı.[19] Türkiye İstatistik Kurumu Temel İstatistikleri , Nüfüs Projeksiyonları http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. Nisan 2018 tarihinde ulaşıldı.[20] Türkiye İstatistik Kurumu Temel İstatistikleri, Çevre ve Enerjihttp://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. Nisan 2018 tarihinde ulaşıldı.[21] Melikoglu M. (2013). Vision 2023: Feasibility analysis of Turkey’s renewable energy projection. Renewable Energy 50, 570-575.[22]Comparison of lifecycle greenhouse gas emissions of various electricity generation sources, World nuclear association report, World nuclear association (WNA), LondonUK, http://www.worldnuclear.org/uploadedFiles/org/WNA/Publicat ions/Working_Group_Reports/comparison_o f_lifecycle.pdf[23] Savacool B.K. (2008). Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey. Energy Policy 36, 2950- 2963. [24] T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kaynaklarına Göre Elektrik Üretimihttp://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Elektrik. Nisan 2018 tarihinde ulaşıldı.
Birincil Dil tr
Konular Fen, Mühendislik, Temel Bilimler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Hilal KUZGUN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Hilal ÖZTAŞ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2111-4416
Yazar: Berrin KURSUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jeps493255, journal = {International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences}, issn = {}, eissn = {2636-8277}, address = {fbedergi@marmara.edu.tr}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2019}, pages = {41 - 47}, doi = {10.7240/jeps.493255}, title = {Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KUZGUN, Hilal and ÖZTAŞ, Hilal and KURSUN, Berrin} }
APA KUZGUN, H , ÖZTAŞ, H , KURSUN, B . (2019). Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences , 31 () , 41-47 . DOI: 10.7240/jeps.493255
MLA KUZGUN, H , ÖZTAŞ, H , KURSUN, B . "Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi". International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 31 (2019 ): 41-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeps/article/493255>
Chicago KUZGUN, H , ÖZTAŞ, H , KURSUN, B . "Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi". International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 31 (2019 ): 41-47
RIS TY - JOUR T1 - Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi AU - Hilal KUZGUN , Hilal ÖZTAŞ , Berrin KURSUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.7240/jeps.493255 DO - 10.7240/jeps.493255 T2 - International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 47 VL - 31 IS - SN - -2636-8277 M3 - doi: 10.7240/jeps.493255 UR - https://doi.org/10.7240/jeps.493255 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi %A Hilal KUZGUN , Hilal ÖZTAŞ , Berrin KURSUN %T Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi %D 2019 %J International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences %P -2636-8277 %V 31 %N %R doi: 10.7240/jeps.493255 %U 10.7240/jeps.493255
ISNAD KUZGUN, Hilal , ÖZTAŞ, Hilal , KURSUN, Berrin . "Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi". International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 31 / (Mayıs 2019): 41-47 . https://doi.org/10.7240/jeps.493255
AMA KUZGUN H , ÖZTAŞ H , KURSUN B . Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi. JEPS. 2019; 31: 41-47.
Vancouver KUZGUN H , ÖZTAŞ H , KURSUN B . Rüzgar Enerjisi ve Çevresel Potansiyelinin Keşan Örneği Üzerinden İncelenmesi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences. 2019; 31: 47-41.