International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2636-8277 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences accepts

 • original research articles,
 • papers from dissertations,
 • review articles,
 • letters to the editor

in the field of pure and applied sciences and engineering.

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences

e-ISSN 2636-8277 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences accepts

 • original research articles,
 • papers from dissertations,
 • review articles,
 • letters to the editor

in the field of pure and applied sciences and engineering.

Cilt 33 - Sayı 2 - 31 Mar 2021
 1. Simulation of Boost Type DC-DC Converter for Photovoltaic Systems
  Sayfalar 159 - 170
  Ertuğrul ADIGÜZEL
 2. EEG Sinyallerinin Sınıflandırılmasında Evrimsel Öznitelik Seçim Metotlarının Kullanılması
  Sayfalar 171 - 179
  Ferda ABBASOĞLU, Ayla GÜLCÜ, Ulvi BAŞPINAR
 3. Manyetik Kaçak Akı İşaret Gürültüsü İçin Dalgacık Dönüşümü ve Tekrarlı Gauss Filtreleme Yöntemlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 180 - 186
  Okan KARA, Hasan Hüseyin ÇELİK
 4. Inhibition of Pseudomonas aeruginosa Biofilm Formation and Quorum Sensing System by Extracts of Prunus avium Stalk
  Sayfalar 187 - 194
  Ayla YILDIZ, Arhun Ali BALKAN, Didem BERBER, Barış GÖKALSIN, Cenk SESAL
 5. OD/GA Sistemlerinde D/GA Makinesi Bekleme Noktalarının Simülasyon ile Analizi: Rassal Depo İçi Atama Politikası Durumu
  Sayfalar 210 - 224
  Sema DEĞİRMEN-BEKTAŞ, Fatih ÇAVDUR
 6. Gerçek Zamanlı Enerji İzleme ve Tüketici Farkındalığı için LabVIEW ™ Programı ile Otomatik Sayaç Okuma
  Sayfalar 225 - 232
  Bilal KARAMAN, Sezai TAŞKIN, Mert TOKAY
 7. Kendinden Tahrikli Yükseltilebilen Seyyar İş Platformlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi
  Sayfalar 233 - 242
  Murat Ramazan İLTAR, Ayhan ONAT
 8. Üçlü Ters Parabolik Kuantum Bariyer Çift Kuyu Potansiyelinde Enerji Seviyeleri ile Elektron Geçişinin Örgü Parametreleri ve Yoğun Lazer Alanına Bağlılığının İncelenmesi
  Sayfalar 243 - 249
  Mehmet BATI
 9. EŞLENMİŞ LİE GRUPLARI ÜZERİNDEKİ LAGRANGE FARK DENKLEMLERİ
  Sayfalar 250 - 258
  Oğul ESEN, Mahmut KUDEYT, Serkan SÜTLÜ
 10. Doğrusal Olmayan Tekil Sınır Değer Problemlerinin Chebyshev Sonlu Farklar Yöntemi ile Çözümü
  Sayfalar 259 - 264
  Soner AYDINLIK, Ahmet KIRIŞ
 11. Epidemiyolojideki Kompartman Modellerinin Eşlenmiş Hamilton Analizi
  Sayfalar 265 - 276
  Begüm ATEŞLİ, Oğul ESEN, Serkan SÜTLÜ
 12. Representation of the Diurnal Distribution of Organic Aerosol by Multidimensional Liquid Chromatography Systems
  Sayfalar 277 - 286
  Elif MERTOĞLU, Rosa Maria FLORES RANGEL
 13. Bir Çay Fabrikasında Fine-Kinney ve FMEA Yöntemleri ile Risk Değerlendirmesi
  Sayfalar 287 - 298
  Handan DURMUŞ, Özlem YURTSEVER, Bahattin YALCİN
 14. Experimental and Numerical Analysis of a Waste Cooking Oil Biodiesel Blend used in a CI Engine
  Sayfalar 299 - 307
  Ramazan ŞENER
 15. Fe(III) İyonu Tayini İçin Fluoresans Sensör Geliştirilmesi
  Sayfalar 324 - 328
  Soner ÇUBUK, Didem AYDIN, Memet Vezir KAHRAMAN
 16. Isıl Yaşlandırmanın Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) /Fındık Kabuğu (FK) Polimer Kompozitinin Fiziksel ve Aşınma Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 329 - 336
  Münir TAŞDEMİR
 17. Otonom Araçların Önündeki Zorluklar
  Sayfalar 195 - 209
  Habib KAYMAZ, Yahya TASTAN
 18. Bitki kromozomlarında sentromerlerin önemi, moleküler yapısı ve organizasyonu
  Sayfalar 308 - 323
  Hümeyra YILDIZ, Bilge Şevval YILDIRIM, Sevim Döndü KARA ÖZTÜRK, Ahmet L. TEK
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Marmara Fen Bilimleri Dergisi 2146-5150 9 2008-2018
Dizinler