Amaç

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde basılan "International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences" Dergisi Fen Bilimleri alanında yüksek kaliteye sahip çalışmaları yayınlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile yayın hayatını sürdürmektedir. Objektif yayıncılık adına kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

Kapsam

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (JEPS) dergisi yılda 4 defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanmakta ve Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında

  • özgün araştırma makaleleri,
  • lisansüstü tez makaleleri,
  • derleme makaleleri,
  • editöre mektupları

kabul etmektedir. Dergi hakemli dergi olup dergi yönetim kurulunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir.