Amaç ve Kapsam

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde basılan "International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences" Dergisi Fen Bilimleri alanında yüksek kaliteye sahip çalışmaları yayınlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmak amacı ile yayın hayatını sürdürmektedir. Objektif yayıncılık adına kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences (JEPS) dergisi Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 defa yayınlanmakta ve Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında

  • özgün araştırma makaleleri ile 
  • lisansüstü tez makaleleri ni

kabul etmektedir. Dergi hakemli dergi olup dergi yönetim kurulunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir.


Yayımlanma Ayları
Mart Haziran Eylül Aralık