İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Bülent EKİCİ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy, İSTANBUL, TÜRKİYE

Tel:  +90 (216) 777 3630
E-posta: bulent.ekici@marmara.edu.tr  

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Bülent MERTOĞLU

Marmara Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü
Tel: +90 216 777 3560

bulent.mertoglu@marmara.edu.tr

 

Prof. Dr. Bülent EKİCİ

Marmara Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Tel: +90 216 777 3530

bulent.ekici@marmara.edu.tr

 

Prof.Dr. Bülent AKKOYUNLU

Marmara Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik bölümü
Tel: +90 216 338 44 74 Dahili: 115

bulentoktay@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Hayriye KORKMAZ

Marmara Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Tel:  +90 216 777 3830 
hkorkmaz@marmara.edu.tr

EDİTÖRLER KURULU

Prof. Dr. İsmail USTA
Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Prof. Dr. Fatma KARACA
Prof. Dr. Bahar SENNAROĞLU
Prof. Dr. Kozet BAKIRCI
Prof. Dr. Yahya BOZKURT

Prof. Dr. Mustafa ATMACA
Doç. Dr. Mustafa Taylan ŞENGÜL
Doç. Dr. Kazım Yalçın ARĞA
Doç. Dr. Yusuf KAYNAK
Doç. Dr. Yeşim GÜRTUĞ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer KORÇAK

DANIŞMA KURULU

Doç. Dr. Türkün ŞAHİNBAŞKAN                  Basım Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Haluk Rahmi TOPÇUOĞLU         Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (İngilizce) Başkanı

Prof. Dr. Hasan ERDAL                                 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı (Türkçe) Başkan V.

Prof. Dr. Nagihan GÜLSOY                          Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Alp SAYAR                         Biyomühendislik Anabilim Dalı (İngilizce) Başkanı

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY                              Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı (İngilizce) Başkanı

Doç. Dr.Ümit Kemalettin TERZİ                 Elektrik Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Cem ÜNSALAN                           lektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı (İngilizce) Başkanı

Prof. Dr. Fevzi BABA                                     Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Veysel Gökhan BÖCEKÇİ     Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gültekin ÇETİNER                         Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (İngilizce) Başkanı

Prof. Dr. Zikri ALTUN                                    Fizik Anabilim Dalı (İngilizce) Başkanı

Prof. Dr. Müjgan TEZ                                    İstatistik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bülent MERTOĞLU                       İş Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN        Kimya Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Atıf KOCA                                        Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı (İngilizce) Başkanı

Doç. Dr. A. Talat İNAN                                 Makine Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mustafa KURT                               Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Bülent EKİCİ                                   Makine Mühendisliği Anabilim Dalı(İngilizce) Başkanı

Doç. Dr. Osman ŞİMŞEKER                          Matbaa Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ayşe Neşe DERNEK                      Matematik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nihat AKKUŞ                                  Mekatronik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nihat AKKUŞ                                  Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Zarif ÇATALGÖL                     Metal Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Recep ARTIR                                  Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı (İngilizce) Başkanı 

Prof. Dr. Serdar SALMAN                            Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr .Özalp VAYVAY                                Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı (İngilizce)

Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN        Polimer Bilimi ve Teknolojisi

Prof. Dr. Erhan SOYLU                                  Su Ürünleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Osman ISIKAN              Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Erkan İŞGÖREN                     Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet AKALIN                           Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı