Yıl 2019, Cilt 31 , Sayı 1, Sayfalar 70 - 82 2019-03-31

Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi

Esma Nur GÜLLÜOĞLU [1] , Arif Nihat GÜLLÜOĞLU [2]


Metal sektörü dünyada olduğu kadar ülkemizde de önemli bir sektör konumundadır. Üstün özellikleri nedeniyle, teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullanım alanları hızla yaygınlaşan metaller endüstride geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bütün sanayilerin lokomotifi niteliğinde olan metal sektörü, barındırdığı iş gücü ve ekonomik büyüklüğü bakımından Türkiye’nin en önemli sanayi kolu durumundadır.  Günümüzde her alanda yaşanan hızlı değişim ile üretim ve rekabet artmakta, iş kazaları sonucu çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine yönelik tehlikelerde çoğalmaktadır. Ülkemizde yaşanan iş kazaları sayısı bakımından metal sanayi iş kazası yoğunluğunun en yüksek olduğu sektördür. Bu çalışmada 2007-2016 yılları arasında Türkiye genelinde meydana gelen iş kazaları ile metal sektöründe yaşanan kazalara ait veriler incelenerek analiz edilmiştir. Ayrıca, Türkiye metal sektörü iş kazaları verileri Avrupa birliği üye ülkeleri ile karşılaştırılmıştır.

Metal Sektörü, İş Güvenliği, İş Kazaları, Kaza İstatistikleri, istihdam
 • [1] ILO-International Labour Organization, http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work (Ağustos 2018).
 • [2] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Bakanlığı (2011). Metal sektöründe çalışan işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi programlı teftişi sonuç raporu, Yayın No:49, Ankara.
 • [3] Özden, A., Haçikoğlu, M., (2017). Ana metal sanayi sektörü, A&T Bank Ekonomik Araştırmalar Departmanı, İstanbul.
 • [4] T.C.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Demir çelik raporu (2018), Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi.
 • [5] Demir, E. (2009). Metal iş kolunda meydana gelen iş kazaları ve iş kazalarının oluşturduğu, kayıpların ekonomik yönden analizi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [6] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, KOBİ’ler için iş sağlığı ve güvenliği yönetim rehberi: risk değerlendirmesi, İSG performans izleme ve sağlık tehlikeleri Metal Sektörü.
 • [7] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. Meslek hastalıkları ve iş ile ilgili hastalıklar tanı rehberi.
 • [8] Saha, A., Kumar, S., Vasudevan, D.M., (2007). Occupational injury_surveillance: a study in a metal smelting industry. Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine, 11 (3), 103-107.
 • [9] Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS üyelerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri 2016. https://www.mess.org.tr/tr/haberler/is-sagligi-ve-guvenligi-alaninda-turkiyenin-en-kapsamli-arastirmasi-yayinlandi/ (Eylül 2018)
 • [10] Yağımlı, M., İzci, F.B., (2017). Türkiye’de makine ve teçhizatı hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı sektöründe yaşanan iş kazaları ve ölümlü iş kazası sayılarının tahmini. Karaelmas İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, 1 (1), 9-15.
 • [11] Gülhan, B., İlhan M.N., Civil E.F., (2012). Occupational accidents and affecting factors of metal industry in a factory in Ankara. Turkish Journal of Public Health, 10 (2), 76-85.
 • [12] Bull, N., (2007). Mandatory use of eye protection prevents eye injuries in the metal industry. Occupational Medicine, 57, 605-606.
 • [13] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (2016). Metal sektörü kişisel koruyucu donanım rehberi. Ankara 2016.
 • [14] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2012). İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği. Resmi Gazete Sayı:28602.
 • [15] International Labour Office (ILO), (1998). 16th international conference of labour statisticians, Geneva.
 • [16] Eurostat European Commission, (2013). European statistics on accidents at work (ESAW)- summary methodology. Eurostat Methodologies & Working Paper, 2013 Edition.
 • [17] Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2007 SGK İstatistik Yıllıkları. 2007, Ankara.
 • [18] Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2008 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2008, Ankara.
 • [19] Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2009 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2009, Ankara.
 • [20] Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2010 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2010, Ankara.
 • [21] Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2011 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2011, Ankara.
 • [22] Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2012 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2012, Ankara.
 • [23] Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2013 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2013, Ankara.
 • [24] Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2014 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2014, Ankara.
 • [25] Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2015 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2015, Ankara.
 • [26] Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), “2016 SGK İstatistik Yıllıkları”, 2016, Ankara.
 • [27] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2010), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2010, Ankara.
 • [28] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2011), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2011, Ankara.
 • [29] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2012), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2012, Ankara.
 • [30] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2013), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2013, Ankara.
 • [31] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2014), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2014, Ankara.
 • [32] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2015), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2015, Ankara.
 • [33] T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2016), “Çalışma Hayatı İstatistikleri”, 2016, Ankara.
 • [34] Eurostat - European Statistical Office http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (Eylül 2018).
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2430-5100
Yazar: Esma Nur GÜLLÜOĞLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5294-1764
Yazar: Arif Nihat GÜLLÜOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jeps486478, journal = {International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences}, issn = {}, eissn = {2636-8277}, address = {fbedergi@marmara.edu.tr}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {31}, pages = {70 - 82}, doi = {10.7240/jeps.486478}, title = {Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi}, key = {cite}, author = {Güllüoğlu, Esma Nur and Güllüoğlu, Arif Nihat} }
APA Güllüoğlu, E , Güllüoğlu, A . (2019). Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi . International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences , 31 (1) , 70-82 . DOI: 10.7240/jeps.486478
MLA Güllüoğlu, E , Güllüoğlu, A . "Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi" . International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 31 (2019 ): 70-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jeps/issue/43950/486478>
Chicago Güllüoğlu, E , Güllüoğlu, A . "Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi". International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 31 (2019 ): 70-82
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi AU - Esma Nur Güllüoğlu , Arif Nihat Güllüoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.7240/jeps.486478 DO - 10.7240/jeps.486478 T2 - International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 82 VL - 31 IS - 1 SN - -2636-8277 M3 - doi: 10.7240/jeps.486478 UR - https://doi.org/10.7240/jeps.486478 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi %A Esma Nur Güllüoğlu , Arif Nihat Güllüoğlu %T Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi %D 2019 %J International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences %P -2636-8277 %V 31 %N 1 %R doi: 10.7240/jeps.486478 %U 10.7240/jeps.486478
ISNAD Güllüoğlu, Esma Nur , Güllüoğlu, Arif Nihat . "Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi". International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences 31 / 1 (Mart 2019): 70-82 . https://doi.org/10.7240/jeps.486478
AMA Güllüoğlu E , Güllüoğlu A . Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi. JEPS. 2019; 31(1): 70-82.
Vancouver Güllüoğlu E , Güllüoğlu A . Türkiye’de Metal Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences. 2019; 31(1): 70-82.