PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAM VE KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2015, Cilt 3, Sayı 3, 379 - 383, 25.12.2015

Öz

Ergonominin amacı, insanlara uygun işleri tasarımlayarak, insanın yaşam kalitesini iyileştirmektir. Çalışma ortamlarının ergonomik tasarımı ve düzenlenmesi, çalışma şartlarının uygun düzenlenmesi iş memnuniyeti ve verimliliği üzerinde etkilidir. Bu çalışmada, hemşirelerin çalışma ortam ve koşullarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırmaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan hemşireler dahil edilmiştir. Veriler literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Katılımcıların %88,7’si kadın ve %11,7’si erkektir. Hemşirelerin %56,7’si lisans mezunudur ve %46,0’ı 6-10 yıl olmak üzere görev yapmaktadır. Hemşirelerin çalışma koşullarına yönelik memnuniyet durumları değerlendirildiğinde, hemşirelerin %35,3’ü kliniklerde çalışan hemşire sayısının yeterli olduğunu ve %68,0’ı çalışma saatleri ve düzenin uygunu ifade ederken, %54,7’si çalışma için motivasyonun yeterli olmadığını düşünmektedir. Hemşirelerin çalışma ortamına yönelik ifadeleri değerlendirildiğinde %80,0’ı çalışma ortamının temizliğinin, %66,0’ı aydınlatmanın ve %52,7’si ise havalandırmanın yeterli olduğunu ifade etmektedir. Çalışma sonucunda, hemşirelerin çalışma koşul ve ortamına yönelik eksiklerin oldukları görülmektedir. Sağlık kuruluşlarında hemşirelerin iş memnuniyeti ve verimliliğinin artırılması için çalışma ortamlarının ve koşullarının ergonomik tasarımı ve düzenlenmesi gerekmektedir.

Yıl 2015, Cilt 3, Sayı 3, 379 - 383, 25.12.2015

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm SI:ERGONOMI2105
Yazarlar

Sercan ÖZBEK YAZICI


İşıl KALAYCI

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2015
Başvuru Tarihi 22 Ekim 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Özbek Yazıcı, S. & Kalaycı, İ. (2015). HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAM VE KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 3 (3) , 379-383 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/20874/224053