PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

YAŞLI HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTIVITELERININ DEĞERLENDIRILMESI

Yıl 2015, Cilt 3, Sayı 3, 385 - 390, 25.12.2015

Öz

Yaşlanma bazı fizyolojik ve anatomik değişikliklere neden olan ve tüm organizmayı etkileyen biyolojik bir süreçtir. Bu değişimler nedeniyle kronik hastalık oranı artmaktadır ve yaşlı hastalar hastanelere daha sık başvurmaktadır. Bu durum hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Kronik hastalıklar, bireylerin günlük yaşamın önemli derecede etkileyen ve kısıtlayan fonksiyonel yetersizlikler neden olur. Bu fonksiyonel yetersizliklerin tanımlanmasında genellikle spesifik günlük yaşam aktivite (GYA) kriterlerinin değerlendirilmesi kullanılmaktadır. Kronik hastalığı olan yaşlı bireylere yönelik sağlık ve diğer hizmetlerin saptanması ve hastaların ihtiyaçlarının karşılanması için, hastalıkların GYA’yı nasıl etkilediği belirlenmelidir. Böylece hastaların daha bağımsız olmalarını destekleyen ve yaşam kalitelerini artıran sağlık bakımı hizmetleri geliştirilebilir. Çalışmada yaşlı hastaların günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi (GYA)ve hataların GYA’daki bağımlılık düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışma planlanmıştır. Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesinde yapılmıştır. Örneklemi, kliniklerde çalışmaya katılmayı kabul eden ve soruları cevaplayabilen 65 yaş ve üzeri hastalar oluşturmuştur. Veri toplamak için sosyo-demografik karakteristikleri ve GYA’ları içeren bir anket formu kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Akça, A.S.D., Saraçlı, Ö., Emre, U., Atasoy, N., Güdül, S., Barut, B. Ö., Atasoy, H. T., 2014. Hastanede Yatan Yaşlılarda Bilişsel İşlevlerin Günlük Yaşam Aktiviteleri, Depresyon, Anksiyete ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi. Noropsikiyatri Arşivi, 51, 267-274.
 • Arslantas, D., Ünsal, A., Metintas, S., Koç, F., Arslantas, A., 2009. Life Quality And Daily Life Activities of Elderly People in Rural Areas, Eskişehir (Turkey). Arch Gerontol Geriatr, 48, 127-131.
 • Bektaş, H.A., Şahin,H., 2010. Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Durumları ve Depresyon Düzeyleri. http://www.akadgeriatri.org/managete/fu_folder/2 010-03/html/2010-2-3-155-161.htm. Erişim Tarihi: 22.07.2015.
 • Gümüş, K., Ünsal, A., 2014. Osteoartritli Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi. Türk Osteoporoz Dergisi, 20, 117-124.
 • Devlet Planlama Teşkilatı. 2007. Türkiye’de Yaşlıların Durumu Ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı. http://www.sp.gov.tr/documents/TurkiyedeYasli larinDurumuveYaslanmaEylemPlani. Pdf. Erişim Tarihi: 22.07.2015.
 • Reardon, J. Z., Lareau, S. C., ZuWallack, R.,2006. Functional status and quality of life in chronic obstructive pulmonary disease. The American journal of medicine, 119(10), 32-37.
 • Kaya, E., Özbek, S., Tekin, A., Ergin, S., Yaman, A., 2010. KOAH’lı Yaşlı Hastalarda Günlük Yaşam A.D., 2010. Undertreatment of
 • Ögenler O., Yapıcı G., Taşıdelen B., Akça T., 2012. Mersin İlinde Bir Grup Hekimin Yaşlı Ayrımcılığı Hakkındaki Görüşleri. Turkish Journal of Geriatrics, 15(4), 409-415.
 • Sabancıoğulları, S., Tel, H. ve Tel, H., 2007. Evde ve Kurumda Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme ve Depresyon Yaşama Durumu. Sağlık ve Toplum Dergisi, 17(1), 85-94.
 • Sucuoğlu, N., 2012. Lefkoşa Merkezde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme Ve Depresyon Yaşama Durumları. Yüksek Lisans Tezi. K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs.
 • Şahbaz, M., Tel, H., 2006. Evde Yaşayan 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Bağımlılık Durumu İle Ev Kazaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 9(2), 85-93. Yaşam Aktivitelerindeki
 • Tel, H., Güler, N., Tel, H., (2011). Yaşlıların Evde Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaşam Kalitesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2, 59-67.
 • Tel, H., Tel, H. ve Sabancıoğulları, S., 2006. Evde ve Kurumda Yaşayan 60 Yaş ve Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme ve Yalnızlık Yaşama Durumu. Turkish Journal of Geriatrics, 9(1), 34-40.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) (2015). Erişim Tarihi:22.07.2015. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id =18620.
 • Ulusel, B., Soyer, A. ve Uçku, R., 2004. Toplum İçinde Yaşayan Yaşlılarda Günlük Yaşam Etkinliklerinde Bağımlılık Düzeyi ve Etkileyen Risk Etmenleri. Türk Geriatri Dergisi, 7(4), 199-205.
 • Zhang, H., Liu, B., 2009. A New Genetic Algorithm for Order-Picking International Conference on Environmental Science and Information Application Technology, 1, 121-124. Irregular Warehouse.

Yıl 2015, Cilt 3, Sayı 3, 385 - 390, 25.12.2015

Öz

Kaynakça

 • Akça, A.S.D., Saraçlı, Ö., Emre, U., Atasoy, N., Güdül, S., Barut, B. Ö., Atasoy, H. T., 2014. Hastanede Yatan Yaşlılarda Bilişsel İşlevlerin Günlük Yaşam Aktiviteleri, Depresyon, Anksiyete ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi. Noropsikiyatri Arşivi, 51, 267-274.
 • Arslantas, D., Ünsal, A., Metintas, S., Koç, F., Arslantas, A., 2009. Life Quality And Daily Life Activities of Elderly People in Rural Areas, Eskişehir (Turkey). Arch Gerontol Geriatr, 48, 127-131.
 • Bektaş, H.A., Şahin,H., 2010. Dahiliye Kliniklerinde Yatarak Tedavi Gören Geriatrik Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Durumları ve Depresyon Düzeyleri. http://www.akadgeriatri.org/managete/fu_folder/2 010-03/html/2010-2-3-155-161.htm. Erişim Tarihi: 22.07.2015.
 • Gümüş, K., Ünsal, A., 2014. Osteoartritli Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi. Türk Osteoporoz Dergisi, 20, 117-124.
 • Devlet Planlama Teşkilatı. 2007. Türkiye’de Yaşlıların Durumu Ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı. http://www.sp.gov.tr/documents/TurkiyedeYasli larinDurumuveYaslanmaEylemPlani. Pdf. Erişim Tarihi: 22.07.2015.
 • Reardon, J. Z., Lareau, S. C., ZuWallack, R.,2006. Functional status and quality of life in chronic obstructive pulmonary disease. The American journal of medicine, 119(10), 32-37.
 • Kaya, E., Özbek, S., Tekin, A., Ergin, S., Yaman, A., 2010. KOAH’lı Yaşlı Hastalarda Günlük Yaşam A.D., 2010. Undertreatment of
 • Ögenler O., Yapıcı G., Taşıdelen B., Akça T., 2012. Mersin İlinde Bir Grup Hekimin Yaşlı Ayrımcılığı Hakkındaki Görüşleri. Turkish Journal of Geriatrics, 15(4), 409-415.
 • Sabancıoğulları, S., Tel, H. ve Tel, H., 2007. Evde ve Kurumda Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme ve Depresyon Yaşama Durumu. Sağlık ve Toplum Dergisi, 17(1), 85-94.
 • Sucuoğlu, N., 2012. Lefkoşa Merkezde Yaşayan Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme Ve Depresyon Yaşama Durumları. Yüksek Lisans Tezi. K.K.T.C Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs.
 • Şahbaz, M., Tel, H., 2006. Evde Yaşayan 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerin Bağımlılık Durumu İle Ev Kazaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish Journal of Geriatrics, 9(2), 85-93. Yaşam Aktivitelerindeki
 • Tel, H., Güler, N., Tel, H., (2011). Yaşlıların Evde Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme Durumu ve Yaşam Kalitesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2, 59-67.
 • Tel, H., Tel, H. ve Sabancıoğulları, S., 2006. Evde ve Kurumda Yaşayan 60 Yaş ve Üzeri Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme ve Yalnızlık Yaşama Durumu. Turkish Journal of Geriatrics, 9(1), 34-40.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) (2015). Erişim Tarihi:22.07.2015. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id =18620.
 • Ulusel, B., Soyer, A. ve Uçku, R., 2004. Toplum İçinde Yaşayan Yaşlılarda Günlük Yaşam Etkinliklerinde Bağımlılık Düzeyi ve Etkileyen Risk Etmenleri. Türk Geriatri Dergisi, 7(4), 199-205.
 • Zhang, H., Liu, B., 2009. A New Genetic Algorithm for Order-Picking International Conference on Environmental Science and Information Application Technology, 1, 121-124. Irregular Warehouse.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm SI:ERGONOMI2105
Yazarlar

Sercan ÖZBEK YAZICI


İsil KALAYCI

Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2015
Başvuru Tarihi 22 Ekim 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 3, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Özbek Yazıcı, S. & Kalaycı, İ. (2015). YAŞLI HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTIVITELERININ DEĞERLENDIRILMESI . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 3 (3) , 385-390 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/20874/224054