KOVADA GÖLÜ’NÜN (ISPARTA) HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ
KOVADA GÖLÜ’NÜN (ISPARTA) HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ

Şehnaz ŞENER [1] , Erhan ŞENER [2]


Kovada Gölü Göller Bölgesinde ve Isparta il sınırları içerinde yer almakta olup göl ve çevresi Milli Park ve I. Derecede Doğal Sit Alanı statüsündedir. Bu çalışmada Kovada Gölü’nün hidrojeokimyasal özellikleri ve su kalitesi incelenmiştir. Gölden sistematik olarak alınan su örneklerinin fiziko-kimyasal analiz sonuçları kullanılarak hazırlanan hidrojeokimyasal diyagramlara göre göl sularında Mg, Ca, HCO3 iyonlarının hakim olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Kovada kanalının göle boşalım noktalarından alınan su örneklerinde Cl ve SO4 iyonları oldukça yüksek değerlerde ölçülmüştür. Kovada gölü su kalitesi açısından incelendiğinde gölün antropojenik kirleticilerden olumsuz olarak etkilendiği ve gölün ötrofik seviyede olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, önemli bir su rezervi olan Kovada Gölü’nün sürdürülebilir yönetimi için Kovada Kanalı ile göle taşınan kirliliğin önlenmesi ve ölçümlerin periyodik olarak tekrarlanması zorunlu görülmektedir.
Kovada Gölü Göller Bölgesinde ve Isparta il sınırları içerinde yer almakta olup göl ve çevresi Milli Park ve I. Derecede Doğal Sit Alanı statüsündedir. Bu çalışmada Kovada Gölü’nün hidrojeokimyasal özellikleri ve su kalitesi incelenmiştir. Gölden sistematik olarak alınan su örneklerinin fiziko-kimyasal analiz sonuçları kullanılarak hazırlanan hidrojeokimyasal diyagramlara göre göl sularında Mg, Ca, HCO3 iyonlarının hakim olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Kovada kanalının göle boşalım noktalarından alınan su örneklerinde Cl ve SO4 iyonları oldukça yüksek değerlerde ölçülmüştür. Kovada gölü su kalitesi açısından incelendiğinde gölün antropojenik kirleticilerden olumsuz olarak etkilendiği ve gölün ötrofik seviyede olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, önemli bir su rezervi olan Kovada Gölü’nün sürdürülebilir yönetimi için Kovada Kanalı ile göle taşınan kirliliğin önlenmesi ve ölçümlerin periyodik olarak tekrarlanması zorunlu görülmektedir.
Bölüm RA
Yazarlar

Yazar: Şehnaz ŞENER

Yazar: Erhan ŞENER

Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Haziran 2016
Kabul Tarihi : 8 Mart 2021
Yayımlanma Tarihi : 17 Ağustos 2016

APA Şener, Ş , Şener, E . (2016). KOVADA GÖLÜ’NÜN (ISPARTA) HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 4 (2) , . DOI: 10.21923/jesd.92987