PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

KOVADA GÖLÜ’NÜN (ISPARTA) HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2, 17.08.2016
https://doi.org/10.21923/jesd.92987

Öz

Kovada Gölü Göller Bölgesinde ve Isparta il sınırları içerinde yer almakta olup göl ve çevresi Milli Park ve I. Derecede Doğal Sit Alanı statüsündedir. Bu çalışmada Kovada Gölü’nün hidrojeokimyasal özellikleri ve su kalitesi incelenmiştir. Gölden sistematik olarak alınan su örneklerinin fiziko-kimyasal analiz sonuçları kullanılarak hazırlanan hidrojeokimyasal diyagramlara göre göl sularında Mg, Ca, HCO3 iyonlarının hakim olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Kovada kanalının göle boşalım noktalarından alınan su örneklerinde Cl ve SO4 iyonları oldukça yüksek değerlerde ölçülmüştür. Kovada gölü su kalitesi açısından incelendiğinde gölün antropojenik kirleticilerden olumsuz olarak etkilendiği ve gölün ötrofik seviyede olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, önemli bir su rezervi olan Kovada Gölü’nün sürdürülebilir yönetimi için Kovada Kanalı ile göle taşınan kirliliğin önlenmesi ve ölçümlerin periyodik olarak tekrarlanması zorunlu görülmektedir.

KOVADA GÖLÜ’NÜN (ISPARTA) HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ

Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2, 17.08.2016
https://doi.org/10.21923/jesd.92987

Öz

Kovada Gölü Göller Bölgesinde ve Isparta il sınırları içerinde yer almakta olup göl ve çevresi Milli Park ve I. Derecede Doğal Sit Alanı statüsündedir. Bu çalışmada Kovada Gölü’nün hidrojeokimyasal özellikleri ve su kalitesi incelenmiştir. Gölden sistematik olarak alınan su örneklerinin fiziko-kimyasal analiz sonuçları kullanılarak hazırlanan hidrojeokimyasal diyagramlara göre göl sularında Mg, Ca, HCO3 iyonlarının hakim olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Kovada kanalının göle boşalım noktalarından alınan su örneklerinde Cl ve SO4 iyonları oldukça yüksek değerlerde ölçülmüştür. Kovada gölü su kalitesi açısından incelendiğinde gölün antropojenik kirleticilerden olumsuz olarak etkilendiği ve gölün ötrofik seviyede olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, önemli bir su rezervi olan Kovada Gölü’nün sürdürülebilir yönetimi için Kovada Kanalı ile göle taşınan kirliliğin önlenmesi ve ölçümlerin periyodik olarak tekrarlanması zorunlu görülmektedir.

Ayrıntılar

Bölüm RA
Yazarlar

Şehnaz ŞENER>


Erhan ŞENER>

0000-0001-6263-8366

Yayımlanma Tarihi 17 Ağustos 2016
Başvuru Tarihi 14 Haziran 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şener, Ş. & Şener, E. (2016). KOVADA GÖLÜ’NÜN (ISPARTA) HİDROJEOKİMYASAL İNCELEMESİ . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 4 (2) , . DOI: 10.21923/jesd.92987