PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KATILIMCI ERGONOMİ VE KALİTE ÇEMBERLERİ

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 0, 109 - 114, 30.03.2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, çalışanların yönetime katılmalarını sağlayan katılımcı ergonomi ve kalite çemberleri uygulamalarının iş sağlığı ve güvenliğine etkisini incelemektir. Bu çalışma ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına farklı bir bakış açısı sunulmaktadır. Katılımcı ergonomi çalışanlara önem veren, çalışanların bilgi ve becerilerinden yararlanan ve aynı zamanda, çalışma koşullarının daha güvenli olabilmesi için uğraşan bir faaliyettir. Çalışanların katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hem daha aktif hem de daha verimli olacağı düşünülmektedir.

PARTICIPATORY ERGONOMICS AND QUALITY CIRCLES IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 0, 109 - 114, 30.03.2017

Öz

The aim of this study is to evaluate "the contribution of participatory ergonomics and quality circles to occupational safety and health” and show the factors that affect participatory ergonomics and quality circles. In this study, the occupational safety and health practices are offered a different perspective. Participatory ergonomics is an activity that attaches importance to employees, utilizes the knowledge and skills of employees and at the same time works to make working conditions safer. With the participation of employees, occupational health and safety practices are thought to be both more active and more productive.

Ayrıntılar

Bölüm SI: ERGONOMI2016
Yazarlar

Barış ÖZTUNA

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2017
Başvuru Tarihi 18 Ekim 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 0

Kaynak Göster

APA Öztuna, B. (2017). İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE KATILIMCI ERGONOMİ VE KALİTE ÇEMBERLERİ . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , Cilt: 5 Sayı: SI , 109-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jesd/issue/29265/313334