Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 699 - 704 2019-09-15

TÜRKİYE’DE HİDROLOJİK VERİ YÖNETİMİ VE ÜNİVERSİTELERİN KATILIMI ABD ÖRNEĞİ
HYDROLOGICAL DATA MANAGEMENT IN TURKEY AND INVOLVEMENT OF UNIVERSITIES CASE STUDY USA

Hakan AKSU [1] , Mehmet Seren KORKMAZ [2]


Su kaynaklarının etkin kullanımında, projelerin yapılabilirliğine esas teşkil eden hidrolojik verinin önemi çok büyüktür. Hidrolojik veri, saha gözlemleri, ölçümler ve sonrasındaki çözümlemeler ile kullanıcılara sunulmaktadır Bununla beraber, toplanan ve sunulan hidrolojik verinin kullanım amacı, başta su mühendisliği projeleri olsa da, ayrıca bilimsel amaçlı araştırmalar da su kaynaklarının etkin kullanımı için aynı derecede önemlidir. Hidrolojik verinin üretilip sunulmasında, kamu kuruluşlarının hizmet kalitesi yıllar içerisinde oldukça gelişmiştir. Ülkemizde su kaynakları ile ilgili çalışan akademisyen ve araştırmacıların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde ilerleyen zamanda CUAHSI benzeri çatı oluşumlar ile kamu kuruluşları tarafından üretilen ve hizmete sunulan Hidrolojik verilerin kullanıldığı bilimsel çalışmaların hem sayısının hem de kalitesinin artacağı dile getirilmektedir.

Hydrological data which allows projects feasibility is significant in order to efficient use of water resources. Hydrological data is presented to users by field observation, surveying and subsequent analyzes. In addition, not only the main purpose of the collected and presented data is hydrologic engineering projects but also scientific-based research plays an important role for efficient usage of water resources. While creating and presenting of hydrological data, the public institutions service quality has been developed during years.  Meanwhile, the number of scientist and researchers have been increasing day by day It is expected that the both of the quality and quantity of the  scientific works depending on hydrological data will increase with the support of CUAHSI-like business models in our country.

 • Bayazıt, M., 1998. Hidrolojik Modeller. İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 228 s.
 • Bayazıt, M., Avcı, İ. ve Şen, Z. 2009. Hidroloji Uygulamaları. Birsen Yayınları, 289 s.
 • Couch, A., Hooper, R., Pollak, J., Martin, M., Seul, M. 2014. Enabling Water Science at the CUAHSI Water Data Center, 7th International Congress of Environmental Modelling and Software, 16th June, San Diego, California USA.
 • Çetinkaya, C. P., Barbaros, F., Harmancıoğlu, B.N., 2002. Hidrometrik Veri Yönetimi, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, Sayı 420-421-422.
 • Dixon H., Hannaford J., Fry M.J., 2013. The effective management of national hydrometric data: Experiences from the United Kingdom, Hydrological Sciences Journal, 25th August 2013, 58, 1383-1399.
 • Horsburgh, J.S., Tarboton, D. G., Maidment, D. R., Zaslavsky I. 2008. A relational model for environmental and water resources data, Water Resources Research, 44.
 • Maidment, D. R. 2005. Hydrological Information System Status Report, Technical Report, CUASHI.
 • Mishra, A. ve Coulibaly, P., 2009. Developments in Hydrometric Network Design: A review, Reviews of Geophysics, 4th April 2009, 47, 1-24.
 • Selek, B., Aksu, H., Sezer, S., Uçar, İ., Kalkavan, S., Özkaya, M. 2015. Türkiye Ulusal Hidrometrik Ağının güncel kurumsal gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmesi, VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi, 8-10 Ekim, Şanlıurfa, 361-376.
 • Şarlak, N., Tarboton, D.G., Schreuders, K., Horsburgh, J.S. 2010. Türkiye için Gözlem Veri Modeli ile Hidrolojik Bilgi Sistemlerine Giriş. VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, 22-24 Eylül, Denizli, 06-10.
 • Şarlak, N., Karagöz, İ. 2011. Su Veri Yayınlama Sistemleri, II. Su Yapıları Sempozyumu, 16-18 Eylül, Diyarbakır, 105-114.
 • Şen, Z. 2002. İstatistik veri işleme yöntemleri (Hidroloji ve Meteoroloji), Su Vakfı Yayınları, 242 s.
 • Ünal, A.A., 2010. DSİ/SVT Su Veri Tabanı Projesi (Sunum), DSİ Genel Müdürlüğü.
 • WMO, 2008. Guide to Hydrological Practice Vol. 1 Hydrology from measurement toHydrological Information 6th Ed. (WMO No:168), WMO Publications, 296 s.
 • URL 1, CHUAHSI Annual Report, 2017, URL<https://www.cuahsi.org/library/annual-reports/>,Alıntı tarihi (30.11.2018).
 • URL 2, 2. Ormancılık ve Su Şurası Kararları, 2017. 5-7 Mayıs, Afyon, Karar 50 (sf. 23). 43 s.URL<http://www.ormansu.gov.tr/docs/default-source/default-document-library/tıklayınız5a3794deda89642aade2ff000)015211d.pdf?sfvrsn=0>, Alıntı Tarihi (30.11.2018).
Birincil Dil tr
Konular Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Bölüm Derleme Makaleler \ Review Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4686-7446
Yazar: Hakan AKSU (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAMSUN ÜNİVERSİTESİ, HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8345-7265
Yazar: Mehmet Seren KORKMAZ
Kurum: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

APA AKSU, H , KORKMAZ, M . (2019). TÜRKİYE’DE HİDROLOJİK VERİ YÖNETİMİ VE ÜNİVERSİTELERİN KATILIMI ABD ÖRNEĞİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 7 (3) , 699-704 . DOI: 10.21923/jesd.500436