Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 671 - 679 2019-09-15

TAM ÖLÇEK İKİ AŞAMALI KISMİ NİTRİTASYON-ANAMMOX ÜNİTESİ İÇİN MALİYET BELİRLEME ÇALIŞMASI
COST DETERMINATION STUDY FOR THE FULL SCALE TWO STAGE PARTIAL NITRITATION-ANAMMOX UNIT

İpek ÇELEN ERDEM [1] , Özgür DOĞAN [2] , Ece SAĞIR KURT [3]


Anaerobik çürütücü bulunan arıtma tesislerinden çamur susuzlaştırma sonucu çıkan atıksuların tesis başına geri devredilmesi tesisin azot yükünü %15-20 arttırmaktadır. Bu atıksuyun ayrı olarak enerji verimli arıtılması aktif çamur sistemine gelecek azot yükünü önemli oranda azaltabilecektir. Günümüzde, Kısmi Nitritasyon (KN)/Anammox (A) prosesinin uygulanması, nitrifikasyon-denitrifikasyon gibi konvansiyonel biyolojik arıtma yöntemlerine göre maliyet ve sürdürülebilirlik nedenleri ile daha çok tercih edilmektedir. İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne (İBAAT) ait çamur çürütücü çıkışından, pilot ölçekli iki aşamalı KN/A prosesi kullanılarak başarı ile azotun giderimi sağlanmıştır. Bu tesisten alınan sonuçlar kullanılarak gerçek ölçekli tesis tasarım çalışması ve maliyet belirleme çalışmaları yapılmıştır. Anammox prosesi ile işletilen tam ölçekli bir tesisin işletme maliyeti 3,77 TL/m3/gün, ilk yatırım maliyeti ise 2181 TL/m3/gün olarak hesaplanmıştır. İşletme maliyetinin düşük seviyelerde olmasını sağlayan en önemli parametreler Anammox reaktörü için yeterli olan 30 °C sıcaklık ve oksijen ihtiyacının kısmi olmasıdır. Isıtma ihtiyacından kaynaklanan ısının anaerobik çürütme tanklarından çıkan biyogazın kullanılması ile işletme giderlerinin %80’ i azaltılacağı ön görülmektedir.

In wastewater treatment plants with anaerobic sludge digestion, 15-20% of the nitrogen load is recirculated to the main stream with the digester effluent from dewatering. The treatment of the digester effluent separately may significantly reduce the nitrogen load of the activated sludge system. Nowadays, Partial Nitritation (PN)/Anammox (A) process is more prefered comparing to the conventional biological applications such as nitrification-denitrification processes due to the sustainability and costs. The sludge digester effluent taken from a full-scale municipal WWTP, in Istanbul, Turkey is successfully deammonified using a pilot-scale two-stage PN/A process. In this study, based on its results, facility design and cost analysis of a full scale plant are demonstrated. The operation cost of a full scale PN/A process is 3.77 TL/m3/day and the construction cost is calculated as 2181 TL/m3. The most important parameter that provides this cost are the temperature holding the Anammox reactor at 30 ° C and lower oxygen demand. However, it is estimated that 80% of the operation cost will be reduced if the heat is provided by the biogas from the anaerobic digesters.

 • Abma, W.R., Schultz, C.E, Mulder, J., van der Star W.R.L., Strous, M. Tokumoti, T. ve van Loosdrecht, M.C.M., 2007. Full-scale Granular Sludge Anammox Process, Water Sci Technol., 55(8-9):27-33.
 • Bao, P., Wang, S., Ma, B., Zhang, Q., Peng, Y., 2017. Achieving partial nitrification by inhibiting the activity of Nitrospira-like bacteria under high-DO conditions in an intermittent aeration reactor, Journal of Environmental Sciences, 56:71-78.
 • Çelen-Erdem, İ., Kurt, E.S., Bozçelik, B., Çallı, B., 2018. Upflow packed bed anammox reactor used in two-stage deammonification of sludge digester effluent, Water Sci Technol., 78 (9) 1843-1851.
 • Jenicek, P., Svehla, P., Zabranska, J. ve Dohanyos, M., 2004. Factors Affecting Nitrogen Removal by Nitritation/Denitritation, Water Science & Technology, 49(5-6): 73-79.
 • Kartal, B., de Almeida N. M., Maalcke .W J., Op den Camp H. J.M., Jetten M. S.M., Keltjens J. T., 2013. How to make a living from anaerobic ammonium oxidation, FEMS Microbiology Rev., 37(3): 428–461.
 • Kosari, S.F., Rezania, B. Lo, K.V., Mavinic, D.S., 2014. Operational strategy for nitrogen removal from centrate in a two-stage partial nitrification–Anammox process. Env Techn., 35(9): 1110-1120.
 • Lackner, S., Gilbert, E.M., Vlaeminck, S.E., Joss, A., Horn, H., van Loosdrect, MCM., 2014. Full-scale partial nitritation/anammox experiences – An application survey. Wat Res. 55 292-303.
 • Magri, A., Beline, F., Dabert, P., 2013. Feasibility and interest of the anmmox process as treatment alternative for anaerobic digester supernatants in manure processing – An overview, Journal of Environmental Management, 131:170-184.
 • Metcalf &Eddy, 2003. Water Reuse: Issues, Technologies and Applications, 4th Eddition, McGraw-Hill Publisher, New York.
 • Mulder, A., van de Graaf, A.A., Robertson, L. ve Kuenen, J., 1995. “Anaerobic Ammonium Oxidation Discovered in a Denitrifying Fluidized Bed Reactor”, FEMS Microbiology Ecology, 16(3):177-183.
 • Ni, B.J., Hu, B.L., Fang, F., Xie, W.M., Kartal, B., Liu, X.W., Sheng, G.P., Jetten, M., Zheng, P., Yu, H.Q., 2010. Microbial and Physicochemical Characteristics of Compact Anaerobic AmmoniumOxidizing Granules in an upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor. Applied and Environmental Microbiology. 76(8), 2652-2656.
 • Niftrik van L.A, Fuerst, J.A., Sinninghe Damsté J.S., Kuenen J.G., Jetten M.S.M, Strous M., 2004. The Anammoxsome: an Intracytoplasmic Compartment in ANAMMOX Bacteria, FEMS Microbiology Letters, 233, 7-13.
 • Strous, M., van Gerve, E., Zheng, P., Gijs Kuenen, J. ve Jetten, M.S.M., 1997. Ammonium Removal From Concentrated Waste Streams with the Anaerobic Ammonium Oxidation (Anammox) Process in Different Reactor Configurations, Water Research, 97:1955-1962.
 • Strous, M., Kuenen, J.G., Jetten, M.S.M., 1999. Key Physiology of Anaerobic Ammonium Oxidation, Applied and Environmental Microbiology, 65(7), 3248- 3250.
 • Strous, M, Heijnen J.J, Kuenen JG, Jetten MSM. 1998. The sequencing batch reactor as a powerful tool for the study of slowly growing anaerobic ammonium-oxidizing microorganisms. Applied Microbiology and Biotechnology, 50(5):589–596.
 • van de Graaf, A.A., de Bruijn, P., Robertson, L.A., Jetten, M.S.M., Kuenen, J.G., 1996. Autotrophic growth of anaerobic ammonium-oxidizing micro-organisms in a fluidized bed reactor, Microbiology (UK), 142, 2187–2196.
 • Van Hulle, S.W.H. , Vandeweyer, H.J.P., Meesschaer, B.D., Vanrolleghem, P.A., Dejans, P., Dumoulin, A., 2010. Engineering aspects and practical application of autotrophic nitrogen removal from nitrogen rich streams. Chemical Eng Journal., 162 1-20.
Birincil Dil tr
Konular Çevre Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi \ Research Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4499-5014
Yazar: İpek ÇELEN ERDEM (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7415-5369
Yazar: Özgür DOĞAN

Orcid: 0000-0001-5440-7584
Yazar: Ece SAĞIR KURT

Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 3 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

APA Çelen Erdem, İ , Doğan, Ö , Sağır Kurt, E . (2019). TAM ÖLÇEK İKİ AŞAMALI KISMİ NİTRİTASYON-ANAMMOX ÜNİTESİ İÇİN MALİYET BELİRLEME ÇALIŞMASI . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 7 (3) , 671-679 . DOI: 10.21923/jesd.511767