Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

METEOROLOJİK KURAKLIĞIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ZAMANSAL VE KONUMSAL ANALİZİ: ÇORAK GÖLÜ HAVZASI (BURDUR-TÜRKİYE) ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 3, 596 - 607, 15.09.2019
https://doi.org/10.21923/jesd.543573

Öz

Kuraklık insanlığı tehdit eden en önemli doğal afetlerdendir. Genel olarak yağışların normal seviyelerinin altına düşmesiyle başlayan kuraklık yüzey ve yeraltısularının miktarındaki azalmalara neden olmaktadır. Kuraklıktan kaynaklanan olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yönelik çalışmalarda öncelikle kuraklığın doğru olarak tanımlanarak havza bazında kuraklık yönetim stratejilerinin geliştirilmesi gelmektedir. Bu çalışmada Çorak Gölü Havzasındaki meteorolojik kuraklığın şiddeti ve alansal dağılımları coğrafi bilgi sistemleri ortamında zamansal olarak haritalandırılmıştır. Bu amaçla kullanılan standartlaştırılmış yağış indeksi sonuçlarına göre 1970-2016 yılları arasında en kurak dönemin 1989 ve 1990 yılları, en yağışlı dönemin ise 2009 yılında yaşandığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Anisfeld, S. C., 2010. Water Resources, Island Press, Washington, DC, USA, 89-95.
 • Choi, M., Jacobs, J. M., Anderson, M. C., Bosch, D. D. 2013. Evaluation of drought indices via remotely sensed data with hydrological variables. Journal of Hydrology, 476, 265–273.
 • Ketin, T., 1966. Anadolu'nun tektonik birlikleri. M.T.A. Derg. no. 66, s . 20-34, Ankara.
 • Kissel, C., Poisson, A., 1986. Etude paléomagnétique préliminaire des formations néogènes du bassin d'Antalya (Taurides occidentales, Turquie). Comptes Rendu del’Académie des Sciences, 302,10, 711-716.
 • McKee, T. B., Doesken, N. J., Kleist, J., 1995. Drough tmonitoring with multiple time scales. Ninth Conference on Applied Climatology (s. 233–236). Boston: American Meteorological Society.
 • McKee, T., Doesken, N., Kleist, J., 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scale. Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology (s. 179-184). Anaheim, California: American Meteorological Society.
 • Mishra, A. K., Singh, V. P., 2010. A review of drought concepts. Journal of Hydrology, 391 (1-2), 202–216.
 • Orhan, O., 2014. Konya Kapalı Havzası’nda Uzaktan Algılama ve CBS Teknolojileri İle İklim Değişikliği ve Kuraklık Analizi. Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray (yayınlanmamış).
 • Piper, J.D. A., Gürsoy, H., Tatar, O., 2002. Palaeomagnetic evidence for the Gondwanian origin of the Taurides and rotation of the Isparta Angle, southern Turkey. Geology Journal, 37, 4, 317-336.
 • Sırdaş, S., Şen, Z., 2003. Meteorolojik kuraklık modellemesi ve Türkiye uygulaması. İTÜ Mühendislik Dergisi, 2(2): 95-103
 • Şener, Ş., Şener, E., 2018. Hydrogeological Characterisation of Çorak (Akgol) Lake Basin (Burdur, TURKEY), 9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), Abstract Book, 7-11 May 2018, p.2.
 • Şener,E., Şener, Ş., Davraz, A., 2012. Meteorological drought severity assessment in the Eğirdir Lake basin (Turkey) using remote sensing and GIS, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey.
 • Thom, H. C. S., 1966. Some Methods of Climatological Analysis. WMO Technical Note No. 81, World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 63 p.
 • Tuna, H., Malkoç, F., Yılmaz, Ö., 2009. Çoruh Havzasında SPI ile Kuraklık Analizi ve Çevresel Etkileri. Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri, 13-15 Kasım 2009, Trabzon, 114-129.
 • Wilhite, D.A., Glantz, M.H., 1985. Understanding the drought phenomenon: The role of Definitions. Water International, 10(3), 111-120.
 • WMO, 1997. Extreme Agrometeorological Events, World Meteorological Organization, CagM-X Working Group, Geneva.
 • Yağcı, B., 2007. İklim Değişikliği ve Kuraklık Analizi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.
 • Yağmurlu, F., Poisson, A., Bozcu, A., Şentürk, M., 2007. Isparta Açısının tektonostratigrafik özellikleri ve petrol jeolojisi açısından irdelenmesi. Türkiye 16. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, Proceedings, s 10.

SPATIAL AND TEMPORAL ANALYSIS OF METEOROLOGICAL DROUGHT BASED ON GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: A CASE STUDY OF ÇORAK LAKE BASIN (BURDUR, TURKEY)

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 3, 596 - 607, 15.09.2019
https://doi.org/10.21923/jesd.543573

Öz

Drought is one of the most important natural disasters threatening humanity. Generally, the drought, starts when precipitation falls below the normal levels and leads to a decrease in the amount of surface and groundwater in the later stages. The first studies to minimize the negative effects of drought is accurate definition of drought and development of drought management strategies on basin. In this study, the intensity and spatial distribution of meteorological drought in the Çorak Lake Basin were temporarily mapped in the geographical information systems (GIS) environment. According to the standardized precipitation index results used for this purpose, during the years 1970-2016, the driest period was seen in 1989 and 1990 years, and the most rainy period was in 2009.

Kaynakça

 • Anisfeld, S. C., 2010. Water Resources, Island Press, Washington, DC, USA, 89-95.
 • Choi, M., Jacobs, J. M., Anderson, M. C., Bosch, D. D. 2013. Evaluation of drought indices via remotely sensed data with hydrological variables. Journal of Hydrology, 476, 265–273.
 • Ketin, T., 1966. Anadolu'nun tektonik birlikleri. M.T.A. Derg. no. 66, s . 20-34, Ankara.
 • Kissel, C., Poisson, A., 1986. Etude paléomagnétique préliminaire des formations néogènes du bassin d'Antalya (Taurides occidentales, Turquie). Comptes Rendu del’Académie des Sciences, 302,10, 711-716.
 • McKee, T. B., Doesken, N. J., Kleist, J., 1995. Drough tmonitoring with multiple time scales. Ninth Conference on Applied Climatology (s. 233–236). Boston: American Meteorological Society.
 • McKee, T., Doesken, N., Kleist, J., 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scale. Proceedings of the Eighth Conference on Applied Climatology (s. 179-184). Anaheim, California: American Meteorological Society.
 • Mishra, A. K., Singh, V. P., 2010. A review of drought concepts. Journal of Hydrology, 391 (1-2), 202–216.
 • Orhan, O., 2014. Konya Kapalı Havzası’nda Uzaktan Algılama ve CBS Teknolojileri İle İklim Değişikliği ve Kuraklık Analizi. Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aksaray (yayınlanmamış).
 • Piper, J.D. A., Gürsoy, H., Tatar, O., 2002. Palaeomagnetic evidence for the Gondwanian origin of the Taurides and rotation of the Isparta Angle, southern Turkey. Geology Journal, 37, 4, 317-336.
 • Sırdaş, S., Şen, Z., 2003. Meteorolojik kuraklık modellemesi ve Türkiye uygulaması. İTÜ Mühendislik Dergisi, 2(2): 95-103
 • Şener, Ş., Şener, E., 2018. Hydrogeological Characterisation of Çorak (Akgol) Lake Basin (Burdur, TURKEY), 9th International Symposium of the Eastern Mediterranean Geology (ISEMG 2018), Abstract Book, 7-11 May 2018, p.2.
 • Şener,E., Şener, Ş., Davraz, A., 2012. Meteorological drought severity assessment in the Eğirdir Lake basin (Turkey) using remote sensing and GIS, International Earth Science Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2012), 1-5 October 2012, İzmir, Turkey.
 • Thom, H. C. S., 1966. Some Methods of Climatological Analysis. WMO Technical Note No. 81, World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 63 p.
 • Tuna, H., Malkoç, F., Yılmaz, Ö., 2009. Çoruh Havzasında SPI ile Kuraklık Analizi ve Çevresel Etkileri. Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri, 13-15 Kasım 2009, Trabzon, 114-129.
 • Wilhite, D.A., Glantz, M.H., 1985. Understanding the drought phenomenon: The role of Definitions. Water International, 10(3), 111-120.
 • WMO, 1997. Extreme Agrometeorological Events, World Meteorological Organization, CagM-X Working Group, Geneva.
 • Yağcı, B., 2007. İklim Değişikliği ve Kuraklık Analizi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.
 • Yağmurlu, F., Poisson, A., Bozcu, A., Şentürk, M., 2007. Isparta Açısının tektonostratigrafik özellikleri ve petrol jeolojisi açısından irdelenmesi. Türkiye 16. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi, Proceedings, s 10.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yerbilimleri, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi \ Research Makaleler
Yazarlar

Erhan ŞENER> (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6263-8366
Türkiye


Şehnaz ŞENER>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3191-2291
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2019
Başvuru Tarihi 22 Mart 2019
Kabul Tarihi 14 Nisan 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Şener, E. & Şener, Ş. (2019). METEOROLOJİK KURAKLIĞIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ZAMANSAL VE KONUMSAL ANALİZİ: ÇORAK GÖLÜ HAVZASI (BURDUR-TÜRKİYE) ÖRNEĞİ . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 7 (3) , 596-607 . DOI: 10.21923/jesd.543573