Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 210 - 220 2020-03-20

ÇEKVALF SİSTEMLİ HOUSİNG KAPAĞININ TASARIMININ GELİŞTİRİLİP PROTOTİP PARÇA ÜZERİNDE TESTLERİN YAPILMASI
DEVELOPING DESIGN OF HOUSING COVER WITH CHECK VALVE SYSTEM AND MAKING TESTS ON ITS PROTOTYPE

Ömer Şaban KAMBER [1]


İnsan vücudu %70 oranında sudan oluşmaktadır. Vücuda alınan su tüm organlara etki etmektedir. İçilen suyun kalitesi bu nedenle insanlar için hayati öneme sahiptir. Suyun içerisinde yararlı maddeler olduğu gibi zararlı maddelerde bulunmaktadır. Su arıtma cihazları suyun içerisindeki zararlı maddelerin ayrıştırmasını filtreler yardımıyla sağlamaktadır. Suyun filtreler arasında geçişi housing kapak parçası vasıtasıyla sağlanmaktadır. Filtreler üzerinden belirli miktar ( kullanılan filtrenin özellik ve türüne göre bu miktar değişmektedir) su geçtikten sonra değiştirilmesi gerekmektedir. Filtrelerin değişimi sırasında su arıtma cihazı içerisindeki basınçtan dolayı housing kapaktan su dışarı çıkmaktadır. Filtre değişimi esnasında ortama gelen su montaj mahalindeki mobilyalara, halılara ve parke marleylere zarar verebilmektedir. Bu su kaçağını önlemek için housing kapak parçasına çekvalf sistemi eklenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla üç farklı housing kapak tasarımı geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu parçaların prototiplerinin montajları yapılarak su sızdırmazlık testlerinin yapılması hedeflenmiştir. Prototip parçalara yapılan testlerle sistemin çalışması esnasındaki su geçiş miktarı ve maliyet analizleri yapılarak en uygun tasarımın belirlenmesi hedeflenmiştir. 

The human body consists of 70% water. Water taken into the body affects all organs. The quality of the drinking water is therefore vital to humans. There are beneficial substances in water as well as harmful substances. Water treatment devices provide the separation of harmful substances in the water with the help of filters. The passage of the water between the filters is provided by the housing cover part. A certain amount of filters (this amount varies according to the characteristics and type of the filter used) needs to be changed after the water has passed. During the change of filters, water comes out of the housing cover due to the pressure in the water treatment device. Water coming into the environment during the filter change can damage the furniture, carpets and parquet floor in the installation site. In order to prevent this water leakage, it was decided to add a check valve system to the housing cover part. For this purpose, it is aimed to develop three different housing cover designs. The prototypes of these parts were assembled and water leakage tests were aimed. It was aimed to determine the most suitable design by making the water passage amount and cost analysis during the operation of the system with the tests made on prototype parts.
 • Çelik D, Çetinkaya K, Üç boyutlu yazıcı tasarımları, prototipleri ve ürün yazdırma karşılaştırmaları. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2016;(5):0-0.
 • Durgun İ, Otomotivde doğrudan dijital imalat. 12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu 2011:0-0.
 • Teknology. http://www.stratasys.com/Technology.aspx. Accessed September 16, 2016.
 • Erten M, Yağmur L, Hızlı Prototip Üretim Teknolojileri. Makina ve Metal Dergisi. 1997;(67): 76-97.
 • Fused Depositon Modeling. http://www.custompartnet.com/wu/fused-deposition-modeling. Accessed September 3, 2018.
 • Azari A, Nikzad S. The evolution of rapid prototyping in dentistry: a review. Rapid Prototyping Journal. 2009;(1):216 – 225.
 • Herrmanna K, Gärtnera C, Güllmara D, Krämera M. JReichenbacha JR. 3D printing of MRI compatible components: Why every MRI research group should have a lowbudget 3D printer. Medical Engineering & Physics. 2014:1373-1380.
 • Üç Boyutlu Yazıcılar, “Kendini Kopyalayan Üç Boyutlu Yazıcı”. www.3byazici.com. Accessed January 12, 2014.
 • Turner JBN, Strong R, S. Gold SA. A review of melt extrusion additive manufacturing processes: I. Process design and modeling. Rapid Prototyping Journal. 2014:192- 204.
 • Drstvensek I, Valentan B, Brajlih T, Strojnik T, Ihan Hren N. Direct Digital Manufacturing as Communication and Implantation Tool in Medicine. Workshop on Rapid Technologies. 2009:0-0.
 • Negis E. A short History and Applications of 3D Printing Technologies in Turkey. Workshop on Rapid Technologies. 2009:0-0.
 • Akipek FÖ, İnceoğlu N. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim Teknolojilerinin Mimarlıktaki Kullanımları. YTÜ Mim. Fak. E-Dergisi. 2007;(2): 0-0.
 • Wohlers T. Wohlers Report 2010,Wholers Associates, 2010.
 • Wohlers T. Future potential of rapid prototyping and manufacturing around the World. Rapid Prototyping Journal. 1995:4-10.
 • Kochan D, Chee Kai C, Zhaohui D. Rapid prototyping issues in the 21st century. Computers in Industry. 1999:3-10.
 • Maden, H , Kamber, Ö . Siklonik Sistemli Elektrikli Dikey Süpürge Endüstriyel Tasarimi Ve Prototipi Üzerinde Testlerin Yapilmasi. Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi, 2019:2 (1): 6-16.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Yayımlanma Tarihi 2020 Mart 8(1)
Bölüm Araştırma Makalesi \ Research Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0260-8533
Yazar: Ömer Şaban KAMBER (Sorumlu Yazar)
Kurum: İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş.
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 24 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

APA KAMBER, Ö . (2020). ÇEKVALF SİSTEMLİ HOUSİNG KAPAĞININ TASARIMININ GELİŞTİRİLİP PROTOTİP PARÇA ÜZERİNDE TESTLERİN YAPILMASI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 8 (1) , 210-220 . DOI: 10.21923/jesd.509289