Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 198 - 209 2020-03-20

OLASILIK TABANLI YAKLAŞIM KULLANARAK METAL ŞEKİLLENDİRME İŞLEMİNDE GERİ YAYLANMA, BURUŞMA VE İNCELME PROBLEMİNİ EN AZA İNDİRECEK YENİ BİR TASARIM METODOLOJİSİ
A NOVEL DESIGN TO MINIMIZE SPRINBACK, WRINKLING AND THICKNESS REDUCTION PROBLEM IN SHEET METAL FORMING PROCESS USING PROBABILISTIC APPROACH

Oğuz KAYABAŞI [1]


Saç metal prosesinde, geri yaylanma, buruşma ve kalınlık azalması en yaygın sorunlardan biri haline gelmiştir. Bu çalışmada, otomobil yan panelinde geri yaylanma, buruşma ve kalınlık azalmasını en aza indirmek için üç yaklaşım önerilmiştir. İlk yaklaşımda, çift pot çemberi kullanılmasının geri yaylanma, buruşma ve kalınlık azaltma üzerindeki etkisi incelenmiştir. İkinci yaklaşımda, otomobil panelinin şekillendirilebilirliğinin daha da iyileştirilmesinde optimizasyon yönteminin kullanımı incelenmiştir. Optimizasyon yöntemiyle, en uygun şekillendirme özellikleri için şekillendirme işlemi parametrelerinin en uygun değerleri hesaplanmıştır. Optimum değerleri bulmada Sonlu Elemanlar Analizi, Tepki Yüzey Metodolojisi ve Genetik Algoritma birleştirilmiştir. Etkili entegrasyon sağlamak için bir bilgisayar programı yazılmıştır. Bu çalışma çift pot çemberininin kullanımı biçimlendirilebilirliği önemli ölçüde arttırdığı gözlenmiştir. Üçüncü yaklaşımda olasılıksal tasarım yöntemi Monte Carlo Simülasyonu, otomatik bir tasarım aracı oluşturmak için entegre edilmiştir, Sonuçların güvenilirliği, olasılıksal tasarım teknikleri kullanılarak kontrol edilmiş ve iyileştirilmiştir.

In the sheet metal process, springback, wrinkling and thickness reduction have become one of the most common problems. In this study, three approaches are proposed to minimize springback, wrinkling and thickness reduction for automobile side panel, In the first approach, the effect of using double binder on springback, wrinkling and thickness reduction is studied, In the second approach, the use of optimization method in further improving formability of the automobile panel is investigated, With the optimization method, the most appropriate values of forming process parameters are calculated for optimum formability characteristics, Positions of the upper die and draw-bead, draw-bead radius, forces applied on the upper die surface and double binder surfaces are considered as process parameters, In finding optimum values, Finite Element Analysis, Response Surface Methodology and Genetic Algorithm are integrated, To achieve efficient and effective integration, a computer program is written, From this study it is observed that double binder with an appropriate stamping force improves formability significantly, Application of optimization method also improves further formability characteristics of the automobile panel, In the third approach probabilistic design method Monte Carlo Simulation are integrated to create an automated design tool, The reliability of the results are checked and refined by using probabilistic design techniques

 • Cao, J., Boyce, M., 1997. Wrinkling behavior of rectangular plates under lateral constraint, International Journal of Solids and Structure, 34, 153 -176.
 • Cao, J., Karallis, A., Ostrowski, M., 1997. Prediction of flange wrinkles in deep drawing, Advanced methods in material processing defects, 301-310.
 • Cao, J., Wang, X., 1999. An analytical model for plate wrinkling under tri-axial loading and its application, International Journal of Mechanical Sciences, 42(3), 617-633.
 • Choi, T.,H., Huh, H., 1997. Draw-bead Simulation by an Elasto-plastic Finite Element Method with Directional Reduced Integration, Journal of Material Processing Technology, 63, 666-671.
 • Gasper, G., Tomaz, P., Karl, K., 2002. Optimization of sheet metal forming process by use of numerical simulations, Journal of Material Processing Technology, 130-131, 54-59.
 • Ghouati, O., Lenoir, H, Gelin, J.C., 1999. Optimisation techniques for the drawing of sheet metal parts, Proceedings of the Fourth International Conference on Numerical Simulations NUMISHEET’ 99, 293–298.
 • Demir, İ., Kayabasi, O., Ekici, B., 2008. Probabilistic design of sheet-metal die by finite element method, Materials and Design, 29 (3), 721–727.
 • Hallquist, J.O., 2003. LS-DYNA Theoretical Manual’, Livermore Software Technology Corporation, Livermore, CA, USA.
 • Hillmann, M., 1999. Optimisation of sheet metal forming processes using simulation programs, Proceedings of the Fourth International Conference on Numerical Simulations NUMISHEET’99, 287–292.
 • Jansson, T., Andersson, A., Nilsson, L., 2005. Optimization of draw-in for an automotive sheet metal part An evaluation using surrogate models and response surface, Journal of Material Processing Technology, 159, 426-434
 • Myers, R.H., 1995. Montgomery DC,, Response surface methodology process and product optimization using designed experiments, John Wiley and Sons, Inc,, New York, USA.
 • Ohata, T., Katayama, T., Nakamachi, E., Nakamura, Y., Kawahara, H., 1999. Improvement of optimum process design system by numerical simulation—discretized optimisation method, Proceedings of the Fourth International Conference on Numerical Simulations NUMISHEET’99, 293–298.
 • Personal Communication, 2005. FORD OTOSAN TURKEY Tool&Die and Prototype Manufacturing Department Turkey.
 • Prasad, Y., Somasundaram, S., 1993. Mathematical model for bend allowance calculation in automated sheet-metal bending, Journal of Materials Process Technology, 39 (3), 337–356.
 • Radha, K. L., Vikas, K. C., Dwivedi, S.K., 2018. Study of factors affecting Springback in Sheet Metal Forming and Deep Drawing Process Materials Today: Proceedings 5, 4353–4358.
 • Stander, N., Eggleston, T., Craig, K., Roux, W., 2004. LS-OPT User’s Manual, Livermore Software Technology Corporation, Livermore, CA, USA.
 • Wang, X., Cao J., 1998. An analytical model for predicting flange wrinkling in deep drawing, Transactions of NAMRI SME, XXVI:25, 30.
 • Wang, C., Kinzel, G., Altan T., 1993. Mathematical modeling of planestrain bending of sheet and plate, Journal of Materials Process Technology, 39 (3), 279–304.
 • Xiaoxiang, S., Jun, C., Yinghong P., Xueyu R., 2004. A new approach of die shape optimization for sheet metal forming process, Journal of Material Processing Technology, 152, 35-42.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Makine
Yayımlanma Tarihi 2020 Mart 8(1)
Bölüm Araştırma Makalesi \ Research Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0129-1113
Yazar: Oğuz KAYABAŞI (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 24 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2020

APA KAYABAŞI, O . (2020). OLASILIK TABANLI YAKLAŞIM KULLANARAK METAL ŞEKİLLENDİRME İŞLEMİNDE GERİ YAYLANMA, BURUŞMA VE İNCELME PROBLEMİNİ EN AZA İNDİRECEK YENİ BİR TASARIM METODOLOJİSİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 8 (1) , 198-209 . DOI: 10.21923/jesd.550526