Cilt: 5 Sayı: 3, 25.12.2018

Yıl: 2018

Makaleler

Araştırma Makalesi

1. Effects of Schroth exercises combined with orthotic treatment on balance control in adolescent idiopathic scoliosis

Araştırma Makalesi

6. Yaşlı bireylerde ayakkabı uygunluğunun düşme korkusuna olan etkisinin araştırılması

Araştırma Makalesi

7. Zonguldak yer altı maden işçilerinde fiziksel uygunluk ile bel ağrısı özrü ve ayakta durma dengesi ilişkisi

Case Reports