Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Serebral palsili çocuklarda nörogelişimsel tedaviye dayalı gövde eğitiminin gövde kontrolüne etkisi

Yıl 2015, Cilt: 2 Sayı: 3, 79 - 85, 01.12.2015

Öz

Amaç: Bu çalışmada, spastik diplejik serebral palsili (SP) çocukların motor fonksiyonlarını yerine getirmede önemli yer tutan gövde kontrolü ve gövde kontrolüne yönelik egzersizlerin kas kuvveti ve denge üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Çalışmaya Kaba Motor Fonksiyon Sınıflama Sistemi’ne (KMFSS) göre seviyeleri I, II ve III olan, yaşları 3-10 yıl arasında değişen 40 spastik diplejik SP’li çocuk dahil edildi. Çocuklar egzersiz ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Egzersiz grubuna, haftada 2 gün 45 dakika süren 6 hafta boyunca konvansiyonel fizyoterapi programlarına ek olarak gövde kontrolüne yönelik Nörogelişimsel Tedavi - Bobath (NGT-Bobath) programı uygulandı. Kontrol grubu ise, haftada 2 gün 45 dakika süren konvansiyonel fizyoterapi programlarına devam etti. Kontrol grubunun mevcut tedavi programına herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Gruplara başlangıçta ve 6 hafta sonra Pediatrik Berg Denge Ölçeği, Gövde Kontrol Ölçüm Skalası uygulandı. Çocukların gövde kas kuvvetleri ayrıca değerlendirildi.

Bulgular: Tedavi sonrasında egzersiz grubu ile kontrol grubu arasında Pediatrik Berg Denge Ölçeği sonuçlarında ve gövde kas kuvvetinde egzersiz grubu lehine fark bulundu (p<0.05). Ayrıca egzersiz grubunun tedavi sonrası; Gövde Kontrol Ölçüm Skalası, Pediatrik Berg Denge Ölçeği ve tüm gövde kaslarının kuvveti tedavi öncesine göre anlamlı iyileşme gösterdi (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışma, SP’li çocuklardaki klasik fizyoterapi ve egzersiz programına gövdeye yönelik egzersizlerin eklenmesinin kas kuvvetini artırdığını ve dengeyi olumlu yönde etkilediğini gösterdi.


Kaynakça

 • 1. Livanelioğlu A, Kerem Günel M. Serebral Palsi’de Fizyoterapi. Ankara: Yeni Özbek Matbaası; 2009:19-60.
 • 2. Nicholson JH, Morton RE, Attfield S, et al. Assessment of upper-limb function and movement in children with cerebral palsy wearing lycra garments. Dev Med Child Neurol. 2001;43:384-391.
 • 3. Van der Heide JC, Hadders-Algra M. Postural muscle dyscoordination in children with cerebral palsy. Neural Plast. 2005;12:197-203.
 • 4. Heyrman L, Desloovere K, Molenaers G, et al. Clinical characteristics of impaired trunk control in children with spastic cerebral palsy. Res Dev Disabil. 2013;34:327-34.
 • 5. Ohrvall AM, Eliasson AC, Lowing K, et al. Selfcare and mobility skills in children with cerebral palsy, related to their manual ability and gross motor function classifications. Dev Med Child Neurol. 2010;52:1048-1055.
 • 6. Rose J, Gamble JG, Burgos A, et al. Energy expenditure index of walking for normal children and for children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 1990;32:333-340.
 • 7. Hanna SE, Rosenbaum PL, Bartlett DJ, et al.Stability and decline in gross motor function among children and youth with cerebral palsy aged 2 to 21 years. Dev Med Child Neurol. 2009;51:295-302.
 • 8. Wiley ME, Damiano DL. Lower-extremity strength profiles in spastic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 1998;40:100-7.
 • 9. Kramer JD, MacPhail H. Relationships among measures of walking efficiency, gross motor ability and isokinetic strength in adolescents with cerebral palsy. Pediatr Phys Ther. 1994;6:3-8.
 • 10. Lundberg A. Maximal aerobic capacity of young people with spastic cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 1978;20:205-10.
 • 11. Bar-or O, Inbar O, Spira R. Physiological effects of a sports rehabilitation program on cerebral palsied and post-poliomyelitic adolescents. Med Sci Sports Exer. 1976;8:157-61.
 • 12. Heyrman L. A clinical tool to measure trunk control in children with cerebral palsy: the trunk control measurement scale. Res Dev Disabil. 2011;32:2624–2635.
 • 13. Franjoine MR, Gunther JS, Taylor MS. Pediatric Balance Scale: A modified version of the Berg Balance Scale for the school- age child with mild to moderate motor impairment. Pediatr Phys Ther. 2003;15(2):114-120.
 • 14. Yılmazyürk Ş, Üçkardeş AO, Eker M. Yürüme Analizi. In: Cerebral palsy. Özcan, H. (Ed). İstanbul: Boyut; 2005.
 • 15. Gracovetsky SA. Analysis and Interpretation of Gait in Relation to Lumbopelvic Function. 4th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain, 2001, Montreal, Canada.
 • 16. Heyrman L, Molenaers G, Desloovere K, et al. A clinical tool to measure trunk control in children with cerebral palsy: The Trunk Control Measurement Scale. Res Dev Disabil. 2011;32:2624-2635.
 • 17. Verheyden G, Williams AM, Ooms L, et al. Validity of the Trunk Impairment Scale as a measure of trunk performance in people with Parkinson’s Disease. Arch Phys Med Rehabil. 2007;88:1304-1308.
 • 18. Ketelaar M, Vermeer A, Hart H, et al. Effects of a functional therapy program on motor abilities of children with cerebral palsy. Phys Ther. 2009; 81(9):1534-1545.
 • 19. Palmer FB, Shapiro BK, Wachtel RC, et al. The effects of physical therapy on cerebral palsy. A controlled trial in infants with spastic diplegia. New Engl J Med. 1988; 318:803-808.
 • 20. Trahan J, Malouin F. Changes in the gross motor function measure in children with different type of cerebral palsy: an eight- month follow - up study. Pediatr Phys Ther. 1999;11:12-17.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gonca ARI Bu kişi benim


Mintaze KEREM GÜNEL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 2 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver Arı G. , Kerem Günel M. Serebral palsili çocuklarda nörogelişimsel tedaviye dayalı gövde eğitiminin gövde kontrolüne etkisi. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2015; 2(3): 79-85.