Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin fibronektin seviyesi üzerine etkisi: pilot çalışma

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 3, 105 - 110, 01.12.2017

Öz

Amaç: Bu çalışma majör yanık hastalarında erken dönem fizyoterapinin yara iyileşmesinin klinik takibinde kullanılan
fibronektin biyobelirteci üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapıldı.

Yöntem: Çalışmaya, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi Yanık Merkezi bölümünde yatarak tedavi gören, majör yanıklı
toplam 10 hasta dahil edildi. Hastalar 6 hafta boyunca haftada 4 gün olacak şekilde fizyoterapi programına alındı. Fizyoterapi
programı; erken mobilizasyon ve ambulasyon eğitimi, pulmoner fizyoterapi, aktif ve pasif normal eklem hareketi egzersizleri
gibi parametreleri içermekteydi. Tedavi günleri salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü olarak belirlendi. Pazartesi ameliyat
günü olduğundan hastalara tedavi yapılamadı. Hastaların haftalık plazma fibronektin düzeyleri kaydedildi.


Bulgular: Haftalık fibronektin değerleri başlangıç değerleriyle kıyaslandığında 5. haftadan itibaren haftalık fibronektin
değerleri başlangıç değerlerinden anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Ayrıca başlangıçta referans değerlerinin
altında seyreden fibronektin değerleri 3. haftadan itibaren normal seviyelere ulaştı.

Tartışma: Bu çalışmanın sonuçlarına göre majör yanık hastalarında erken dönem fizyoterapi plazma fibronektin değerlerini
normal seviyelere gelmesini sağlayarak yara iyileşmesini olumlu etkilemektedir. Kontrol grubunun da olduğu daha kapsamlı
çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Kaynakça

  • 1. Herndon DN, Spies M. Modern burn care. Semin Pediatr Surg. 2001;10:28-31.
  • 2. National Burn Repository Report of Data From 2006-2015. Chicago (IL): American Burn Association; 2016.
  • 3. Lenselink E A. Role of fibronectin in normal wound healing. Int Wound J, 2015;12:313-316.
  • 4. Cohen C, Leal MF, Belangero PS, et al. The roles of Tenascin C and Fibronectin 1 in adhesive capsulitis: a pilot gene expression study. Clinics (Sao Paulo). 2016;71:325-331.
  • 5. Okhovatian F, Zoubine N. A comparison between two burn rehabilitation protocols. Burns. 2007;33:429-434.
  • 6. Natiella JR, Burch L, Fries KM, et al. Analysis of the collagen I and fibronectin of temporomandibular joint synovial fluid and discs. J Oral Maxillo Surg. 2009;67:105-113.
  • 7. Zhou W, Liu GH, Yang SH, et al. Low-intensity treadmill exercise promotes rat dorsal wound healing. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2016;36:121-126.
  • 8. Deitch EA, Wheelahan TM, Rose MP, et al. Hypertrophic burn scars: analysis of variables. J Trauma Acute Care Surg, 1983;23:895-898.
  • 9. Esselman, PC, Thombs, BD, Magyar-Russell G, et al. Burn rehabilitation: state of the science. Am J Phys Med Rehabil, 2006;85:383 413.
  • 10. Dunpath T, Chetty V, Van Der Reyden D. Acute burns of the hands-physiotherapy perspective. Afr Health Sci. 2016;16:266-275.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Ali ÇINAR


Kezban BAYRAMLAR Bu kişi benim


Ahmet ERKILIÇ Bu kişi benim


Ali GÜNEŞ Bu kişi benim


Yavuz YAKUT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver Çınar M. A. , Bayramlar K. , Erkılıç A. , Güneş A. , Yakut Y. Majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin fibronektin seviyesi üzerine etkisi: pilot çalışma. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2017; 4(3): 105-110.