Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Total diz artroplastisinin yürüyüşün zaman-mesafe parametreleri ile fonksiyonelliğe etkisi: pilot çalışma

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 3, 118 - 124, 01.12.2017

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı; total diz artroplastisi (TDA) geçirmiş olgularda diz protezinin, ağrı, yürüme ve diz fonksiyonlarına
olan etkilerini araştırmaktı.

Yöntem: Çalışmaya 10 gönüllü dahil edildi. Bireyler görsel ağrı skalası, diz eklemi hareket açıklığı ölçümü ve süreli kalk yürü
(SKY) testi ile değerlendirildi. Yürüyüşün zaman-mesafe parametrelerini değerlendirmek için Zebris™ FDM-2 cihazı kullanıldı.
Değerlendirmeler cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası 15. günde alındı.

Bulgular: Bireylerin ağrı ve diz eklemi hareket açıklığı cerrahi sonrası anlamlı olarak azaldı (p=0,01, p=0,07). Sağlam taraf
adım zamanı ve duruş fazı yüzdesi ile adım genişliği parametrelerinde cerrahi sonrası anlamlı artış bulundu (p=0,02, p=0,04,
p=0,01). Diğer yürüme parametrelerinde anlamlı değişiklik görülmedi (p>0,05). SKY testi ile adım uzunluğu, çift destek fazı
yüzdesi, tempo ve hız arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0,001, p<0,001, p=0,04, p<0,001). Ağrı ile yürüme parametreleri ve
SKY testi arasında anlamlı ilişki tespit edilmedi (p>0,05).

Sonuç: Sonuç olarak TDA cerrahisi geçiren olgularda SKY testi ile yürüme parametreleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Gelecekte daha yüksek örneklem büyüklüğüne sahip ve uzun dönem takip sonuçlarının araştırıldığı
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynakça

 • 1. Butler RJ, Barrios JA, Royer T et al. Frontalplane gait mechanics in people with medial knee osteoarthritis are different from those in people with lateral knee osteoarthritis. Phys Ther. 2011;91:1235-1243.
 • 2. Dillon CF, Rasch EK, Gu Q et al. Prevalence of knee osteoarthritis in the United States: arthritis data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey 1991-94. J Rheumatol. 2006;33:2271-2279.
 • 3. Jordan JM, Helmick CG, Renner JB et al. Prevalence of knee symptoms and radiographic and symptomatic knee osteoarthritis in African Americans and Caucasians: the Johnston County Osteoarthritis Project. J Rheumatol. 2007;34:172-180.
 • 4. Turcot K, Armand S, Lübbeke A, et al. Does knee alignment influence gait in patients with severe knee osteoarthritis? Clin. Biomech. 2013;28:34-39.
 • 5. Piva SR, Gil AB, Almeida GJ et al. A balance exercise program appears to improve function for patients with total knee arthroplasty: a randomized clinical trial. Phys Ther. 2010;90:880-894.
 • 6. Milner C E. Is gait normal after total knee arthroplasty? Systematic review of the literature. J Orthop Sci. 2009;14:114-120.
 • 7. Bonnefoy-Mazure A, Armand S, Sagawa Y Jr, et al. Knee kinematic and clinical outcomes evolution before, 3 months, and 1 year after total knee arthroplasty. J Arthroplasty. 2017;32:793-800.
 • 8. Rossi MD, Hasson S, Kohia M, et al. Mobility and perceived function after total knee arthroplasty. J. Arthroplasty 2006;21:6-12.
 • 9. Yuksel E, Kalkan S, Cekmece S, et al. Assessing minimal detectable changes and test-retest reliability of the Timed Up and Go Test and the 2-Minute Walk Test in patients with total knee arthroplasty. J. Arthroplasty 2017;32:426-430.
 • 10. Ogrodzka K, Niedwiedzki T. Recent Advances in Arthroplasty InTech, 2012. doi:10.5772/26851
 • 11. Hughes J. Pain Management: From Basics to Clinical Practice. 978-0-443-10336-0, Churchill Livingstone, United States of America; 2008, p:222.
 • 12. Otman AS, Köse N. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. Ankara: Pelikan Yayıncılık; 2016.
 • 13. Freter SH, Fruchter N. Relationship between timed “up and go” and gait time in an elderly orthopaedic rehabilitation population. Clin. Rehabil. 2000;14:96-101.
 • 14. Reed LF, Urry SR, Wearing SC. Reliability of spatiotemporal and kinetic gait parameters determined by a new instrumented treadmill system. BMC Musculoskelet. Disord. 2013;14:249.
 • 15. Cohen, J. Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates. 1988.
 • 16. Memtsoudis SG, González Della Valle A, Besculides MC, et al. In-hospital complications and mortality of unilateral, bilateral, and revision TKA: based on an estimate of 4,159,661 discharges. Clin Orthop Relat Res. 2008;466:2617-2627.
 • 17. Wu X, Chu L, Jiang S, et al. Early spatiotemporal patterns and knee kinematics during level walking in individuals following total knee arthroplasty. J Healthc Eng. 2017;2017:7056469. doi: 10.1155/2017/7056469.
 • 18. Bohannon RW. Reference values for the timed Up and Go test: a descriptive meta‐analysis. J. Geriatr. Phys. Ther. 2006;29:64-68.
 • 19. Kennedy DM, Stratford PW, Wessel J, et al. Assessing stability and change of four 2013;28:34-39.performance measures: a longitudinal study evaluating outcome following total hip and knee arthroplasty. BMC Musculoskelet. Disord. 2005;6:3.
 • 20. Bade MJ, Kohrt WM, Stevens-Lapsley JE. outcomes before and after total knee arthroplasty compared to healthy adults. J Orthop Sport Phys Ther. 2010;40:559-567.
 • 21. Gustavson A M, Wolfe P, Falvey JR, et al. Men and women demonstrate differences in early functional recovery after total knee arthroplasty. Arch Phys Med Rehabil. 2016;97:1154-1162.
 • 22. Mandeville D, Osternig LR, Chou LS. The effect of total knee replacement surgery on gait stability. Gait Posture. 2008;27:103-109.
 • 23. Astephen Wilson JL, Dunbar MJ, Hubley-Kozey CL. Knee joint biomechanics and neuromuscular control during gait before and after total knee arthroplasty are sex-specific. J Arthroplasty 2015;30, 118-125.
 • 24. Hajduk G, Nowak K, Bacik B, et al. Kinematic gait parameters changes in patients after total knee arthroplasty. Comparison between cruciate-retaining and posterior-substituting design. Acta Bioeng Biomech. 2016;18:137-142.
 • 25. McClelland JA, Webster KE, Feller JA. Gait analysis of patients following total knee replacement: A systematic review. Knee 2007;14:253-263.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meltem IŞINTAŞ ARIK Bu kişi benim


Özgen ARAS Bu kişi benim


Cihan Caner AKSOY Bu kişi benim


Vedat KURT Bu kişi benim


Hakan AKKAN Bu kişi benim


Nilay YÜREKDELER ŞAHİN Bu kişi benim


Alaaddin Oktar ÜZÜMCÜGİL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver Işıntaş Arık M. , Aras Ö. , Aksoy C. C. , Kurt V. , Akkan H. , Yürekdeler Şahin N. , Üzümcügil A. O. Total diz artroplastisinin yürüyüşün zaman-mesafe parametreleri ile fonksiyonelliğe etkisi: pilot çalışma. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation. 2017; 4(3): 118-124.