Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ağrıya Bağlı Öz Derecelendirilmiş Fonksiyon Kaybı Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerliği ve güvenirliği

Yıl 2017, Cilt: 4 Sayı: 3, 134 - 138, 01.12.2017

Öz

Amaç: Çalışmamızın amacı Ağrıya Bağlı Öz Derecelendirilmiş Fonksiyon Kaybı (ABÖDFK) (Self Estimated Functional Inability
Because of Pain-SEFIP) ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğini araştırmaktı.

Yöntem: Türkçeye çevirisi yapılan ölçeğin 64 dansçı üzerinde 1 hafta arayla test-tekrar test güvenirliğine bakıldı. Yapı geçerliği
için Kısa Form-36 (SF-36) anketinin vücut ağrısı alt bölümü ile ABÖDFK ölçeği toplam puanı arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: SEFIP ölçeğinin test-tekrar test güvenirliği 0,807 (% 95 güven aralığı=0,701-0,878) olarak bulundu ve istatistiksel
olarak anlamlı korelasyon vardı (r=0,81, p<0,05). ABÖDFK ölçeği ile SF-36 anketi vücut ağrısı bölümü arasında iyi düzeyde
bir korelasyon bulundu (r=0,693, p<0,05).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları SEFIP ölçeğinin Türkçe versiyonunun Türk dansçılarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir
ölçek olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • 1. Micheli LJ, Sohn RS, Solomon R. Stress fractures of the second metatarsal involving Lisfranc's joint in ballet dancers. A new overuse injury of the foot. J Bone Joint Surg Am. 1985;67:1372-1375.
 • 2. Steinberg N, Siev-Ner I, Peleg S,et al. Injury patterns in young, non-professional dancers. J Sports Sci. 2011;29:47-54.
 • 3. Sammarco GJ, Cooper PS. Flexor hallucis longus tendon injury in dancers and nondancers. Foot Ankle Int. 1998;19:356-362.
 • 4. Arendt YD,Kerschbaumer F. Injury and overuse pattern in professional ballet dancers. Z Orthop Ihre Grenzgeb. 2003;141:349-356.
 • 5. Alderson J, Hopper L, Elliott B, et al. Risk factors for lower back injury in male dancers performing ballet lifts. J Dance Med Sci. 2009;13:83-89.
 • 6. Briggs J, McCormack M, Hakim AJ, et al. Injury and joint hypermobility syndrome in ballet dancers--a 5-year follow-up. Rheumatology (Oxford). 2009;48:1613-1614.
 • 7. Meuffels DE, Verhaar JA. Anterior cruciate ligament injury in professional dancers. Acta Orthop. 2008;79:515-518.
 • 8. Echegoyen S, Acuna E, Rodriguez C. Injuries in students of three different dance techniques. Med Probl Perform Ar. 2010;25:72-74.
 • 9. Bowling A. Injuries to dancers: prevalence, treatment, and perceptions of causes. Brit Med J. 1989;298(6675):731-734.
 • 10. Ramel E, Moritz U. Self-reported musculoskeletal pain and discomfort in professional ballet dancers in Sweden. Scand J Rehabil Med. 1994;26:11-16.
 • 11. Byhring S, Bo K. Musculoskeletal injuries in the Norwegian National Ballet: a prospective cohort study. Scand J Med Sci Sports. 2002;12:365-370.
 • 12. Bronner S, Ojofeitimi S, Rose D. Injuries in a modern dance company: effect of comprehensive management on injury incidence and time loss. Am J Sports Med. 2003;31:365-373.
 • 13. Nunes NM, Haddad JJ, Bartlett, et al. Musculoskeletal injuries among young, recreational, female dancers before and after dancing in pointe shoes. Pediatr Phys Ther. 2002;14:100-106.
 • 14. Angiogi M, Giorgos SM, Koutedakis Y, et al. Physical fitness and severity of injuries in contemporary dance. Med Probl Perform Ar. 2009;24:26-29.
 • 15. Bronner S, Ojofeitimi S, Spriggs J. Occupational musculoskeletal disorders in dancers. Phys Ther Rev. 2003;8:57-68.
 • 16. Weigert BJ, Erickson M. Incidence of injuries in female university-level modern dancers and the effectiveness of a screening program in altering injury patterns. Med Probl Perform Ar. 2007;22:52-57.
 • 17. Mletic D, Sekulic D, Ostojic L. Body physique and prior training experience as determinants of SEFIP score for university dancers. Med Probl Perform Ar. 2007;22:110-115.
 • 18. Miletic A, Kostic R, Bozanic A, et al. Pain status monitoring in adolescent dancers. Med Probl Perform Ar, 2009;24:119-123.
 • 19. Ramel E, Moritz U, Jarnio G. Validation of a pain questionnaire (SEFIP) for dancers with a specially created test battery. Med Probl Perform Ar. 1999;14:196-203.
 • 20. Koçyiğit H, Aydemir Ö, Fisek G. Kısa Form-36 (KF-36)'nın Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi. 1999;12:102-106.
 • 21. Zhang JG, Ishikawa-Takata K, Yamazaki H, et al. Postural stability and physical performance in social dancers. Gait Posture. 2008;27:697-701.
 • 22. Thomas H, Tarr J. Dancers' perceptions of pain and injury: positive and negative effects. J Dance Med Sci. 2009;13:51-59.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasin Yurt

Yavuz Yakut Bu kişi benim

Gül Şener Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 17 Ocak 17
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver Yurt Y, Yakut Y, Şener G. Ağrıya Bağlı Öz Derecelendirilmiş Fonksiyon Kaybı Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerliği ve güvenirliği. JETR. 2017;4(3):134-8.