Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 2, 193 - 200, 31.08.2020

Öz

Kaynakça

 • 1. Suehiro S, Abe M, Takumi Y, et al. The clinical manifestations and treatment of male breast cancer: a report of three cases. Surg Case Rep. 2015;1:92.
 • 2. Yalaza M, İnan A, Bozer M. Male breast cancer. J Breast Health. 2016;12:1-8.
 • 3. Fentiman I. Male breast cancer: a review. Ecancermedicalscience. 2009;3:140.
 • 4. Ibrahim R, Khalaf M, Elkerm YM, et al. Effect of direct myofascial release and kinesio tape on axillary web syndrome. J Med Sci. 2018;18:1-10.
 • 5. DiSipio T, Rye S, Newman B, et al. Incidence of unilateral arm lymphoedema after breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol. 2013;14:500-515.
 • 6. Cheifetz O, Haley L. Management of secondary lymphedema related to breast cancer. Can Fam Physician. 2010;56:1277-1284.
 • 7. Donahue JG, Choo PW, Manson JE, et al. The incidence of herpes zoster. Arch Intern Med. 1995;155:1605-1609.
 • 8. Sørensen H, Olsen J, Jepsen P, et al. The risk and prognosis of cancer after hospitalisation for herpes zoster: a population-based follow-up study. Br J Cancer. 2004;91:1275-1279.
 • 9. Akbayrak T, Kaya S, Deligöz ED, et al. Hacim değerlendirmesinde farklı iki yöntemin karşılaştırılması ve bu yöntemlerin araştırmacılar arası güvenirliği: pilot çalışma. Fizyoter Rehabil. 2007;18:217-22.
 • 10. Nuutinen J, Ikäheimo R, Lahtinen T. Validation of a new dielectric device to assess changes of tissue water in skin and subcutaneous fat. Physiol Meas. 2004;25:447-454.
 • 11. Akbayrak T, Orhan C, Baran E, et al. Effects of physiotherapy combined with sirolimus in a patient with vascular malformation: A case report. Turk J Pediatr. 2016;58:203-207.
 • 12. Cole TM BD, Tobis JS. Measurement of musculoskeletal function. In: Kottke FJ LJ, editor. Krusen’s Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 1990;20-71.
 • 13. Dogan SK, Ay S, Evcik D, et al. Adaptation of Turkish version of the questionnaire Quick Disability of the Arm, Shoulder, and Hand (Quick DASH) in patients with carpal tunnel syndrome. Clin Rheumatol. 2011;30:185-191.
 • 14. Orhan C, Üzelpasaci E, Baran E, et al. The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Lymphedema Life Impact Scale in Patients With Breast Cancer-Related Lymphedema. Cancer Nurs. 2020;43:375-383
 • 15. Koul R, Dufan T, Russell C, et al. Efficacy of complete decongestive therapy and manual lymphatic drainage on treatment-related lymphedema in breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007;67:841-846.
 • 16. Hamner JB, Fleming MD. Lymphedema therapy reduces the volume of edema and pain in patients with breast cancer. Ann Surg Oncol. 2007;14:1904-1908.
 • 17. Zasadzka E, Trzmiel T, Kleczewska M, et al. Comparison of the effectiveness of complex decongestive therapy and compression bandaging as a method of treatment of lymphedema in the treatment. Clin Interv Aging. 2018;13:929-934.
 • 18. Lai Y-L, Su Y-C, Kao C-H, et al. Increased risk of varicella-zoster virus infection in patients with breast cancer after adjuvant radiotherapy: A population-based cohort study. PLoS One. 2019;14: e0209365.
 • 19. Yeung W, McPhail SM, Kuys SS. A systematic review of axillary web syndrome (AWS). J Cancer Surv. 2015;9:576-98.

Meme kanseri cerrahisi sonrası aksillar web sendromu ile birlikte herpes zoster enfeksiyonu ile tetiklenen üst ekstremite lenfödeminde fizyoterapi ve rehabilitasyonun etkinliği: vaka raporu

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 2, 193 - 200, 31.08.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı meme kanseri cerrahisi sonrası Aksillar Web Sendromu (AWS) ve Herpes Zoster enfeksiyonuna bağlı
lenfödem gelişen erkek bir olguda fizyoterapi ve rehabilitasyonun etkinliğini araştırmaktı. 79 yaşındaki olgunun üst
ekstremitesinin mezura ile çevre ölçümü gerçekleştirildi ve bu ölçümden elde edilen veriler FRUSTUM model ile volumetrik
veriye dönüştürüldü. Lokal doku sıvı oranı, MoistureMeterD Compact (MMDc, Delfin Technologies, Kuopio, Finland) cihazı ile
değerlendirildi. Lenfödemle ilişkili ağırlık ve gerginlik algısı, üst ekstremite fonksiyonları, omuz eklem hareket açıklığı ve yaşam
kalitesi sırasıyla Görsel Analog Skalası (GAS), Kol, Omuz ve El Soruları Anketi Kısa Formu (Quick-Dash), universal gonyometre
ve Lenfödem Yaşam Etki Skalası (LYES) ile değerlendirildi. Hastaya, kompleks boşaltıcı fizyoterapi (KBF), kinezyo bantlama,
manuel tedavi, proprioseptif nöromuskuler fasilitasyon egzersizleri ve nöromusküler eğitim uygulandı. Tedavi fazı haftada 3 gün,
7 hafta olmak üzere toplamda 21 seans olarak uygulandı. Tedavi sonrası ev programı olarak, KBF’nin koruma fazı kapsamında
self-drenaj, kompresyon giysisi, cilt bakımı ve egzersiz verildi. Tedavi sonrası sonuçlarına göre etkilenen ve etkilenmeyen
ekstremite hacimleri arasındaki fark 828,96 cm3’ten 206,69 cm3’e ve etkilenen ekstremitedeki lokal doku sıvı oranı kol için
1,97’den 1,33’e, önkol için 1,82’den 1,34’e azaldı. Buna ek olarak, üst ekstremite fonksiyonu ve yaşam kalitesinde olumlu
yönde iyileşme gözlendi. Bu olgu sunumu, erkek bir olguda fizyoterapi ve rehabilitasyonun meme kanseri cerrahisi sonrası
gelişen AWS ve herpes zoster enfeksiyonu ile ilişkili lenfödemde etkili olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • 1. Suehiro S, Abe M, Takumi Y, et al. The clinical manifestations and treatment of male breast cancer: a report of three cases. Surg Case Rep. 2015;1:92.
 • 2. Yalaza M, İnan A, Bozer M. Male breast cancer. J Breast Health. 2016;12:1-8.
 • 3. Fentiman I. Male breast cancer: a review. Ecancermedicalscience. 2009;3:140.
 • 4. Ibrahim R, Khalaf M, Elkerm YM, et al. Effect of direct myofascial release and kinesio tape on axillary web syndrome. J Med Sci. 2018;18:1-10.
 • 5. DiSipio T, Rye S, Newman B, et al. Incidence of unilateral arm lymphoedema after breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Lancet Oncol. 2013;14:500-515.
 • 6. Cheifetz O, Haley L. Management of secondary lymphedema related to breast cancer. Can Fam Physician. 2010;56:1277-1284.
 • 7. Donahue JG, Choo PW, Manson JE, et al. The incidence of herpes zoster. Arch Intern Med. 1995;155:1605-1609.
 • 8. Sørensen H, Olsen J, Jepsen P, et al. The risk and prognosis of cancer after hospitalisation for herpes zoster: a population-based follow-up study. Br J Cancer. 2004;91:1275-1279.
 • 9. Akbayrak T, Kaya S, Deligöz ED, et al. Hacim değerlendirmesinde farklı iki yöntemin karşılaştırılması ve bu yöntemlerin araştırmacılar arası güvenirliği: pilot çalışma. Fizyoter Rehabil. 2007;18:217-22.
 • 10. Nuutinen J, Ikäheimo R, Lahtinen T. Validation of a new dielectric device to assess changes of tissue water in skin and subcutaneous fat. Physiol Meas. 2004;25:447-454.
 • 11. Akbayrak T, Orhan C, Baran E, et al. Effects of physiotherapy combined with sirolimus in a patient with vascular malformation: A case report. Turk J Pediatr. 2016;58:203-207.
 • 12. Cole TM BD, Tobis JS. Measurement of musculoskeletal function. In: Kottke FJ LJ, editor. Krusen’s Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. 1990;20-71.
 • 13. Dogan SK, Ay S, Evcik D, et al. Adaptation of Turkish version of the questionnaire Quick Disability of the Arm, Shoulder, and Hand (Quick DASH) in patients with carpal tunnel syndrome. Clin Rheumatol. 2011;30:185-191.
 • 14. Orhan C, Üzelpasaci E, Baran E, et al. The Reliability and Validity of the Turkish Version of the Lymphedema Life Impact Scale in Patients With Breast Cancer-Related Lymphedema. Cancer Nurs. 2020;43:375-383
 • 15. Koul R, Dufan T, Russell C, et al. Efficacy of complete decongestive therapy and manual lymphatic drainage on treatment-related lymphedema in breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007;67:841-846.
 • 16. Hamner JB, Fleming MD. Lymphedema therapy reduces the volume of edema and pain in patients with breast cancer. Ann Surg Oncol. 2007;14:1904-1908.
 • 17. Zasadzka E, Trzmiel T, Kleczewska M, et al. Comparison of the effectiveness of complex decongestive therapy and compression bandaging as a method of treatment of lymphedema in the treatment. Clin Interv Aging. 2018;13:929-934.
 • 18. Lai Y-L, Su Y-C, Kao C-H, et al. Increased risk of varicella-zoster virus infection in patients with breast cancer after adjuvant radiotherapy: A population-based cohort study. PLoS One. 2019;14: e0209365.
 • 19. Yeung W, McPhail SM, Kuys SS. A systematic review of axillary web syndrome (AWS). J Cancer Surv. 2015;9:576-98.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Case Reports
Yazarlar

Gülbala Nakip 0000-0001-5331-786X

Gamze Nalan Çinar Bu kişi benim 0000-0001-8700-2153

Ceren Gürşen 0000-0002-9204-8364

Emine Baran 0000-0003-4974-6543

Esra Üzelpasacı Bu kişi benim 0000-0002-0960-122X

Serap Özgül 0000-0002-2362-6773

Türkan Akbayrak 0000-0001-5840-5252

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Gönderilme Tarihi 30 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

Vancouver Nakip G, Çinar GN, Gürşen C, Baran E, Üzelpasacı E, Özgül S, Akbayrak T. Meme kanseri cerrahisi sonrası aksillar web sendromu ile birlikte herpes zoster enfeksiyonu ile tetiklenen üst ekstremite lenfödeminde fizyoterapi ve rehabilitasyonun etkinliği: vaka raporu. JETR. 2020;7(2):193-200.