Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Diz Osteoartritli Hastalarda Su İçi Egzersiz Tedavisinin Ağrı, Kas Kuvveti ve Fonksiyonelliğe Etkisi

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 3, 170 - 178, 19.12.2022
https://doi.org/10.15437/jetr.955438

Öz

Çalışmanın amacı; diz osteoartritli (OA) hastalarda su içi egzersiz tedavisinin ağrı, kas kuvveti ve fonksiyonelliğe olan etkisini değerlendirerek, kara egzersizlerinin etkinliği ile karşılaştırmaktır. Rutin fizik tedavi alan hastalar su içi egzersiz (n=20) ve kara egzersiz grubu (n=20) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kara egzersiz grubuna; Ultrason, Transkuteneal Elektriksel Sinir Stimulasyonu (TENS), Sıcak Paket, Kısa Dalga Diatermi (KDD) ve kassal kuvvetlendirme içeren egzersiz programı uygulanmıştır. Su içi egzersiz grubuna ise kara egzersiz programına ek olarak su içi egzersiz tedavisi uygulanmıştır. Hastalar 10 günlük tedavi sürecinde ilk tedavi öncesi ve son tedavi sonrası değerlendirilmişlerdir. Her iki gruba da tedavi öncesi ve sonrası; Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC), Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ), Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (FADA), İyileşme Algısı Ölçeği, Görsel Analog Skalası (VAS) uygulanmıştır. Kalça fleksör, ekstansör, abdüktör, addüktör ve diz fleksör, ekstansör kas kuvvetleri el dinamometresi ile değerlendirilmiştir. Sonuçta, kara ve su içi grupları arasında istatistiksel fark bulunamamıştır (p>0,05). Ancak diz fleksiyon kuvveti su içi grupta daha fazla artış göstemiştir (p=0,001). Sonuç olarak; her iki egzersiz tipi ağrı, kas kuvveti ve fonksiyonellik açısından OA’lı hastalarda faydalı bir tedavi yaklaşımıdır. Ancak egzersiz tedavi programına ek olarak yapılan su içi uygulamaların kayda değer etkisi yoktur. OA’lı hastalarda iyi planlanmış egzersiz programı hem karada hem de su içerisinde uygulanması hastaların iyileşmesi için faydalı bir yaklaşımdır.

Destekleyen Kurum

yok

Kaynakça

 • 1. Atay MB. Osteoartrit. In: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Beyazova M, Kutsal YG, eds. 3th ed. Ankara: Günes Kitabevi; 2016:2067-2084.
 • 2. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Care Res (Hoboken). 2020;72:149-162.
 • 3. Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, et al. OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2019;27:1578-1589.
 • 4. Altman RD, Lozada CJ. Clinical features of osteoarthritis. In: Rheumatology. Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH, eds. 4th ed. Spain: Mosby Elsevier; 2008:1703-1710.
 • 5. Waller B, Munukka M, Multanen J, et al. Effects of a progressive aquatic resistance exercise program on the biochemical composition and morphology of cartilage in women with mild knee osteoarthritis: protocol for a randomised controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2013;14:82.
 • 6. Yücel H. Su İçi Rehabilitasyon. Ankara: Hipokrat Kitabevi; 2021.
 • 7. Tüzün EH, Eker L, Aytar A, et al. A acceptability, reliability, validity and responsiveness of the Turkish version of WOMAC osteoarthritis index. Osteoarthritis and Cartilage. 2005;13:28-33.
 • 8. Yılmaz Ö, Yakut Y, Uygur F, et al. Tampa Kinezyofobi Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ve test-tekrar test güvenirliği. Fizyoter Rehabil. 2011;22:44-50.
 • 9. Karaca A, Ergen E, Koruç Z. Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (FADA) Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Hacettepe J Sport Sciences. 2000;11:17-28.
 • 10. Rathleff MS, Roos EM, Olesen JL, et al. Lower mechanical pressure pain thresholds in female adolescents with patellofemoral pain syndrome. J Orthop Sports Phys Ther. 2013;3:414-421.
 • 11. Kane RL, Bershadsky B, Rockwood T, et al. Visual Analog Scale pain reporting was standardized. J Clin Epidemiol. 2005;58:618-623.
 • 12. Hayes KW, Falconer J. Reliability of hand-held dynamometry and its relationship with manual muscle testing in patients with osteoarthritis in the knee. J Orthop Sports Phys Ther . 1992;16:145-149.
 • 13. Girgin N, Atıcı A, Akpınar P, et al. Diz Osteoartritli Hastalarda Açık ve Kapalı Kinetik Zincir Egzersizlerinin Etkileri. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 2020; 23:167-173.
 • 14. Vincent RK, Vasilopoulos T, Montero C, et al. Eccentric and Concentric Resistance Exercise Comparison for Knee Osteoarthritis. Med Sci Sports Exerc 2019;51:1977-1986.
 • 15. Assar S, Gandomi F, Mozafari M, et al. The effect of Total resistance exercise vs. aquatic training on self-reported knee instability, pain, and stiffness in women with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2020;12:27.
 • 16. Vaegter BH, Jones DM. Exercise-induced hypoalgesia after acute and regular exercise: experimental and clinical manifestations and possible mechanisms in individuals with and without pain. Pain Rep. 2020;5:823.
 • 17. Yuen CHN, Lam CPY, Tong KCT, et al. Investigation the EMG activities of lower limb muscles when doing squatting exercise in water and on land. Int J Environ Res Public Health. 2019;16:4562.
 • 18. Ha GC, Yoon JR, Yoo CG, et al. Effects of 12-week aquatic exercise on cardiorespiratory fitness, knee isokinetic function, and Western Ontario and McMaster University osteoarthritis index in patients with knee osteoarthritis women. J Exerc Rehabil. 2018;14:870-876.
 • 19. Areeudomwong P, Buttagat V. Reliability and Validity of the Cross Culturally Adapted Thai Version of the Tampa Scale for Kinesiophobia in Knee Osteoarthritis Patients. Malays J Med Sci. 2017;24:61-67.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tansu ÇİÇEK
Başkent Üniversitesi
0000-0002-2202-3962
Türkiye


Şükran GÜZEL
BASKENT UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE
Türkiye


Baran YOSMAOĞLU
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7356-8500
Türkiye

Proje Numarası KA20/37
Yayımlanma Tarihi 19 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 21 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 3

Kaynak Göster

Vancouver
ÇİÇEK T, GÜZEL Ş, YOSMAOĞLU B. Diz Osteoartritli Hastalarda Su İçi Egzersiz Tedavisinin Ağrı, Kas Kuvveti ve Fonksiyonelliğe Etkisi. JETR. 2022;9(3):170-8.