PDF BibTex RIS Kaynak Göster

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ

Yıl 2006, Cilt: 56 Sayı: 1, 129 - 140, 01.01.2006

Öz

Ormanlar, kullanımları ile önemli yararlar sağlayan küresel
kaynaklardır. Diğer yandan bu kaynakların gün geçtikçe azaldığı
bilinmektedir. Dünyada, orman kaynaklarının azalmasına karşı geçmişten
günümüze kadar bir çok çaba gösterilmiştir. Ormancılık açısından, bu
çabaların en önemlilerinden biri, ormanıarın sürdürülebilir bir şekilde
yönetilmesinin sağlanmasıdır. Sürdürülebilir orman yönetimi; ormanıarın
sosyal, çevresel ve ekonomik değerleri ile bağtanalı geniş kapsamlı amaçları
ve yararlarını tanımlamaktadır. Çeşitli süreçlerde ormanların ve diğer doğal
kaynakların sürdürülebilir yönetimini ortaya koymak üzere kriter ve
göstergeler tanımlanmıştır.

Kaynakça

 • ANONİM 2000: Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansında (UNCED) Ormancılık. T.e. Orman Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayını, Ankara.
 • ANONiM 2005: Sustainability. www.forestry.org.uk Referans Tarihi: 24.01.2005.
 • BARBIER, E.B., BURGES, ı.c., FOLKE, e. 1994: Paradise Lost? The Ecological Economics of Biodiversity. ISBN i83-383- i8 i-6 London. Earthscan.
 • BOYDAK, M., 200 i: Sürdürülebilir Ormaneılık. Türkiye'de Sürdürülebilir Ormaneılık. Tartışma Toplantısı Kitabı, ISBN: 975-7250-63-5, S:59-77, Türkiye Çevre Vakfı, Önder Matbaa, Ankara.
 • BOWERS, J., 2005: Instrument Choice For Sustainable Development: An Applieation To The Forestry Sector. Forest Policyand Economies, Volume 7, Issue I, January 2005, Pages 97- i07, Elsevier.
 • BRAND, D.G., 1997: Criteria and Indicators For The Conservation and Sustainable Management Of Forest: Progress To Date And Future Direetions. Biomas and Bioenergy Volume 13, Issue 4-5, 1997, Pages 247-253, Pergamon.
 • DALY, H.E., COBB,Jr., J.B. i994: For The Common Good. 2nd Edition. Boston. ISBN: 0-8070- 4702-3. Beacon Press.
 • GERAY, U., i998: Ulusal Çevre Eylem Planı. Orman Kaynaklarının Yönetimi. ISBN: 975- i9- 1917-7 Devlet Planlama Teşkilatı Yayınlar.
 • GÖRCELİOGLU, E., 2004: FAO'nun "Dünya Ormanıarının Durumu 2003" Etüdü ve Türkiye Ormanları. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt 54, Sayı i.
 • GUEVARA, R., i997: insan Kaynaklarının Gelişimi: Eğitim, Araştırma ve Sürdürülebilir Ormaneılığın Yaygınlaştırılması, XI. Dünya Ormaneıiık Kongresi Bildirileri. XXI. Yüzyıla Doğru Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ormancılık, Cilt 5, S:253-268, Antalya.
 • IDDI, S., SCHöHOLM, H., i997: Doğal Ormanların Köy Düzeyinde Yönetimi: En Üst Kalkınma Hedefine Ulaşma, XI. Dünya Ormaneıiık Kongresi Bildirileri. XXI. Yüzyıla Doğru Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ormancılık, Cilt 5, S:66-73, Antalya.
 • KUVAN, Y., i998: Balıkesir Yöresindeki Orman Rekreasyon Kaynaklarının Yönetimi, Sorunları ve Çözüm Yolları. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Cilt 48, Sayı 2.
 • MeDONALO, G.T., LANE, M.B., 2004: Converging Global İndicators For Sustainable Forest Managemenı. Forest Policy And Economics, Volume 6, Issue 1, January 2004, Pages 63-70, Elsevier.
 • OGM, 2005: Rio Süreci APK Raporu. www.ogm.gov.tr/riolriol .htm Referans Tarihi: 23.0 1.2005.
 • ÖZDÖNMEZ, M., iSTANBULLU, T., AKESEN, A., EKiZOGLU, A., 1996: Orınaneılık Politikası. ISBN: 975-404-429-5. İ.Ü. Yayın No: 3968. Orman Fakültesi Yayın No: 435. İstanbuL.
 • PASQUAL, 1.; SOUTO, G., 2003: Sustainability In Natural Resourecs Managemenı. Eeological Economics, Volume 46, IssUCi,August 2003, Pages 47-59, Elsevier.
 • SCOTT, A., PEARSE, P.H., 1992: Natural Rcsources in a High-Tech Economy: Scarcity Versus Resourcefulness. Resources Policy, Volume 18, Issue 3, September 1992, Pages 154- 166.
 • SALLEH, M.N., 1997: Tropikal Yağmur Ormanıarının Verimlilik Fonksiyonlarının Güçlendirilmesi Mücadeleleri. Xi. Dünya Ormaneıiık Kongresi Bildirileri. Ormanıarın Üretim Fonksiyonları. Cilt:3, S:3-2 i,Antalya
 • SIRY, 1.B., CUBBAGE, F.W., AHMED, M.R., 2003: Sustainable Forest Management: Global Trends and Opportunities, Forest Policyand Eeonomies, In Press, Correeted Proof, Available Online 3 Deeember 2003, Elsevier.
 • SZARO, R.C., LANGOR, D., YAPI, A.M., 2000: Sustainable forest Management In The Developing World: Seienee Challenges And Contributions. Landseape And Urban Planning, Volume 47, Issue 3-4, iO April 2000, Pages 135-142, EIsevier.
 • TOHA, 1.G., SANTIAGO BA 1997: Sürdürülebilir Orman Gelişiminin Sağlanmasına Yönelik Politika, Kurum ve Araçlar, Xi. Dünya Ormaneılık Kongresi Bildirileri. XXi. Yüzyıla Doğru Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ormaneılık, Cilt 5, S: 161-173, Antalya.
 • WANG, S., 2004: One Hundred Faees Of Sustainable forest Management. Forest Policy And Eeonomies, Volume 6, Issue 3-4, June 2004, Pages 205-2 i3, Elsevier.
 • WARNER, K., 1997: Toplum Ormaneılığının Sürdürülebilir Kalkınmadaki Vizyonu ve Rolü. Xi. Dünya Ormancılık Kongresi Bildirileri. XXi. Yüzyıla Doğru Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ormaneılık, Cilt 5, S:53-62, Antalya.
 • WILSON, B., KOOTEN, G.G., VERTINSTY, 1., ARTHUR, L., 1999: Forest Policy. CABI Publishing ISBN: 0-85199-309-5, USA.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi (Research Article)
Yazarlar

Hasan YILDIRIM Bu kişi benim


Nimet VELİOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2006
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 56 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { jffiu198812, journal = {Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University}, issn = {0535-8418}, eissn = {1309-6257}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2006}, volume = {56}, number = {1}, pages = {129 - 140}, doi = {10.17099/jffiu.98028}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Hasan and Velioğlu, Nimet} }
APA Yıldırım, H. & Velioğlu, N. (2006). SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University , 56 (1) , 129-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jffiu/issue/18713/198812
MLA Yıldırım, H. , Velioğlu, N. "SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ" . Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 56 (2006 ): 129-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jffiu/issue/18713/198812>
Chicago Yıldırım, H. , Velioğlu, N. "SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 56 (2006 ): 129-140
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ AU - HasanYıldırım, NimetVelioğlu Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 140 VL - 56 IS - 1 SN - 0535-8418-1309-6257 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ %A Hasan Yıldırım , Nimet Velioğlu %T SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ %D 2006 %J Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University %P 0535-8418-1309-6257 %V 56 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldırım, Hasan , Velioğlu, Nimet . "SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ". Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 56 / 1 (Ocak 2006): 129-140 .
AMA Yıldırım H. , Velioğlu N. SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ. J FAC FOR ISTANBUL U. 2006; 56(1): 129-140.
Vancouver Yıldırım H. , Velioğlu N. SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University. 2006; 56(1): 129-140.
IEEE H. Yıldırım ve N. Velioğlu , "SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE KRİTER VE GÖSTERGELERİN İRDELENMESİ", Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, c. 56, sayı. 1, ss. 129-140, Oca. 2006, doi:10.17099/jffiu.98028