Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

GEBE KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2024, Cilt: 48 Sayı: 1, 109 - 117, 20.01.2024
https://doi.org/10.33483/jfpau.1354848

Öz

Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de bir üniversite hastanesinde kadın doğum polikliniklerine başvuran gebe kadınların gebelikte ilaç kullanımlarına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma kesitsel bir anket çalışmasıdır. 13 Mart-14 Nisan 2023 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi kadın doğum polikliniklerinde 18 yaş üstü gebe kadınlarda yüz yüze olacak şekilde yürütülmüştür.
Sonuç ve Tartışma: Ankete katılan gebe kadınların %64.4’ü 22-29 yaşları arasındaydı ve %42.3’ü üniversite mezunuydu. Gebelerin kadınların çoğunluğu (%83.4) vitamin-mineral takviyesi almaktaydı. Gebe kadınların bilgi, tutum ve davranış puanlarının ortalama±standart sapması sırasıyla 3.38±0.91, 12.8±1.72 ve 4.73±0.578’di. Gebe kadınların genel olarak bilgi, tutum ve davranışları iyi bulunmuştu ancak yine de bazı bilgi eksiklikleri bulunmaktaydı. Gebe kadınların gebelik sırasında güvenli ilaç kullanımı ve kaçınılması gereken ilaçlar konusunda eğitilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Etik Beyan

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 10.10.2022 tarihinde, 289 sayılı etik kurul izni alınmıştır

Destekleyen Kurum

Yok

Teşekkür

Çalışmaya katılan gebe kadınlara teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • 1. Bánhidy, F., Lowry, R.B., Czeizel, A.E. (2005). Risk and benefit of drug use during pregnancy. International Journal of Medical Sciences, 2(3), 100. [CrossRef]
 • 2. Costantine, M.M. (2014). Physiologic and pharmacokinetic changes in pregnancy. Frontiers in Pharmacology, 5, 65. [CrossRef]
 • 3. Sheffield, J.S., Siegel, D., Mirochnick, M., Heine, R.P., Nguyen, C., Bergman, K.L., Savic, R.M., Long J., Dooley K.E., Nesin, M. (2014). Designing drug trials: considerations for pregnant women. Clinical Infectious Diseases, 59(suppl_7), 437-444. [CrossRef]
 • 4. Adam, M.P., Polifka, J.E., Friedman, J. (2011). Evolving knowledge of the teratogenicity of medications in human pregnancy. American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics, 157, 175-182. [CrossRef]
 • 5. Lupattelli, A., Spigset, O., Twigg, M.J., Zagorodnikova, K., Mårdby, A.C., Moretti, M.E., Drozd, M., Panchaud, A., Hämeen-Anttila, K., Rieutord, A. (2014). Medication use in pregnancy: a cross-sectional, multinational web-based study. BMJ Open, 4(2), e004365. [CrossRef]
 • 6. Bakker, M.K., Jentink, J., Vroom, F., Van Den Berg, P.B., De Walle, H.E., De Jong‐Van Den Berg, L. (2006). Maternal medicine: Drug prescription patterns before, during and after pregnancy for chronic, occasional and pregnancy‐related drugs in the Netherlands. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 113(5), 559-568. [CrossRef]
 • 7. Wlodarczyk, B.J., Palacios, A.M., George, T.M., Finnell, R.H. (2012). Antiepileptic drugs and pregnancy outcomes. American Journal of Medical Genetics Part A, 158(8), 2071-2090. [CrossRef]
 • 8. Şimşek, H., Karaağaç, Y., Tunçer, E., Yardımcı, H. (2021). Gebelikte folik asit, B12 vitamini, D vitamini ve iyot destekleri kullanmak gerekli midir? Olası riskler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3), 439-447. [CrossRef]
 • 9. Gagne, J.J., Maio, V., Berghella, V., Louis, D.Z., Gonnella, J.S. (2008). Prescription drug use during pregnancy: a population-based study in Regione Emilia-Romagna, Italy. European Journal of Clinical Pharmacology, 64, 1125-1132. [CrossRef]
 • 10. Nordeng, H., Ystrøm, E., Einarson, A. (2010). Perception of risk regarding the use of medications and other exposures during pregnancy. European Journal of Clinical Pharmacology, 66, 207-214. [CrossRef]
 • 11. Raosoft Inc. Web site. (2004) RaoSoft® sample size calculator. From http://www.raosoft.com/samplesize.html. Accessed date: 01.07.2022.
 • 12. Undela, K., Joy, N., Gurumurthy, P., Sujatha M.S. (2021). Knowledge, beliefs, and practice of pregnant women regarding medication use during pregnancy: A hospital-based cross-sectional study. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 41(4), 522-526. [CrossRef]
 • 13. Navaro, M., Vezzosi, L., Santagati, G., Angelillo, I.F., Group, C.W. (2018). Knowledge, attitudes, and practice regarding medication use in pregnant women in Southern Italy. PLoS One, 13(6), e0198618. [CrossRef]
 • 14. Admasie, C., Wasie, B., Abeje, G. (2014). Determinants of prescribed drug use among pregnant women in Bahir Dar city administration, Northwest Ethiopia: A cross sectional study. BMC Pregnancy and Childbirth,14(1), 1-7. [CrossRef]
 • 15. Zaki, N.M., Albarraq, A.A. (2014). Use, attitudes and knowledge of medications among pregnant women: A Saudi study. Saudi Pharmaceutical Journal, 22(5), 419-428. [CrossRef]
 • 16. Irvine, L., Flynn, R.W., Libby, G., Crombie, I.K., Evans, J.M. (2010). Drugs dispensed in primary care during pregnancy: a record-linkage analysis in Tayside, Scotland. Drug Safety, 33, 593-604. [CrossRef]
 • 17. Palmsten, K., Hernández-Díaz, S., Chambers, C.D., Mogun, H., Lai, S., Gilmer, T.P., Huybrechts, K.F. (2015). The most commonly dispensed prescription medications among pregnant women enrolled in the United States Medicaid program. Obstetrics and Gynecology, 126(3), 465. [CrossRef]
 • 18. Bebitoğlu, B.T., Hıdıroğlu, S., Bilir, R.A., Sarısaltık A., Koç, D. (2022). Investigation of medication use patterns among pregnant women attending a tertiary referral hospital. İstanbul Journal of Pharmacy, 52(1), 90-95. [CrossRef]
 • 19. Alptekin, P.Ç., Koruk, F. (2020). Şanlıurfa'da gebe kadınların ilaç kullanım alışkanlıkları ve etkileyen faktörler. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(1), 28-32. [CrossRef]
 • 20. Çobanoğlu, A. (2020). Gebelerin ilaç kullanim durumu ve güvenli ilaç kullanimi bilgilerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(4), 463-469. [CrossRef]
 • 21. Kazma, J., Araji, T., Khilnani, A., Van den Anker, J., Ahmadzia, H.K. (2022). Knowledge, attitude, and beliefs of medication use in pregnancy in an urban tertiary care center. The Journal of Clinical Pharmacology, 62, 30-35. [CrossRef]
 • 22. Obi, O.C., Anosike, C. (2023). A cross-sectional study on the knowledge, attitude, and practice of pregnant women regarding medication use and restriction during pregnancy. Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy, 11, 100308. [CrossRef]
 • 23. Alani A.H.H.D.A., Hassan B.A.R., Suhaimi A.M., Mohammed A.H. (2020). Use, awareness, knowledge and beliefs of medication during pregnancy in Malaysia. Osong Public Health and Research Perspectives, 11(6), 373. [CrossRef]
 • 24. Kamuhabwa, A., Jalal, R. (2011). Drug use in pregnancy: knowledge of drug dispensers and pregnant women in Dar es Salaam, Tanzania. Indian Journal of Pharmacology, 43(3), 345. [CrossRef]
 • 25. Tefera, Y.G., Gebresillassie, B.M., Getnet, Mersha A., Belachew, S.A. (2020). Beliefs and risk awareness on medications among pregnant women attending the antenatal care unit in Ethiopia University Hospital. Overestimating the risks is another dread. Frontiers in Public Health, 8, 28. [CrossRef]
 • 26. Sharif, S., Labiadh, A., Alantali, M., Rashed, N., Qatali, S., Sharif, R. (2018). Knowledge, attitude and practice of medication use during pregnancy among multiparous women in United Arab Emirates. Austin Journal of Public Health Epidemiology, 5(2), 1073.
 • 27. Lapi, F., Vannacci, A., Moschini, M., Cipollini, F., Morsuillo, M., Gallo, E., Banchelli, G., Cecchi, E., Di Pirro, M., Giovannini, M.G. (2010). Use, attitudes and knowledge of complementary and alternative drugs (CADs) among pregnant women: a preliminary survey in Tuscany. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 7, 477-486. [CrossRef]
 • 28. Skouteris, H., Wertheim, E.H., Rallis, S., Paxton, S.J., Kelly, L., Milgrom, J. (2008). Use of complementary and alternative medicines by a sample of Australian women during pregnancy. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 48(4), 384-390. [CrossRef]
 • 29. Holst, L., Wright, D., Haavik, S., Nordeng, H. (2009). The use and the user of herbal remedies during pregnancy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 15(7), 787-792. [CrossRef]
 • 30. Kıssal, A., Güner, Ü.Ç., Ertürk, D.B. (2017). Use of herbal product among pregnant women in Turkey. Complementary Therapies in Medicine, 30, 54-60. [CrossRef]
 • 31. Kahraman, A., Aytekin, M.Ş., Sandalcı, E.M., Alparslan, Ö. (2023). Rational use of drugs during pregnancy and determination of affecting factors. Journal of Midwifery and Health Sciences, 31(6), 142-149 [CrossRef]
 • 32. Bercaw, J., Maheshwari, B., Sangi‐Haghpeykar, H. (2010). The use during pregnancy of prescription, over‐the‐counter, and alternative medications among Hispanic women. Birth, 37(3), 211-218. [CrossRef]
 • 33. Verstappen, G.M., Smolders, E.J., Munster, J.M., Aarnoudse, J.G., Hak, E. (2013). Prevalence and predictors of over-the-counter medication use among pregnant women: a cross-sectional study in the Netherlands. BMC Public Health, 2013, 13,1-9. [CrossRef]
 • 34. Glover, D.D., Amonkar, M., Rybeck, B.F., Tracy, T.S. (2003). Prescription, over-the-counter, and herbal medicine use in a rural, obstetric population. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 188(4),1039-1045. [CrossRef]
 • 35. Ceulemans, M., Liekens S., Van Calsteren, K., Allegaert K., Foulon V. (2020). Community pharmacists’ attitudes, barriers, knowledge and counseling practice with regard to preconception, pregnancy and lactation. Research in Social and Administrative Pharmacy,16(9), 1192-1200. [CrossRef]

EVALUATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIORS OF PREGNANT WOMEN ON MEDICINE USE DURING PREGNANCY

Yıl 2024, Cilt: 48 Sayı: 1, 109 - 117, 20.01.2024
https://doi.org/10.33483/jfpau.1354848

Öz

Objective: This study aimed to evaluate the knowledge, attitudes and behaviors of pregnant women who applied to the obstetrics and gynecology outpatient clinics of a university hospital in Türkiye regarding medicine use during pregnancy.
Material and Method: The study was a cross-sectional survey study. It was conducted face-to-face with pregnant women over the age of 18 in a university hospital obstetrics outpatient clinics between March 13 and April 14, 2023.
Result and Discussion: Most of the pregnant women surveyed (64.4%) were between the ages of 22-29 and 42.3% were university graduates. Most of the pregnant women (83.4%) were taking vitamin-mineral supplements. The mean±standard deviation of the knowledge, attitude and behavior scores of the pregnant women were 3.38±0.91, 12.8±1.72 and 4.73±0.578, respectively. The knowledge, attitudes and behaviors of the pregnant women were found to be good in general, but there were still some lack of knowledge. There is a need to educate pregnant women on rational drug use and drugs to be avoided during pregnancy.

Kaynakça

 • 1. Bánhidy, F., Lowry, R.B., Czeizel, A.E. (2005). Risk and benefit of drug use during pregnancy. International Journal of Medical Sciences, 2(3), 100. [CrossRef]
 • 2. Costantine, M.M. (2014). Physiologic and pharmacokinetic changes in pregnancy. Frontiers in Pharmacology, 5, 65. [CrossRef]
 • 3. Sheffield, J.S., Siegel, D., Mirochnick, M., Heine, R.P., Nguyen, C., Bergman, K.L., Savic, R.M., Long J., Dooley K.E., Nesin, M. (2014). Designing drug trials: considerations for pregnant women. Clinical Infectious Diseases, 59(suppl_7), 437-444. [CrossRef]
 • 4. Adam, M.P., Polifka, J.E., Friedman, J. (2011). Evolving knowledge of the teratogenicity of medications in human pregnancy. American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics, 157, 175-182. [CrossRef]
 • 5. Lupattelli, A., Spigset, O., Twigg, M.J., Zagorodnikova, K., Mårdby, A.C., Moretti, M.E., Drozd, M., Panchaud, A., Hämeen-Anttila, K., Rieutord, A. (2014). Medication use in pregnancy: a cross-sectional, multinational web-based study. BMJ Open, 4(2), e004365. [CrossRef]
 • 6. Bakker, M.K., Jentink, J., Vroom, F., Van Den Berg, P.B., De Walle, H.E., De Jong‐Van Den Berg, L. (2006). Maternal medicine: Drug prescription patterns before, during and after pregnancy for chronic, occasional and pregnancy‐related drugs in the Netherlands. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 113(5), 559-568. [CrossRef]
 • 7. Wlodarczyk, B.J., Palacios, A.M., George, T.M., Finnell, R.H. (2012). Antiepileptic drugs and pregnancy outcomes. American Journal of Medical Genetics Part A, 158(8), 2071-2090. [CrossRef]
 • 8. Şimşek, H., Karaağaç, Y., Tunçer, E., Yardımcı, H. (2021). Gebelikte folik asit, B12 vitamini, D vitamini ve iyot destekleri kullanmak gerekli midir? Olası riskler. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 16(3), 439-447. [CrossRef]
 • 9. Gagne, J.J., Maio, V., Berghella, V., Louis, D.Z., Gonnella, J.S. (2008). Prescription drug use during pregnancy: a population-based study in Regione Emilia-Romagna, Italy. European Journal of Clinical Pharmacology, 64, 1125-1132. [CrossRef]
 • 10. Nordeng, H., Ystrøm, E., Einarson, A. (2010). Perception of risk regarding the use of medications and other exposures during pregnancy. European Journal of Clinical Pharmacology, 66, 207-214. [CrossRef]
 • 11. Raosoft Inc. Web site. (2004) RaoSoft® sample size calculator. From http://www.raosoft.com/samplesize.html. Accessed date: 01.07.2022.
 • 12. Undela, K., Joy, N., Gurumurthy, P., Sujatha M.S. (2021). Knowledge, beliefs, and practice of pregnant women regarding medication use during pregnancy: A hospital-based cross-sectional study. Journal of Obstetrics and Gynaecology, 41(4), 522-526. [CrossRef]
 • 13. Navaro, M., Vezzosi, L., Santagati, G., Angelillo, I.F., Group, C.W. (2018). Knowledge, attitudes, and practice regarding medication use in pregnant women in Southern Italy. PLoS One, 13(6), e0198618. [CrossRef]
 • 14. Admasie, C., Wasie, B., Abeje, G. (2014). Determinants of prescribed drug use among pregnant women in Bahir Dar city administration, Northwest Ethiopia: A cross sectional study. BMC Pregnancy and Childbirth,14(1), 1-7. [CrossRef]
 • 15. Zaki, N.M., Albarraq, A.A. (2014). Use, attitudes and knowledge of medications among pregnant women: A Saudi study. Saudi Pharmaceutical Journal, 22(5), 419-428. [CrossRef]
 • 16. Irvine, L., Flynn, R.W., Libby, G., Crombie, I.K., Evans, J.M. (2010). Drugs dispensed in primary care during pregnancy: a record-linkage analysis in Tayside, Scotland. Drug Safety, 33, 593-604. [CrossRef]
 • 17. Palmsten, K., Hernández-Díaz, S., Chambers, C.D., Mogun, H., Lai, S., Gilmer, T.P., Huybrechts, K.F. (2015). The most commonly dispensed prescription medications among pregnant women enrolled in the United States Medicaid program. Obstetrics and Gynecology, 126(3), 465. [CrossRef]
 • 18. Bebitoğlu, B.T., Hıdıroğlu, S., Bilir, R.A., Sarısaltık A., Koç, D. (2022). Investigation of medication use patterns among pregnant women attending a tertiary referral hospital. İstanbul Journal of Pharmacy, 52(1), 90-95. [CrossRef]
 • 19. Alptekin, P.Ç., Koruk, F. (2020). Şanlıurfa'da gebe kadınların ilaç kullanım alışkanlıkları ve etkileyen faktörler. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 17(1), 28-32. [CrossRef]
 • 20. Çobanoğlu, A. (2020). Gebelerin ilaç kullanim durumu ve güvenli ilaç kullanimi bilgilerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(4), 463-469. [CrossRef]
 • 21. Kazma, J., Araji, T., Khilnani, A., Van den Anker, J., Ahmadzia, H.K. (2022). Knowledge, attitude, and beliefs of medication use in pregnancy in an urban tertiary care center. The Journal of Clinical Pharmacology, 62, 30-35. [CrossRef]
 • 22. Obi, O.C., Anosike, C. (2023). A cross-sectional study on the knowledge, attitude, and practice of pregnant women regarding medication use and restriction during pregnancy. Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy, 11, 100308. [CrossRef]
 • 23. Alani A.H.H.D.A., Hassan B.A.R., Suhaimi A.M., Mohammed A.H. (2020). Use, awareness, knowledge and beliefs of medication during pregnancy in Malaysia. Osong Public Health and Research Perspectives, 11(6), 373. [CrossRef]
 • 24. Kamuhabwa, A., Jalal, R. (2011). Drug use in pregnancy: knowledge of drug dispensers and pregnant women in Dar es Salaam, Tanzania. Indian Journal of Pharmacology, 43(3), 345. [CrossRef]
 • 25. Tefera, Y.G., Gebresillassie, B.M., Getnet, Mersha A., Belachew, S.A. (2020). Beliefs and risk awareness on medications among pregnant women attending the antenatal care unit in Ethiopia University Hospital. Overestimating the risks is another dread. Frontiers in Public Health, 8, 28. [CrossRef]
 • 26. Sharif, S., Labiadh, A., Alantali, M., Rashed, N., Qatali, S., Sharif, R. (2018). Knowledge, attitude and practice of medication use during pregnancy among multiparous women in United Arab Emirates. Austin Journal of Public Health Epidemiology, 5(2), 1073.
 • 27. Lapi, F., Vannacci, A., Moschini, M., Cipollini, F., Morsuillo, M., Gallo, E., Banchelli, G., Cecchi, E., Di Pirro, M., Giovannini, M.G. (2010). Use, attitudes and knowledge of complementary and alternative drugs (CADs) among pregnant women: a preliminary survey in Tuscany. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 7, 477-486. [CrossRef]
 • 28. Skouteris, H., Wertheim, E.H., Rallis, S., Paxton, S.J., Kelly, L., Milgrom, J. (2008). Use of complementary and alternative medicines by a sample of Australian women during pregnancy. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology, 48(4), 384-390. [CrossRef]
 • 29. Holst, L., Wright, D., Haavik, S., Nordeng, H. (2009). The use and the user of herbal remedies during pregnancy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 15(7), 787-792. [CrossRef]
 • 30. Kıssal, A., Güner, Ü.Ç., Ertürk, D.B. (2017). Use of herbal product among pregnant women in Turkey. Complementary Therapies in Medicine, 30, 54-60. [CrossRef]
 • 31. Kahraman, A., Aytekin, M.Ş., Sandalcı, E.M., Alparslan, Ö. (2023). Rational use of drugs during pregnancy and determination of affecting factors. Journal of Midwifery and Health Sciences, 31(6), 142-149 [CrossRef]
 • 32. Bercaw, J., Maheshwari, B., Sangi‐Haghpeykar, H. (2010). The use during pregnancy of prescription, over‐the‐counter, and alternative medications among Hispanic women. Birth, 37(3), 211-218. [CrossRef]
 • 33. Verstappen, G.M., Smolders, E.J., Munster, J.M., Aarnoudse, J.G., Hak, E. (2013). Prevalence and predictors of over-the-counter medication use among pregnant women: a cross-sectional study in the Netherlands. BMC Public Health, 2013, 13,1-9. [CrossRef]
 • 34. Glover, D.D., Amonkar, M., Rybeck, B.F., Tracy, T.S. (2003). Prescription, over-the-counter, and herbal medicine use in a rural, obstetric population. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 188(4),1039-1045. [CrossRef]
 • 35. Ceulemans, M., Liekens S., Van Calsteren, K., Allegaert K., Foulon V. (2020). Community pharmacists’ attitudes, barriers, knowledge and counseling practice with regard to preconception, pregnancy and lactation. Research in Social and Administrative Pharmacy,16(9), 1192-1200. [CrossRef]

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Eczacılık ve Eczacılık Uygulaması, Klinik Farmakoloji ve Terapötikler, Tıbbi Farmakoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aslınur ALBAYRAK 0000-0001-5862-4746

Ayşe DEMİR 0009-0003-9988-2014

Mekin SEZİK 0000-0002-6989-081X

Proje Numarası Yok
Erken Görünüm Tarihi 30 Kasım 2023
Yayımlanma Tarihi 20 Ocak 2024
Gönderilme Tarihi 4 Eylül 2023
Kabul Tarihi 9 Kasım 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 48 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ALBAYRAK, A., DEMİR, A., & SEZİK, M. (2024). GEBE KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 48(1), 109-117. https://doi.org/10.33483/jfpau.1354848
AMA ALBAYRAK A, DEMİR A, SEZİK M. GEBE KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Ecz. Fak. Derg. Ocak 2024;48(1):109-117. doi:10.33483/jfpau.1354848
Chicago ALBAYRAK, Aslınur, Ayşe DEMİR, ve Mekin SEZİK. “GEBE KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48, sy. 1 (Ocak 2024): 109-17. https://doi.org/10.33483/jfpau.1354848.
EndNote ALBAYRAK A, DEMİR A, SEZİK M (01 Ocak 2024) GEBE KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48 1 109–117.
IEEE A. ALBAYRAK, A. DEMİR, ve M. SEZİK, “GEBE KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”, Ankara Ecz. Fak. Derg., c. 48, sy. 1, ss. 109–117, 2024, doi: 10.33483/jfpau.1354848.
ISNAD ALBAYRAK, Aslınur vd. “GEBE KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48/1 (Ocak 2024), 109-117. https://doi.org/10.33483/jfpau.1354848.
JAMA ALBAYRAK A, DEMİR A, SEZİK M. GEBE KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Ecz. Fak. Derg. 2024;48:109–117.
MLA ALBAYRAK, Aslınur vd. “GEBE KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, c. 48, sy. 1, 2024, ss. 109-17, doi:10.33483/jfpau.1354848.
Vancouver ALBAYRAK A, DEMİR A, SEZİK M. GEBE KADINLARIN GEBELİK SÜRECİNDE İLAÇ KULLANIMI HAKKINDA BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ankara Ecz. Fak. Derg. 2024;48(1):109-17.

Kapsam ve Amaç

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayım ortamıdır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler supleman özel sayısı olarak dergide yayımlanabilir. Ayrıca, tüm farmasötik alandaki gelecek ve önceki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile sosyal aktiviteleri içerir.