Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE'NİN AĞRI İLİNDE TIBBİ BİTKİLERİN ETNOBOTANİK ÇALIŞMASI: GELENEKSEL BİLGİ VE TEDAVİ POTANSİYELİNİN KEŞFEDİLMESİ

Yıl 2024, Cilt: 48 Sayı: 2, 486 - 497, 20.05.2024
https://doi.org/10.33483/jfpau.1402467

Öz

Amaç: Bu araştırma, Ağrı ilinin 8 ilçesi ve 60 köyünde yaşayan insanların yararlandıkları tıbbi bitkilerin kullanımı, bu bitkilerin kullanılan kısımlarını ve hazırlanma yöntemlerini kayıt altına almak amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Yöre halkının tedavi amacıyla kullandığı şifalı bitki türleri toplanarak, tanımlanmıştır. Geleneksel olarak kullanılan tüm bilgiler kayıt altına alınmış olup, herbaryum materyalleri hazırlanmış ve herbaryum örnekleri Iğdır Üniversitesi yaban hayatı müzesinde (INWM) depolanmıştır.
Sonuç ve Tartışma: Bu araştırmada 31 familyaya ait toplam 58 tıbbi bitki taksonu tanımlanmıştır. Bunlardan 50 türün doğal, 8 türün ise kültür bitkisi olduğu tespit edilmiştir. En çok rastlanılan bitkilerin Asteraceae (8), Apiaceae (4), Lamiaceae (4), Rosaceae (4) familyalarına ait olduğu gözlenmiştir. En yaygın hazırlıklama şekli infüzyondur. Ağrı'da halk arasında geleneksel tıbbın kullanımı hâlâ yaygındır. Bununla birlikte, bölgedeki artan sağlık tesisleri sayesinde, bitkisel ilaçların daha çok sağlık bakımı ve hastalıkların önlenmesinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bölgede yeni göç ve genç nufüsun artıığı gözlenmiştir. Hem genç nesillerde hem de göç nedeniyle şifalı bitkilerin kullanımına ilişkin geleneksel bilgide kademeli bir kayıp olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, bu araştırma, bitkisel kaynaklı yeni ticari ilaçlar geliştirmeyi amaçlayan gelecekteki bilimsel araştırmalar için temel bir kaynak görevi görecektir.

Kaynakça

 • 1. Giday, K., Lenaerts, L., Gebrehiwot, K., Yirga, G., Verbist, B., Muys, B. (2016). Ethnobotanical study of medicinal plants from degraded dry afromontane forest in northern Ethiopia: Species, uses and conservation challenges. Journal of Herbal Medicine, 6(2), 96-104. [CrossRef]
 • 2. Firat, M. (2021). Stachys semsurensis (Lamiaceae), a new species from Adıyaman province (Turkey) belonging to section Infrarosularis. Phytotaxa, 511(3), 275-282. [CrossRef]
 • 3. Hobohm, C., Janišová, M., Vahle, H. C. (2021). Development and future of grassland ecosystems: do we need a paradigm shift?. Perspectives for Biodiversity and Ecosystems, 329-359. [CrossRef]
 • 4. Türe, C., Böcük, H. (2010). Distribution patterns of threatened endemic plants in Turkey: A quantitative approach for conservation. Journal for Nature Conservation, 18(4), 296-303. [CrossRef]
 • 5. Özhatay, N. (2006). Important Plant Areas Along BTC Pipeline in Turkey, BTC and İstanbul University, İstanbul, p. 304.
 • 6. Ten Veen, J.T., Boulton, S.J., Alçiçek, M.C. (2009). From palaeotectonics to neotectonics in the Neotethys realm: the importance of kinematic decoupling and inherited structural grain in SW Anatolia (Turkey). Tectonophysics, 473(1-2), 261-281. [CrossRef]
 • 7. Oktay, S. (2019). Study on gastronomic cultures of post-Neolithic civilizations in Anatolia. Journal of Culinary Science and Technology, 17(5), 465-480. [CrossRef]
 • 8. Polat, R., Çakılcıoğlu, U., Ertuğ, F., Satıl, F. (2012). An evaluation of ethnobotanical studies in Eastern Anatolia. Biological Diversity and Conservation, 5,23-40. [CrossRef]
 • 9. Dalar, A, Mukemre, M, Unal, M, Ozgokce F. (2012). Traditional medicinal plants of Ağrı province, Turkey. Journal of Ethnopharmacology. 226, 56-72. [CrossRef]
 • 10. Yazgan, Ş, Kadanalı, E. (2012). Ağrı ilinin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 5-10.
 • 11. Gümüş, İ, Kaya, Y, Kaya, E. (2003). Tahir dağlari (ağri) vejetasyonu üzerinde fitoekolojik araştırmalar. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 59-74.
 • 12. Gümüş, İ. (1994). Ağrı yöresinde yetişen bazı faydalı bitkilerin yerel adları ve kullanılışları. Turkish Journal of Botany, 18(2), 107-112.
 • 13. Özgökçe, F., Özçelik, H. (2004). Ethnobotanical aspects of some taxa in East Anatolia, Turkey. Economic Botany, 58(4), 697-704. [CrossRef]
 • 14. Sezik, E., Yeşİlada, E., Tabata, M., Honda, G., Takaishi, Y., Fujita, T., Takeda, Y. (1997). Traditional medicine in Turkey VIII. Folk medicine in East Anatolia; Erzurum, Erzincan, Aǧri, Kars, Iǧdir Provinces. Economic botany, 195-211. [CrossRef]
 • 15. Demirel, K, Uzun, Y, Kaya, A. (2002). Macrofungi of Ağrı province. Turkish Journal of Botany, 26(5), 291-295.
 • 16. Türkiye İstatistik Kurumu Web site. (2022). Retrieved February 6, 2023, from https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=49685. Erişim tarihi: 29.11.2023.
 • 17. Davis PH. (1973). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (I-XI), Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • 18. Güner A. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanic Garden Publications, İstanbul.
 • 19. Komarov V.L.E. (1936). Flora of the USSR. Akademiya Nauk SSSR, Moscow.
 • 20. Tutin T.G, Heywood V.H, Burges N, Valentine D, Moore D, Ball P. (1972). Chater A, In: Walters S, DeFilipps R, Webb D (Eds). Flora Europaea. Cambridge; Cambridge University Pres.
 • 21. Rechinger K.H. (1963). Flora Iranica. Wien naturhistorischen museum pres, Wien.
 • 22. Guest E, Townsend C.C. (1974). Flora of Iraq. Glasgow University Pres, Glasgow.
 • 23. Zohary M, (1972). Flora Palaestina/2. Platanaceae to umbelliferae Flora Palaestina. Jerusalem Israel Academy of Sciences and Human, Jerussalem.
 • 24. The Plant List Web site. Retrieved from http://www.theplantlist.org. Accessed Date 28.11.2023).
 • 25. Karakaya, S., Polat, A., Aksakal, Ö., Sümbüllü, Y.Z., İncekara, Ü. (2019). Plants used in traditional medicine and other uses in South of Erzurum (Turkey): An ethnobotanical study. Ethnobotany Research and Applications, 18, 1-18. [CrossRef]
 • 26. Bano, A., Ahmad, M., Hadda, T.B., Saboor, A., Sultana, S., Zafar, M., Ashraf, M.A. (2014). Quantitative ethnomedicinal study of plants used in the skardu valley at high altitude of Karakoram-Himalayan range, Pakistan. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 10(1), 1-18. [CrossRef]
 • 27. Asiimwe, S., Namukobe, J., Byamukama, R., Imalingat, B. (2021). Ethnobotanical survey of medicinal plant species used by communities around Mabira and Mpanga Central Forest Reserves, Uganda. Tropical Medicine and Health, 49(1), 52. [CrossRef]
 • 28. Gözcü, S, Korkmaz, M, Çorlu, S, Tuysuz, S. (2024). Traditional uses of medicinal plants in Erzincan province, Türkiye. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 48(1), 34-45. [CrossRef]
 • 29. Mükemre, M, Behçet, L, Çakılcıoğlu, U. (2015). Ethnobotanical study on medicinal plants in villages of Çatak (Van-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 166, 361-374. [CrossRef]
 • 30. Güneş, F, Özhatay, N. (2011). An ethnobotanical study from Kars eastern Turkey. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 4(1), 30-41.
 • 31. Behçet, L, Arık, M. (2013). An ethnobotanical investigation in east Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Nature and Science, 2(1), 1-14.
 • 32. Cakir, E. A. (2017). Traditional knowledge of wild edible plants of Iğdır Province (East Anatolia, Turkey). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86(4). [CrossRef]
 • 33. Özgen, U., Kaya, Y. (2004). Ethnobotancal studies in the villages of the district of Ilica (Province Erzurum), Turkey. Economic Botany, 58(4), 691-696. [CrossRef]
 • 34. Polat, R. (2019). Ethnobotanical study on medicinal plants in Bingöl (City center) (Turkey). Journal of Herbal Medicine, 16, 100211. [CrossRef]
 • 35. Kadioğlu, S., Kadioğlu, B., Karagöz, K. (2021). Ethnobotanical properties of natural plant in Kop Pass (Bayburt/Turkey). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 14(2), 264-276. [CrossRef]
 • 36. Akbulut, S., Zengin, Z. (2023). Ethnobotanical survey of wild plants used in Gümüşhane province (Turkey). Boletin Latinoamericano y Del Caribe de Plantas Medicinal y Aromaticas, 22 (2), 237-254. [CrossRef]
 • 37. Gürdal, B., Öztürk, F. (2022). Ethnobotanical research in sürmene district (Trabzon-Turkey, Black Sea region). Advances in Traditional Medicine, 22, 293-304. [CrossRef]
 • 38. Demir, İ. (2020). An Ethnobotanical study of medicinal plants used in Hizan District (Bitlis-Turkey). Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 30(4), 732-741.[CrossRef]
 • 39. Çakılcıoğlu, U., Şengün, M. T., Türkoğlu, İ. (2010). An ethnobotanical survey of medicinal plants of Yazıkonak and Yurtbaşı districts of Elazığ province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 4(7), 567-572.
 • 40. Zemmouri, H., Sekiou, O., Ammar, S., El Feki, A., Bouaziz, M., Messarah, M., Boumendjel, A. (2017). Urtica dioica attenuates ovalbumin-induced inflammation and lipid peroxidation of lung tissues in rat asthma model. Pharmaceutical Biology, 55(1), 1561-1568. [CrossRef]
 • 41. Joshi, B. C., Mukhija, M., Kalia, A. N. (2014). Pharmacognostical review of Urtica dioica L. International Journal of Green Pharmacy (IJGP), 8(4). [CrossRef]
 • 42. Gülçin, I., Küfrevioǧlu, Ö.İ., Oktay, M., Büyükokuroǧlu, M.E. (2004). Antioxidant, antimicrobial, antiulcer and analgesic activities of nettle (Urtica dioica L.). Journal of Ethnopharmacology, 90(2-3), 205-215. [CrossRef]
 • 43. Qayyum, R., Qamar, H., Khan, S., Salma, U., Khan, T., Shah, A.J. (2016). Mechanisms underlying the antihypertensive properties of Urtica dioica. Journal of Translational Medicine, 14(1), 1-13. [CrossRef]
 • 44. Akbay, P., Basaran, A.A., Undeger, U., Basaran, N. (2003). In vitro immunomodulatory activity of flavonoid glycosides from Urtica dioica L.. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 17(1), 34-37. [CrossRef]
 • 45. Jabbar, A. A. (2022). Gastroprotective and immuno-supportive role of Alcea kurdica against stress induced lesion in Japanese quails. Baghdad Science Journal, 19(4), 0716-0716. [CrossRef]
 • 46. Dar, P.A., Ali, F., Sheikh, I.A., Ganie, S.A., Dar, T.A. (2017). Amelioration of hyperglycaemia and modulation of antioxidant status by Alcea rosea seeds in alloxan-induced diabetic rats. Pharmaceutical biology, 55(1), 1849-1855. [CrossRef]
 • 47. Abd-Alla, H.I., Shalaby, N.M., Hamed, M.A., El-Rigal, N.S., Al-Ghamdi, S.N., Bouajila, J. (2016). Phytochemical composition, protective and therapeutic effect on gastric ulcer and α-amylase inhibitory activity of Achillea biebersteinii Afan. Archives of Pharmacal Research, 39, 10-20. [CrossRef]
 • 48. Villalva, M., Jaime, L., Villanueva-Bermejo, D., Lara, B., Fornari, T., Reglero, G., Santoyo, S. (2019). Supercritical anti-solvent fractionation for improving antioxidant and anti-inflammatory activities of an Achillea millefolium L. extract. Food Research International, 115, 128-134. [CrossRef]
 • 49. Akkol, E.K., Koca, U., Pesin, I., Yilmazer, D. (2011). Evaluation of the wound healing potential of Achillea biebersteinii Afan.(Asteraceae) by in vivo excision and incision models. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011, 1-8. [CrossRef]
 • 50. Güzel, Y., Güzelşemme, M., Miski, M. (2015). Ethnobotany of medicinal plants used in Antakya: a multicultural district in Hatay Province of Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 174, 118-152. [CrossRef]

ETHNOBOTANICAL STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN AĞRI PROVINCE, TÜRKİYE: EXPLORING TRADITIONAL KNOWLEDGE AND THERAPEUTIC POTENTIAL

Yıl 2024, Cilt: 48 Sayı: 2, 486 - 497, 20.05.2024
https://doi.org/10.33483/jfpau.1402467

Öz

Objective: This study was conducted to systematically document the use of plants, plant parts and preparation methods used by people in eight districts and sixty villages in Ağrı province.
Material and Method: The medicinal plant species employed by the indigenous population for therapeutic purposes were systematically gathered and identified. Comprehensive data on traditionally utilized information were compiled, and herbarium materials were prepared. These materials have been deposited at the Iğdır National Wild Life Museum (INWM), affiliated with Iğdır University.
Result and Discussion: This research identified a total of 58 taxa of medicinal plants belonging to 31 families. Among these, 50 species were found to grow naturally, while 8 species were cultivated. The predominant plant families included Asteraceae (8), Apiaceae (4), Lamiaceae (4), and Rosaceae (4). Infusion emerged as the most widely employed preparation method. The practice of traditional medicine remained prevalent among the population in Ağrı. Nevertheless, with the increasing availability of health services in the region, herbal medicine appeared to be more closely associated with healthcare and illness prevention than with curative purposes. The influx of new immigrants also contributed to the erosion of traditional knowledge. Notably, there is a discernible decline in traditional knowledge regarding the use of medicinal plants, both among younger generations and due to migration. Furthermore, this research serves as a foundational resource for prospective scientific inquiries aimed at the development of novel commercial drugs derived from plant sources.

Etik Beyan

This work was supported by Ministry of Agriculture and Forestry and Natural Protection and General Directorate of National Parks of Turkey Republic.

Destekleyen Kurum

Ministry of Agriculture and Forestry and Natural Protection and General Directorate of National Parks of Turkey Republic.

Kaynakça

 • 1. Giday, K., Lenaerts, L., Gebrehiwot, K., Yirga, G., Verbist, B., Muys, B. (2016). Ethnobotanical study of medicinal plants from degraded dry afromontane forest in northern Ethiopia: Species, uses and conservation challenges. Journal of Herbal Medicine, 6(2), 96-104. [CrossRef]
 • 2. Firat, M. (2021). Stachys semsurensis (Lamiaceae), a new species from Adıyaman province (Turkey) belonging to section Infrarosularis. Phytotaxa, 511(3), 275-282. [CrossRef]
 • 3. Hobohm, C., Janišová, M., Vahle, H. C. (2021). Development and future of grassland ecosystems: do we need a paradigm shift?. Perspectives for Biodiversity and Ecosystems, 329-359. [CrossRef]
 • 4. Türe, C., Böcük, H. (2010). Distribution patterns of threatened endemic plants in Turkey: A quantitative approach for conservation. Journal for Nature Conservation, 18(4), 296-303. [CrossRef]
 • 5. Özhatay, N. (2006). Important Plant Areas Along BTC Pipeline in Turkey, BTC and İstanbul University, İstanbul, p. 304.
 • 6. Ten Veen, J.T., Boulton, S.J., Alçiçek, M.C. (2009). From palaeotectonics to neotectonics in the Neotethys realm: the importance of kinematic decoupling and inherited structural grain in SW Anatolia (Turkey). Tectonophysics, 473(1-2), 261-281. [CrossRef]
 • 7. Oktay, S. (2019). Study on gastronomic cultures of post-Neolithic civilizations in Anatolia. Journal of Culinary Science and Technology, 17(5), 465-480. [CrossRef]
 • 8. Polat, R., Çakılcıoğlu, U., Ertuğ, F., Satıl, F. (2012). An evaluation of ethnobotanical studies in Eastern Anatolia. Biological Diversity and Conservation, 5,23-40. [CrossRef]
 • 9. Dalar, A, Mukemre, M, Unal, M, Ozgokce F. (2012). Traditional medicinal plants of Ağrı province, Turkey. Journal of Ethnopharmacology. 226, 56-72. [CrossRef]
 • 10. Yazgan, Ş, Kadanalı, E. (2012). Ağrı ilinin kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2012(1), 5-10.
 • 11. Gümüş, İ, Kaya, Y, Kaya, E. (2003). Tahir dağlari (ağri) vejetasyonu üzerinde fitoekolojik araştırmalar. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 59-74.
 • 12. Gümüş, İ. (1994). Ağrı yöresinde yetişen bazı faydalı bitkilerin yerel adları ve kullanılışları. Turkish Journal of Botany, 18(2), 107-112.
 • 13. Özgökçe, F., Özçelik, H. (2004). Ethnobotanical aspects of some taxa in East Anatolia, Turkey. Economic Botany, 58(4), 697-704. [CrossRef]
 • 14. Sezik, E., Yeşİlada, E., Tabata, M., Honda, G., Takaishi, Y., Fujita, T., Takeda, Y. (1997). Traditional medicine in Turkey VIII. Folk medicine in East Anatolia; Erzurum, Erzincan, Aǧri, Kars, Iǧdir Provinces. Economic botany, 195-211. [CrossRef]
 • 15. Demirel, K, Uzun, Y, Kaya, A. (2002). Macrofungi of Ağrı province. Turkish Journal of Botany, 26(5), 291-295.
 • 16. Türkiye İstatistik Kurumu Web site. (2022). Retrieved February 6, 2023, from https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=49685. Erişim tarihi: 29.11.2023.
 • 17. Davis PH. (1973). Flora of Turkey and the East Aegean Islands (I-XI), Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • 18. Güner A. (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanic Garden Publications, İstanbul.
 • 19. Komarov V.L.E. (1936). Flora of the USSR. Akademiya Nauk SSSR, Moscow.
 • 20. Tutin T.G, Heywood V.H, Burges N, Valentine D, Moore D, Ball P. (1972). Chater A, In: Walters S, DeFilipps R, Webb D (Eds). Flora Europaea. Cambridge; Cambridge University Pres.
 • 21. Rechinger K.H. (1963). Flora Iranica. Wien naturhistorischen museum pres, Wien.
 • 22. Guest E, Townsend C.C. (1974). Flora of Iraq. Glasgow University Pres, Glasgow.
 • 23. Zohary M, (1972). Flora Palaestina/2. Platanaceae to umbelliferae Flora Palaestina. Jerusalem Israel Academy of Sciences and Human, Jerussalem.
 • 24. The Plant List Web site. Retrieved from http://www.theplantlist.org. Accessed Date 28.11.2023).
 • 25. Karakaya, S., Polat, A., Aksakal, Ö., Sümbüllü, Y.Z., İncekara, Ü. (2019). Plants used in traditional medicine and other uses in South of Erzurum (Turkey): An ethnobotanical study. Ethnobotany Research and Applications, 18, 1-18. [CrossRef]
 • 26. Bano, A., Ahmad, M., Hadda, T.B., Saboor, A., Sultana, S., Zafar, M., Ashraf, M.A. (2014). Quantitative ethnomedicinal study of plants used in the skardu valley at high altitude of Karakoram-Himalayan range, Pakistan. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 10(1), 1-18. [CrossRef]
 • 27. Asiimwe, S., Namukobe, J., Byamukama, R., Imalingat, B. (2021). Ethnobotanical survey of medicinal plant species used by communities around Mabira and Mpanga Central Forest Reserves, Uganda. Tropical Medicine and Health, 49(1), 52. [CrossRef]
 • 28. Gözcü, S, Korkmaz, M, Çorlu, S, Tuysuz, S. (2024). Traditional uses of medicinal plants in Erzincan province, Türkiye. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 48(1), 34-45. [CrossRef]
 • 29. Mükemre, M, Behçet, L, Çakılcıoğlu, U. (2015). Ethnobotanical study on medicinal plants in villages of Çatak (Van-Turkey). Journal of Ethnopharmacology, 166, 361-374. [CrossRef]
 • 30. Güneş, F, Özhatay, N. (2011). An ethnobotanical study from Kars eastern Turkey. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 4(1), 30-41.
 • 31. Behçet, L, Arık, M. (2013). An ethnobotanical investigation in east Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Nature and Science, 2(1), 1-14.
 • 32. Cakir, E. A. (2017). Traditional knowledge of wild edible plants of Iğdır Province (East Anatolia, Turkey). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86(4). [CrossRef]
 • 33. Özgen, U., Kaya, Y. (2004). Ethnobotancal studies in the villages of the district of Ilica (Province Erzurum), Turkey. Economic Botany, 58(4), 691-696. [CrossRef]
 • 34. Polat, R. (2019). Ethnobotanical study on medicinal plants in Bingöl (City center) (Turkey). Journal of Herbal Medicine, 16, 100211. [CrossRef]
 • 35. Kadioğlu, S., Kadioğlu, B., Karagöz, K. (2021). Ethnobotanical properties of natural plant in Kop Pass (Bayburt/Turkey). Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma, 14(2), 264-276. [CrossRef]
 • 36. Akbulut, S., Zengin, Z. (2023). Ethnobotanical survey of wild plants used in Gümüşhane province (Turkey). Boletin Latinoamericano y Del Caribe de Plantas Medicinal y Aromaticas, 22 (2), 237-254. [CrossRef]
 • 37. Gürdal, B., Öztürk, F. (2022). Ethnobotanical research in sürmene district (Trabzon-Turkey, Black Sea region). Advances in Traditional Medicine, 22, 293-304. [CrossRef]
 • 38. Demir, İ. (2020). An Ethnobotanical study of medicinal plants used in Hizan District (Bitlis-Turkey). Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 30(4), 732-741.[CrossRef]
 • 39. Çakılcıoğlu, U., Şengün, M. T., Türkoğlu, İ. (2010). An ethnobotanical survey of medicinal plants of Yazıkonak and Yurtbaşı districts of Elazığ province, Turkey. Journal of Medicinal Plants Research, 4(7), 567-572.
 • 40. Zemmouri, H., Sekiou, O., Ammar, S., El Feki, A., Bouaziz, M., Messarah, M., Boumendjel, A. (2017). Urtica dioica attenuates ovalbumin-induced inflammation and lipid peroxidation of lung tissues in rat asthma model. Pharmaceutical Biology, 55(1), 1561-1568. [CrossRef]
 • 41. Joshi, B. C., Mukhija, M., Kalia, A. N. (2014). Pharmacognostical review of Urtica dioica L. International Journal of Green Pharmacy (IJGP), 8(4). [CrossRef]
 • 42. Gülçin, I., Küfrevioǧlu, Ö.İ., Oktay, M., Büyükokuroǧlu, M.E. (2004). Antioxidant, antimicrobial, antiulcer and analgesic activities of nettle (Urtica dioica L.). Journal of Ethnopharmacology, 90(2-3), 205-215. [CrossRef]
 • 43. Qayyum, R., Qamar, H., Khan, S., Salma, U., Khan, T., Shah, A.J. (2016). Mechanisms underlying the antihypertensive properties of Urtica dioica. Journal of Translational Medicine, 14(1), 1-13. [CrossRef]
 • 44. Akbay, P., Basaran, A.A., Undeger, U., Basaran, N. (2003). In vitro immunomodulatory activity of flavonoid glycosides from Urtica dioica L.. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 17(1), 34-37. [CrossRef]
 • 45. Jabbar, A. A. (2022). Gastroprotective and immuno-supportive role of Alcea kurdica against stress induced lesion in Japanese quails. Baghdad Science Journal, 19(4), 0716-0716. [CrossRef]
 • 46. Dar, P.A., Ali, F., Sheikh, I.A., Ganie, S.A., Dar, T.A. (2017). Amelioration of hyperglycaemia and modulation of antioxidant status by Alcea rosea seeds in alloxan-induced diabetic rats. Pharmaceutical biology, 55(1), 1849-1855. [CrossRef]
 • 47. Abd-Alla, H.I., Shalaby, N.M., Hamed, M.A., El-Rigal, N.S., Al-Ghamdi, S.N., Bouajila, J. (2016). Phytochemical composition, protective and therapeutic effect on gastric ulcer and α-amylase inhibitory activity of Achillea biebersteinii Afan. Archives of Pharmacal Research, 39, 10-20. [CrossRef]
 • 48. Villalva, M., Jaime, L., Villanueva-Bermejo, D., Lara, B., Fornari, T., Reglero, G., Santoyo, S. (2019). Supercritical anti-solvent fractionation for improving antioxidant and anti-inflammatory activities of an Achillea millefolium L. extract. Food Research International, 115, 128-134. [CrossRef]
 • 49. Akkol, E.K., Koca, U., Pesin, I., Yilmazer, D. (2011). Evaluation of the wound healing potential of Achillea biebersteinii Afan.(Asteraceae) by in vivo excision and incision models. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2011, 1-8. [CrossRef]
 • 50. Güzel, Y., Güzelşemme, M., Miski, M. (2015). Ethnobotany of medicinal plants used in Antakya: a multicultural district in Hatay Province of Turkey. Journal of Ethnopharmacology, 174, 118-152. [CrossRef]
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Farmakognozi, Farmasotik Botanik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Belkıs Muca Yiğit 0000-0002-3966-4774

Sefa Gözcü 0000-0002-0735-4229

Erken Görünüm Tarihi 18 Mart 2024
Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2024
Gönderilme Tarihi 9 Aralık 2023
Kabul Tarihi 22 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 48 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Muca Yiğit, B., & Gözcü, S. (2024). ETHNOBOTANICAL STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN AĞRI PROVINCE, TÜRKİYE: EXPLORING TRADITIONAL KNOWLEDGE AND THERAPEUTIC POTENTIAL. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 48(2), 486-497. https://doi.org/10.33483/jfpau.1402467
AMA Muca Yiğit B, Gözcü S. ETHNOBOTANICAL STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN AĞRI PROVINCE, TÜRKİYE: EXPLORING TRADITIONAL KNOWLEDGE AND THERAPEUTIC POTENTIAL. Ankara Ecz. Fak. Derg. Mayıs 2024;48(2):486-497. doi:10.33483/jfpau.1402467
Chicago Muca Yiğit, Belkıs, ve Sefa Gözcü. “ETHNOBOTANICAL STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN AĞRI PROVINCE, TÜRKİYE: EXPLORING TRADITIONAL KNOWLEDGE AND THERAPEUTIC POTENTIAL”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48, sy. 2 (Mayıs 2024): 486-97. https://doi.org/10.33483/jfpau.1402467.
EndNote Muca Yiğit B, Gözcü S (01 Mayıs 2024) ETHNOBOTANICAL STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN AĞRI PROVINCE, TÜRKİYE: EXPLORING TRADITIONAL KNOWLEDGE AND THERAPEUTIC POTENTIAL. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48 2 486–497.
IEEE B. Muca Yiğit ve S. Gözcü, “ETHNOBOTANICAL STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN AĞRI PROVINCE, TÜRKİYE: EXPLORING TRADITIONAL KNOWLEDGE AND THERAPEUTIC POTENTIAL”, Ankara Ecz. Fak. Derg., c. 48, sy. 2, ss. 486–497, 2024, doi: 10.33483/jfpau.1402467.
ISNAD Muca Yiğit, Belkıs - Gözcü, Sefa. “ETHNOBOTANICAL STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN AĞRI PROVINCE, TÜRKİYE: EXPLORING TRADITIONAL KNOWLEDGE AND THERAPEUTIC POTENTIAL”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48/2 (Mayıs 2024), 486-497. https://doi.org/10.33483/jfpau.1402467.
JAMA Muca Yiğit B, Gözcü S. ETHNOBOTANICAL STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN AĞRI PROVINCE, TÜRKİYE: EXPLORING TRADITIONAL KNOWLEDGE AND THERAPEUTIC POTENTIAL. Ankara Ecz. Fak. Derg. 2024;48:486–497.
MLA Muca Yiğit, Belkıs ve Sefa Gözcü. “ETHNOBOTANICAL STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN AĞRI PROVINCE, TÜRKİYE: EXPLORING TRADITIONAL KNOWLEDGE AND THERAPEUTIC POTENTIAL”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, c. 48, sy. 2, 2024, ss. 486-97, doi:10.33483/jfpau.1402467.
Vancouver Muca Yiğit B, Gözcü S. ETHNOBOTANICAL STUDY OF MEDICINAL PLANTS IN AĞRI PROVINCE, TÜRKİYE: EXPLORING TRADITIONAL KNOWLEDGE AND THERAPEUTIC POTENTIAL. Ankara Ecz. Fak. Derg. 2024;48(2):486-97.

Kapsam ve Amaç

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayım ortamıdır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler supleman özel sayısı olarak dergide yayımlanabilir. Ayrıca, tüm farmasötik alandaki gelecek ve önceki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile sosyal aktiviteleri içerir.