Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF THE IMPACT OF DIFFERENT SUPERDISINTEGRANTS ON THE IN VITRO CHARACTERIZATION PARAMETERS OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS CONTAINING KETOPROFEN

Yıl 2024, Cilt: 48 Sayı: 2, 505 - 512, 20.05.2024
https://doi.org/10.33483/jfpau.1425266

Öz

Objective: Orally Disintegrating Tablets (ODTs) have revolutionized pharmaceutical drug delivery, offering a patient-friendly alternative for those struggling with conventional tablet swallowing. This study delves into the impact of superdisintegrants (crospovidone, sodium starch glycolate, and croscarmellose sodium) on the in vitro characterization of Ketoprofen-containing ODTs. ODTs are designed to rapidly disintegrate in the oral cavity without water, enhancing patient compliance, ensuring faster therapeutic onset, and providing convenience.
Material and Method: The micromeritic properties of pre-compression Ketoprofen ODT blends were assessed for bulk density, tapped density, Hausner ratio, and compressibility index. ODTs were formulated using a direct compression method to maintain component uniformity. Comprehensive characterization included weight variation, tablet hardness, friability, wetting time, and in vitro disintegration time assessments. The drug content was determined through UV spectrophotometry of dissolved ODTs, and dissolution studies were conducted in pH 6.8 phosphate buffer using USP apparatus XXIV.
Result and Discussion: Results showed uniform tablet mass and favorable powder mixture flowability, ensuring ODT physical properties. Tablets exhibited excellent mechanical resistance with consistent hardness and low friability loss. All formulations demonstrated high and uniform drug content. Different superdisintegrants influenced wetting, disintegration, and dissolution times. Crospovidone exhibited the fastest wetting time but longer disintegration times, attributed to increased tablet hardness. Dissolution studies revealed that crospovidone-containing ODTs had faster drug release compared to croscarmellose sodium and sodium starch glycolate, aligning with literature findings. The study emphasized the importance of considering both wetting and disintegration times for a comprehensive evaluation of ODT performance. Croscarmellose sodium and sodium starch glycolate hindered drug release, forming gel-like masses impeding dissolution, while crospovidone enhanced drug release in formulated ODTs. In conclusion, the study provides valuable insights for pharmaceutical development and patient-centric drug delivery solutions, showcasing the influence of superdisintegrants on ODT performance and emphasizing the importance of considering various parameters for comprehensive evaluation.

Kaynakça

 • 1. Mundargi, J.C., Babu, V.T., Patel, T.P., Thakur, V.R. (2012). Orally disintegrating tablets: technological development and regulatory challenges. International Journal of Pharmaceutics, 427(2), 229-235.
 • 2. Jain, S.K., Sharma, A.K., Gupta, Y.K., Gulati, A.K. (2005). Comparison of crospovidone, sodium starch glycolate and croscarmellose sodium as disintegrants in fast disintegrating tablets. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 67(3), 309-313.
 • 3. Kaur, G., Gupta, A., Garg, M., Kumar, A., Singla, A.K. (2020). Understanding superdisintegrants: mechanisms and performance. Expert Opinion on Drug Delivery, 17(8), 153-165.
 • 4. Vila, J.L., Cinto, M.J., Herrero, M.D., Torres, M.J. (2004). Superdisintegrants: an updated review. Drug Delivery, 11(2), 153-165.
 • 5. Manzoor, A. (2021). Sodium starch glycolate as a superdisintegrant. Journal of Contemporary Pharmacy, 5(1), 33-39.
 • 6. Jain, S.K., Patel, A.B., Saraf, N.S., Yadav, V.R., Bankey, U.C., Vyas, U.N. (2015). Formulation and quality control of orally disintegrating tablets (ODTs): recent advances and perspectives. Asian Journal of Pharmacy, 9(1), 1-13.
 • 7. Comoglu, T., Inal, O., Yaacoub, H.B. (2015). Formulation and in vitro evaluation of ketoprofen fast-dissolving tablets. Pharmaceutical Development and Technology, 21(8), 901-908. [CrossRef]
 • 8. Ghourichay, M.P., Kiaie, S.H., Nokhodchi, A., Javadzadeh, Y. (2021). Formulation and quality control of orally disintegrating tablets (ODTs): Recent advances and perspectives. BioMed Research International, 2021, 1-12. [CrossRef]
 • 9. Kumar, A., Saharan, V.A. (2017). A comparative study of different proportions of superdisintegrants: Formulation and evaluation of orally disintegrating tablets of salbutamol sulphate. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 14(1), 40-48. [CrossRef]
 • 10. Pabari, R.M., Ramtoola, Z. (2012). Effect of a disintegration mechanism on wetting, water absorption, and disintegration time of orodispersible tablets. Journal of Young Pharmacists, 4(3), 157-163. [CrossRef]
 • 11. Sutthapitaksakul, L., Thanawuth, K., Huanbutta, K., Sriamornsak, P. (2022). Effect of a superdisintegrant on disintegration of orally disintegrating tablets determined by simulated wetting test and in vitro disintegration test. Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences, 77(10), 287-290. [CrossRef]
 • 12. Ghourichay, M.P., Kiaie, S.H., Nokhodchi, A., Javadzadeh, Y. (2021). Formulation and quality control of orally disintegrating tablets (ODTs): Recent advances and perspectives. BioMed Research International, 2021, 1-12. [CrossRef]

FARKLI SÜPER DAĞITICILARIN KETOPROFEN İÇEREN AĞIZDA DAĞILAN TABLETLERİN İN VİTRO KARAKTERİZASYON PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2024, Cilt: 48 Sayı: 2, 505 - 512, 20.05.2024
https://doi.org/10.33483/jfpau.1425266

Öz

Amaç: Ağızda Dağılan Tabletler (ADT'ler), geleneksel tabletleri yutmakta zorluk çeken hastalar için önemli bir alternatif sağlayarak farmasötik ilaç dağıtımında önemli bir ilerleme kat etmiştir. Bu çalışma, Ketoprofen içeren ADT'lerin in vitro karakterizasyonu üzerinde krospovidon, sodyum nişasta glikolat ve kroskarmeloz sodyum gibi süper dağıtıcıların etkisine odaklanmaktadır. ODT'ler, hızlı parçalanma, gelişmiş hasta uyumu ve terapötik başlangıç hızı sağlamak üzere ağız içinde su kullanmadan tasarlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Basım öncesi ketoprofen içeren ADT toz karışımları mikromeritik özellikleri, hacim yoğunluğu, sıkıştırılmış yoğunluk, Hausner oranı ve sıkıştırılabilirlik indeksi değerlendirilmiştir. ADT'ler, doğrudan basım yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Karakterizasyon çalışmaları kapsamında, ağırlık sapması tayini, tablet sertliği, kırılma dayanıklılığı, ıslanma süresi ve in vitro çözünme hızı testleri yapılmıştır. Etken madde miktarı, UV spektrofotometrik yöntem ile belirlenmiştir. Çözünme hızı çalışmaları, USP XXIV'e göre pH 6.8 fosfat tamponunda belirli zaman aralıklarında etken madde miktarının ölçülmesi ile değerlendirilmiştir.
Sonuç ve Tartışma: ADT'lerin fiziksel özellikleri, özellikle içerdikleri ketoprofen bakımından incelenerek toz karışımlarının homojenliğini ve istenen akıcılığı sağlama hedeflenmiştir. Tabletlerin mekanik direnci uygun, sertlik değerleri istenen aralıkta ve kırılganlıklarının yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, tüm formülasyonlarda yüksek ve homojen etken madde içeriği gözlemlenmiştir. Farklı süper dağıtıcılarla hazırlanan ADT'lerin ıslanma, çözünme ve dağılma süreleri üzerindeki etkileri araştırılmış, krospovidonun diğerlerine göre daha hızlı ıslanma sağladığı belirlenmiştir. Ancak, krospovidon içeren tabletlerin in vitro çözünme sürelerindeki gecikmenin muhtemelen daha yüksek tablet sertliğinden kaynaklandığı gözlemlenmiştir. Çözünme hızı çalışmaları, krospovidon içeren ADT'lerin kroskarmeloz sodyum ve sodyum nişasta glikolat içerenlere göre daha hızlı etken madde salımı sağladığını göstermiş ve bu sonuç, literatürdeki bulgularla uyumlu bulunmuştur. Çalışma, ADT'lerin performansının kapsamlı bir değerlendirmesi için hem ıslanma hem de dağılma sürelerinin önemine vurgu yapmıştır. Kroskarmeloz sodyum ve sodyum nişasta glikolatın çözünmeyi geciktiren jel benzeri kütleler oluşturduğu, krospovidon içeren ADT'lerde ise etken madde salımının daha hızlı olduğu gözlemlenmiştir.

Kaynakça

 • 1. Mundargi, J.C., Babu, V.T., Patel, T.P., Thakur, V.R. (2012). Orally disintegrating tablets: technological development and regulatory challenges. International Journal of Pharmaceutics, 427(2), 229-235.
 • 2. Jain, S.K., Sharma, A.K., Gupta, Y.K., Gulati, A.K. (2005). Comparison of crospovidone, sodium starch glycolate and croscarmellose sodium as disintegrants in fast disintegrating tablets. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 67(3), 309-313.
 • 3. Kaur, G., Gupta, A., Garg, M., Kumar, A., Singla, A.K. (2020). Understanding superdisintegrants: mechanisms and performance. Expert Opinion on Drug Delivery, 17(8), 153-165.
 • 4. Vila, J.L., Cinto, M.J., Herrero, M.D., Torres, M.J. (2004). Superdisintegrants: an updated review. Drug Delivery, 11(2), 153-165.
 • 5. Manzoor, A. (2021). Sodium starch glycolate as a superdisintegrant. Journal of Contemporary Pharmacy, 5(1), 33-39.
 • 6. Jain, S.K., Patel, A.B., Saraf, N.S., Yadav, V.R., Bankey, U.C., Vyas, U.N. (2015). Formulation and quality control of orally disintegrating tablets (ODTs): recent advances and perspectives. Asian Journal of Pharmacy, 9(1), 1-13.
 • 7. Comoglu, T., Inal, O., Yaacoub, H.B. (2015). Formulation and in vitro evaluation of ketoprofen fast-dissolving tablets. Pharmaceutical Development and Technology, 21(8), 901-908. [CrossRef]
 • 8. Ghourichay, M.P., Kiaie, S.H., Nokhodchi, A., Javadzadeh, Y. (2021). Formulation and quality control of orally disintegrating tablets (ODTs): Recent advances and perspectives. BioMed Research International, 2021, 1-12. [CrossRef]
 • 9. Kumar, A., Saharan, V.A. (2017). A comparative study of different proportions of superdisintegrants: Formulation and evaluation of orally disintegrating tablets of salbutamol sulphate. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 14(1), 40-48. [CrossRef]
 • 10. Pabari, R.M., Ramtoola, Z. (2012). Effect of a disintegration mechanism on wetting, water absorption, and disintegration time of orodispersible tablets. Journal of Young Pharmacists, 4(3), 157-163. [CrossRef]
 • 11. Sutthapitaksakul, L., Thanawuth, K., Huanbutta, K., Sriamornsak, P. (2022). Effect of a superdisintegrant on disintegration of orally disintegrating tablets determined by simulated wetting test and in vitro disintegration test. Die Pharmazie-An International Journal of Pharmaceutical Sciences, 77(10), 287-290. [CrossRef]
 • 12. Ghourichay, M.P., Kiaie, S.H., Nokhodchi, A., Javadzadeh, Y. (2021). Formulation and quality control of orally disintegrating tablets (ODTs): Recent advances and perspectives. BioMed Research International, 2021, 1-12. [CrossRef]
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İlaç Dağıtım Teknolojileri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tansel Çomoğlu 0000-0002-4221-5814

Erken Görünüm Tarihi 19 Mart 2024
Yayımlanma Tarihi 20 Mayıs 2024
Gönderilme Tarihi 25 Ocak 2024
Kabul Tarihi 2 Mart 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 48 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çomoğlu, T. (2024). EVALUATION OF THE IMPACT OF DIFFERENT SUPERDISINTEGRANTS ON THE IN VITRO CHARACTERIZATION PARAMETERS OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS CONTAINING KETOPROFEN. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 48(2), 505-512. https://doi.org/10.33483/jfpau.1425266
AMA Çomoğlu T. EVALUATION OF THE IMPACT OF DIFFERENT SUPERDISINTEGRANTS ON THE IN VITRO CHARACTERIZATION PARAMETERS OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS CONTAINING KETOPROFEN. Ankara Ecz. Fak. Derg. Mayıs 2024;48(2):505-512. doi:10.33483/jfpau.1425266
Chicago Çomoğlu, Tansel. “EVALUATION OF THE IMPACT OF DIFFERENT SUPERDISINTEGRANTS ON THE IN VITRO CHARACTERIZATION PARAMETERS OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS CONTAINING KETOPROFEN”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48, sy. 2 (Mayıs 2024): 505-12. https://doi.org/10.33483/jfpau.1425266.
EndNote Çomoğlu T (01 Mayıs 2024) EVALUATION OF THE IMPACT OF DIFFERENT SUPERDISINTEGRANTS ON THE IN VITRO CHARACTERIZATION PARAMETERS OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS CONTAINING KETOPROFEN. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48 2 505–512.
IEEE T. Çomoğlu, “EVALUATION OF THE IMPACT OF DIFFERENT SUPERDISINTEGRANTS ON THE IN VITRO CHARACTERIZATION PARAMETERS OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS CONTAINING KETOPROFEN”, Ankara Ecz. Fak. Derg., c. 48, sy. 2, ss. 505–512, 2024, doi: 10.33483/jfpau.1425266.
ISNAD Çomoğlu, Tansel. “EVALUATION OF THE IMPACT OF DIFFERENT SUPERDISINTEGRANTS ON THE IN VITRO CHARACTERIZATION PARAMETERS OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS CONTAINING KETOPROFEN”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 48/2 (Mayıs 2024), 505-512. https://doi.org/10.33483/jfpau.1425266.
JAMA Çomoğlu T. EVALUATION OF THE IMPACT OF DIFFERENT SUPERDISINTEGRANTS ON THE IN VITRO CHARACTERIZATION PARAMETERS OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS CONTAINING KETOPROFEN. Ankara Ecz. Fak. Derg. 2024;48:505–512.
MLA Çomoğlu, Tansel. “EVALUATION OF THE IMPACT OF DIFFERENT SUPERDISINTEGRANTS ON THE IN VITRO CHARACTERIZATION PARAMETERS OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS CONTAINING KETOPROFEN”. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, c. 48, sy. 2, 2024, ss. 505-12, doi:10.33483/jfpau.1425266.
Vancouver Çomoğlu T. EVALUATION OF THE IMPACT OF DIFFERENT SUPERDISINTEGRANTS ON THE IN VITRO CHARACTERIZATION PARAMETERS OF ORALLY DISINTEGRATING TABLETS CONTAINING KETOPROFEN. Ankara Ecz. Fak. Derg. 2024;48(2):505-12.

Kapsam ve Amaç

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayım ortamıdır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler supleman özel sayısı olarak dergide yayımlanabilir. Ayrıca, tüm farmasötik alandaki gelecek ve önceki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile sosyal aktiviteleri içerir.