Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 4, Sayfalar 201 - 206 2019-12-31

Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması

Yüksel KURBAN [1] , İbrahim UYAR [2] , Veysel KAPLANOĞLU [3] , Murat ALAN [4] , Zeliha ATAK [5] , Mustafa Ayhan EKİCİ [6] , M.fatih KIŞLAL [7]


Amaç: Sezaryen doğum ve spontan vajinal yolla doğumun yenidoğan iyilik hali üzerinde oluşturacağı etkiyi Transkranial Doppler (TCD) ve laboratuvar parametreleri ile karşılaştırarak araştırmaktır. Materyal ve Metod:Çalışma Nisan 2016 ve Kasım 2016 tarihleri arasında Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine doğum için başvuran normal ve sezaryen yapılan hastalar ile yapıldı. Çalışmaya takiplerinde herhangi bir sistemik hastalığı ve doğum komplikasyonu olmayan 50 spontan vajinal doğum yapan hasta ve elektif amaçlı spinal anestezi uygulanarak sezaryenle doğum yapan 50 hasta dahil edildi. Hastalara doğum sonrası ilk 6-24 saat içinde yenidoğanın radyoloji uzmanınca TCD yapıldı. Ayrıca doppler ile birlikte aynı zaman aralığında yenidoğanlara hemogram parametreleri bakıldı. TCD indeksleri ve laboratuvar parametreleri her iki grup için ayrı ayrı değerlendirildi. Elde edilen sonuçlar istatiksel inceleme için SPSS programı kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya kapsamında 50 normal spontan vajinal yolla doğum yapan ve 50 elektif sezaryen ile doğum yapan olmak üzere toplam 100 yenidoğan dahil edildi. Her iki gruba TCD ultrasonografi yapılarak anterior serebral arter (ACA) ve orta serebral arter (MCA) doppler parametreleri açısından karşılaştırdıklarında TCD ölçümünde alınan sezaryen ile doğumlarda ACA Pİ, Rİ, SD ortalama oranı sırasıyla 1.34±0.26, 0.71±0.12, 3.87±1.04; SağMCA Pİ, Rİ, SD sırasıyla 1.46±0.36, 0.75±0.07, 4.34±1.44; Sol MCA Pİ, Rİ ve SD ortalama oranları sırasıyla 1.42±0.32, 0.74± 0.08, 4.14±1.41 idi. Vajinal doğumlarda ise ACA Pİ, Rİ, ve S/D ortalama oranı sırasıyla 1.36±0.28, 0.72±0.08, 3.87±1.08; Sağ MCA Pİ, Rİ, SD ortalama oranları sırasıyla 1.44±0.35, 0.74± 0.08, 4.18±1.20; Sol MCA ortalama Pİ, Rİ, SD oranı sırasıyla 1.46±0.35, 0.74± 0.08, 4.26 ±1.34 idi ve Her iki grup doğumdan sonraki 6-24 saat içinde kranial MCA ve ACA dopler bulguları normal sınırlarda olup her iki grup doppler parametreleri açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark saptanmadı (P˃0.05). Yine her iki grubun 1. ve 5. dakika apgarları, cinsiyet, kilo ve yoğun bakım ihtiyaçları açısından karşılaştırıldığında her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Her iki grup hemogram paramatreleri olarak Hb, PLT, MPV, WBC, Nötrofil, lenfosit ve nötrofil-lenfosit oranı (NLO) açısından da karşılaştırıldıklarında Hb, PLT, MPV, WBC, NLO sırasıyla ortalama değerleri 15.74 ±2.30, 238.4± 51.8, 6.76± 0.72,15.47 ±4.75, 2.06± 1.70 iken, vajinal doğumlarda sırasıyla 16.15± 1.72, 253.2 ±74.7, 7.26 ±0.79, 14.59±4.09, 1.67±0.58 olup her iki grup arasında ortalama değerler arasında anlamlı fark saptanmadı (P˃0.05). Aim: This study aims to investigate the effect of cesarean delivery (C/S) and vaginal delivery on newborn goodness condition parameters by comparing with Transcranial Doppler (TCD) and Neutrophil-Lymphocyte ratio parameters. Material and Method: This study was performed with patients attending Ankara Keçiören Training and Research Hospital Obstetrics and Gynecology clinic between April 2006 and November 2016. A total of 100 patients were enrolled in this study. The inclusion criteria were having no systemic disease and birth complications during vaginal delivery (50 patients) and C/S delivery under elective spinal anesthesia (50 patients). After delivery, transcranial MCA doppler investigation was made within 6-24 hours by an expert newborn radiologist. At the same time intervals, hemogram parameters of newborn infants were measured. TCD indexes and laboratory parameters of the two groups were evaluated separately. Statistical analyses were performed by using SPSS version 22.0 program. Results: This study included 100 patients, of these, 50 patients had a vaginal delivery, 50 patients had C/S. Transfrontal cranial doppler was applied to both groups and parameters of the middle cerebral artery and anterior cerebral artery were compared. There was no significant difference between groups. TCD measurement parameters MCA Pİ, Rİ, SD were 1.46±0.36, 0.75±0.07, 4.34±1.44 respectively, the right value of MCA Pİ, Rİ, SD were 1.46±0.36, 0.75±0.07, 4.34±1.44 respectively; the left value of MCA Pİ, Rİ, SD were 1.42±0.32, 0.74± 0.08, 4.14±1.41 respectively of C/S patients. For vaginal delivery, ACA Pİ, Rİ, SD measurementswere 1.36±0.28, 0.72±0.08, 3.87±1.08 respectively; the right value of MCA Pİ, Rİ, SD were 1.44±0.35, 0.74± 0.08, 4.18±1.20 respectively; the left value of MCA Pİ, Rİ, SD were 1.46±0.35, 0.74± 0.08, 4.26 ±1.34 respectively. In both groups, doppler parameters of MCA and ACA were within the normal range. There was no significant difference in doppler parameters of two groups (p<0.05). Gender, weight, 1 and 5 minutes Apgar scores and intensive care unit need were similar between the groups. When we compared the hemogram parameters of groups, for C/S delivery, Hb, PLT, MPV, WBC, Neutrophil-Lymphocyte ratio (NLO) were 15.74 ±2.30, 238.4± 51.8, 6.76± 0.72, 15.47 ±4.75, 2.06± 1.70 and for vaginal delivery, hemogram parameters were 15.74 ±2.30, 238.4± 51.8, 6.76± 0.72, 15.47 ±4.75, 2.06± 1.70 respectively. There was no statistically significant difference between the groups (P˃0.05). Conclusion: The present study showed that there is no negative effect of vaginal or C/S delivery on newborn cerebral bloodstream according to TCD indexes and laboratory parameters.
Yenidoğan, Transkranial Doppler, Vajinal doğum, Sezeryan doğum, Nötrofil-Lenfosit Oranı, / Newborn, Transcraniel doppler, , Vaginal delivery, Cesarean-sectio, , Neutrophil/lLymphocyte ratio
 • 1-)YB Baytur, S Tarhan, HT Ozcakir, S. Lacin, B. Coban, U. Inceboz, at al. Assessment of fetal cerebral arterial and venous blood flow before and after vaginal delivery or Cesarean section.
 • 2-)Dani C, Martelli E, Bertini G, Pezzati M, Rubaltelli FF. Haemodynamic changes in the brain after vaginal delivery and caesarean section in healthy term infants. BJOG 2002; 109, 202–206.
 • 3-)Couture A1, Veyrac C, Baud C, Saguintaah M, Ferran JL. Eur Radiol. Advanced cranial ultrasound: transfontanellar Doppler imaging in neonates. 2001; 11(12), 2399-410.
 • 4-)Kirsch JD, Mathur M, Johnson MH, Gowthaman G, Scoutt LM. Advancesin transcranial DopplerUS: imagingahead. Radiographics 2013; 33(1), E1-E14. 5-)Sims JR, Gharai LR, Schaefer PW, Vangel M, Rosenthal ES, Lev MH, et al. ABC/2 for rapid clinical estimate of infarct, perfusion, and mismatch volumes. Neurology 2009; 72: 2104- 2110.
 • 6-)Keep RF, Hua Y, Xi G. Intracerebral haemorrhage: mechanisms of injury and therapeutic targets. Lancet Neurol. 2012;11, 720–731.
 • 7-)Jenkins DD, Lee T, Chiuzan C. Altered circulating leukocytes and their chemokines in a clinical trial of therapeutic hypothermia for neonatal hypoxic ischemic encephalopathy. Pediatr Crit Care Med 2013;14: 786–795.
 • 8-) Faria S, Fernandes P, Silva M, et al. The neutrophil to lymphocyte ratio: a narrative review. 2016;10.702.
 • 9-)Karabulutlu, Ö. Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2012; 20(3), 210-218.
 • 10-)Çakmak B, Arslan S, Nacar MC. Kadınları İsteğe Bağlı Sezaryen Konusundaki Görüşleri. Fırat Tıp Dergisi 2014; 19, 122-5.
 • 11-)Alehagen S, Wijma B, Lundberg U, Wijma K. Fear, pain and stres hormone during childbirth. Journal Of Psychosomatic obstetrik & Gynecology 2005; 26 (3), 153-165. 12-)F.A.Liston, VM Allen, C M C’ollen, KA Jangard 2006 Neonatal outcomes with caesarean delivery at term.
 • 13-)Aaslid R. Transcranial Doppler Sonography. Springer-Verlag Wien New York 1986.
 • 14-)Harders A. Neurosurgical Applications of Tranascranial Doppler Sonography, Springer-Verlag Wien New York 1986.
 • 15-)Kazmierski R, Guzik P, Ambrosius W, Ciesielska A, Moskal J, Kozubski W. Predictive value of white blood cell count on admission for in-hospital mortality in acute stroke patients. Clin Neurol Neurosurg 2004; 107, 38–43.
 • 16-)Tokgöz S, Kayrak M, Akpınar Z, ve ark. İnmenin bir belirleyicisi olarak nötrofil lenfosit oranı. J. Stroke Cerebrovasc Dis 2013; 13: 1052 – 3057.
 • 17-)Mirabelli-Badenier M, Braunersreuther V, Lenglet S, et al.Pathophysiological role of inflammatory molecules in paediatric ischaemic brain injury. Eur J Clin Invest 2012; 42: 784–794.
 • 18-)Denker SP, Ji S, Dingman A, et al. Macrophages are comprised of resident brain microglia not infiltrating peripheral monocytes acutely after neonatal stroke. J Neurochem 2007; 100: 893–904.
 • 19-)Jessica M Povroznik, Elizabeth B Engler-Chiurazzi, Tania Nanavati and Paola Pergami. Absolute lymphocyte and neutrophil counts in neonatal ischemic brain injury. SAGE Open Medicine Volume 6: 1–7.
 • 20-)Morkos AA, Hopper AO, Deming DD, et al. Elevated total peripheral leukocyte count may identify risk for neurological disability in asphyxiated term neonates. J Perinatol 2007; 27: 365–370.
Birincil Dil tr
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9409-652X
Yazar: Yüksel KURBAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yüksek İhtisas Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0198-1563
Yazar: İbrahim UYAR
Kurum: İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1376-0469
Yazar: Veysel KAPLANOĞLU
Kurum: ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9108-2990
Yazar: Murat ALAN
Kurum: İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4876-0573
Yazar: Zeliha ATAK
Kurum: ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0745-0907
Yazar: Mustafa Ayhan EKİCİ
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4424-5232
Yazar: M.fatih KIŞLAL
Kurum: ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Destekleyen kurum mevcut değildir
Proje Numarası 99
Teşekkür Makalemizin her aşamasında makalenin hazırlamasında katkısı olan tüm yazarlara teşekürler
Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 3 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jgon666882, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {201 - 206}, doi = {}, title = {Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {KURBAN, Yüksel and UYAR, İbrahim and KAPLANOĞLU, Veysel and ALAN, Murat and ATAK, Zeliha and EKİCİ, Mustafa Ayhan and KIŞLAL, M.fatih} }
APA KURBAN, Y , UYAR, İ , KAPLANOĞLU, V , ALAN, M , ATAK, Z , EKİCİ, M , KIŞLAL, M . (2019). Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 16 (4) , 201-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/51822/666882
MLA KURBAN, Y , UYAR, İ , KAPLANOĞLU, V , ALAN, M , ATAK, Z , EKİCİ, M , KIŞLAL, M . "Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 16 (2019 ): 201-206 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/51822/666882>
Chicago KURBAN, Y , UYAR, İ , KAPLANOĞLU, V , ALAN, M , ATAK, Z , EKİCİ, M , KIŞLAL, M . "Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 16 (2019 ): 201-206
RIS TY - JOUR T1 - Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması AU - Yüksel KURBAN , İbrahim UYAR , Veysel KAPLANOĞLU , Murat ALAN , Zeliha ATAK , Mustafa Ayhan EKİCİ , M.fatih KIŞLAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 201 EP - 206 VL - 16 IS - 4 SN - -2667-7849 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması %A Yüksel KURBAN , İbrahim UYAR , Veysel KAPLANOĞLU , Murat ALAN , Zeliha ATAK , Mustafa Ayhan EKİCİ , M.fatih KIŞLAL %T Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması %D 2019 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD KURBAN, Yüksel , UYAR, İbrahim , KAPLANOĞLU, Veysel , ALAN, Murat , ATAK, Zeliha , EKİCİ, Mustafa Ayhan , KIŞLAL, M.fatih . "Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 16 / 4 (Aralık 2020): 201-206 .
AMA KURBAN Y , UYAR İ , KAPLANOĞLU V , ALAN M , ATAK Z , EKİCİ M , KIŞLAL M . Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması. JGON. 2019; 16(4): 201-206.
Vancouver KURBAN Y , UYAR İ , KAPLANOĞLU V , ALAN M , ATAK Z , EKİCİ M , KIŞLAL M . Vajinal Doğum ve Elektif Sezaryenla Doğumu Gerçekleştirilen Yenidoğan Bebeklerin İyilik Hallerinin Transkraniel Doppler ve Nötrofil-Lenfosit Oranı Parametreleri ile Karşılaştırılması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2019; 16(4): 206-201.