Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 4, Sayfalar 187 - 190 2019-12-31

Gebelerin Doğum Eyleminde Algıladıkları Destekleyici Bakım ile Doğum Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

İlkay BOZ [1] , Mehtap AKGÜN [2] , Ferdane DUMAN [3] , Hilal UÇAN [4] , Mevlüt GÖKSU [5] , Gülbahar COŞKUN [6] , Gizem HAYTA [7]


Giriş: Bu araştırmanın amacı, gebelerin doğum eyleminde algıladıkları bakım davranışları ile doğum algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve ilişkisel tasarımda planlanan bu çalışmanın örneklemini, doğumhane deneyimleri olan 259 gebe oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Annelerin Doğumu Algılaması Ölçeğinin iki alt boyutu ve Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Kadının Algısı Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Veriler, SPSS 23.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların %83.8’i termde, %59.1 normal doğum, %33.6 son anda sezaryen ve %7.3 sezaryen sonrası vajinal doğum yaptığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan gebelerin, doğum anı, doğumun ağrı dönemindeki deneyimler ve doğumhanede uygulanan destekleyici bakım davranışlarını orta düzeyde olumlu algıladıkları belirlenmiştir. Araştırmada, doğumhanede gebelere rahatlatıcı ve bilgilendirici davranışlar uygulanmasıyla, gebelerin doğum anı ve doğumun ağrı dönemindeki deneyimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir ilişki olduğu saptanmıştır (p=0.000). Doğuma hazırlık eğitimi alan ve vajinal doğum yapan gebelerin, doğumun ağrı dönemindeki deneyimlerine ilişkin algısının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ve olumlu yönde arttığı belirlenmiştir (p=0.000). Sonuç: Gebelerin doğumhanede destekleyici bakım davranışlarına ilişkin algısı olumlu yönde arttıkça, doğumu olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Doğumhanedeki sağlık bakım profesyonelleri tarafından verilen destekleyici bakımın artırılması önerilmektedir.
Doğum algısı, doğum ağrısı, doğum eyleminde destekleyici bakım
 • 1. AWHONN (Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses) Nursing support of laboring women. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing 2011;40(5): 665-666.
 • 2. Hutteman R, Bleidorn W, Keresteš G, Brković I, Butković A, Denissen JJ. Reciprocal associations between parenting challenges and parents' personality development in young and middle adulthood. European Journal of Personality 2014;28(2):168-179.
 • 3. Epifanio MS, Genna V, De Luca C, Roccella M, La Grutta S. Paternal and maternal transition to parenthood: the risk of postpartum depression and parenting stress. Pediatric reports, 2015;7(2):38-44.
 • 4. Adams S, Eberhard-Gran M, Eskild A. Fear of childbirth and duration of labour: a study of 2206 women with intended vaginal delivery. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 2012;119:1238–1246.
 • 5. Martin HCJ, Martin RC. Development and psychometric properties of the birth satisfaction scale-revised (BSS-R). Midwifery 2013;30:610–619.
 • 6. Kinsey CB, Baptiste-Roberts K, Zhu J, Kjerulff KH. Birth-related, psychosocial, and emotional correlates of positive maternal–infant bonding in a cohort of first-time mothers. Midwifery 2014;30(5):e188-e194.
 • 7. Kokanalı D, Ayhan S, Devran A, Kokanalı MK, Taşçı Y. Sezaryen doğumun postpartum depresyona ve maternal bağlanmaya etkisi. Journal of Contemporary Medicine 2018; 8.
 • 8. Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. The Cochrane database of systematic reviews 2012; 10, CD003766.
 • 9. Karaçam Z, Akyüz EÖ. Doğum eyleminde verilen destekleyici bakım ve ebe / hemşirenin rolü. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2011;19(1):45-53.
 • 10. Maria I. Supporting women in labour. HealthScienceJournal2012;6(3):385-391.
 • 11. Kashanian M, Javadi F, Haghighi MM. Effect of continuous support during labor on duration of labor and rate of cesarean delivery. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2010;109(3):198-200.
 • 12. Yılmaz E, Nazik F. Annelerin doğumu algılayışı ile hemşirelik bakımını algılayışı arasındaki ilişki. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2018;15(2):52-56.
 • 13. Okumuş F. Birth experiences of primiparous Turkish women: public and private hospitals. Journal of Asian Midwives 2017;4(1):35–50.
 • 14. Güngör I, Beji, NK. Effects of fathers’ attendance to labour and deli¬very on the experience of childbirth in Turkey. Western Journal of Nursing Research 2007;29(2):213-31.
 • 15. Uludağ E, Mete S. Development and testing of women's perception for the scale of supportive care given during labor. Pain Management Nursing 2015;16(5):751-758.
 • 16. Aktaş S, Pasinlioğlu T. Ebenin empatik iletişim becerisinin doğum eylemine ve doğum sonrası döneme etkisi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;19:38-45.
 • 17. Yılmaz S. Doğum beklentisi ile yaşanılan doğum deneyimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2017
 • 18. Luces-Lago AM, Mosquera-Pan L, Tizón-Bouza E. The birthing ball: rediscovering a nonpharmacological resource of great importance in the birth process. Revista de enfermeria 2014;37(3):36-42.
 • 19. Ondeck M. Healthy birth practice: walk, move around, and change positions throughout labor. The Journal of perinatal education 2014;23(4):188–193.
 • 20. Boaviagem A, Junior EM, Lubambo L, Sousa P, Aragão C, Albuquerque S, Lemos A. The effectiveness of breathing patterns to control maternal anxiety during the first period of labor: A randomized controlled clinical trial. Complementary therapies in clinical practice 2017;26:30-35.
 • 21. Erdoğan SU, Yanıkkerem E, Göker A. Effects of low back massage on perceived birth pain and satisfaction. Complementary therapies in clinical practice 2017;28:169-175.
 • 22. Essa RM, İsmail, NIAA. Effect of early maternal / newborn skin to-skin contact after birth on the durationof third stage of labor and ınitiation of breastfeeding. Journal of Nursing Education and Practice 2015;5(4):98-107.
 • 23. Şimşek S. Doğumda göbek kordonu kesilmeden anne bebek ten temasının emzirme üzerine etkileri. (Tez). Karabük: Karabük Üniversitesi, 2016.
 • 24. Abalı R, Metinoğlu M, Akkuş D, Irmak AY. Doğuma hazırlık ve destek sınıflarının doğuma etkisinin incelenmesi. 2016
 • 25. İsbir GG, Serçekuş P, Çoker H. Doğuma hazırlık eğitiminin doğum deneyimi ve doğumdan memnuniyet üzerine etkisinin incelenmesi. Turkiye Klinikleri Journal of Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing-Special Topics, 2015;1(1):10-15.
 • 26. Fleming SE, Donovan-Batson C, Burduli E, Barbosa-Leiker C, Martin CJH, Martin CR. Birth Satisfaction Scale/Birth Satisfaction Scale-Revised (BSS/BSS-R): A large scale United States planned home birth and birth centre survey. Midwifery 2016;41:9-15.
 • 27. Carquillat P, Boulvain M, Guittier MJ. How does delivery method influence factors that contribute to women's childbirth experiences?. Midwifery 2016;43:21-28.
Birincil Dil tr
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3529-9351
Yazar: İlkay BOZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2723-7708
Yazar: Mehtap AKGÜN
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9592-5898
Yazar: Ferdane DUMAN
Kurum: ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3365-7303
Yazar: Hilal UÇAN
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1011-4277
Yazar: Mevlüt GÖKSU
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2646-1326
Yazar: Gülbahar COŞKUN
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0351-1469
Yazar: Gizem HAYTA
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Destekleyen kurum bulunmamakla birlikte çalışmanın giderleri araştırmacılar tarafından karşılanmıştır.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 13 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Vancouver Boz İ , Akgün M , Duman F , Uçan H , Göksu M , Coşkun G , Hayta G . Gebelerin Doğum Eyleminde Algıladıkları Destekleyici Bakım ile Doğum Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2019; 187-190.