Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 4, Sayfalar 211 - 213 2019-12-31

Amaç: Hastanemiz İnfertilite Kliniği’nde yapılan laparoskopik ve histeroskopik operasyonların endikasyon dağılımını belirlemek ve minimal invaziv operasyonların önemini saptamak. Gereçler ve Yöntem: Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfertilite Kliniği’nde, Ocak 2010- Aralık 2015 yılları arasında primer/sekonder infertil olgulara yapılan laparoskopik/histeroskopik operasyonlar retrospektif olarak incelenmiştir. Bulgular: İnfertilite nedeniyle retrospektif olarak incelenen 729 hastanın 117’si (%16.1) tubal faktör, 244’ü (%33.5) endometriozis, 346’si (%47.4) endometrial polip, 21’i (% 2.9) submuköz myom ve 1 tanesi dermoid kist nedeniyle opere edilmiştir. Yapılan prosedürlere bakıldığında 188 adet laparoskopik kist ekstirpasyonu, 31 adet kist aspirasyonu, 1 adet laparoskopik adezyolizis, 4 adet endometriotik odak koterizasyonu, 120 adet diagnostik laparoskopi, 364 adet histeroskopik polipektomi ve 21 adet histeroskopik myomektomi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Tubal faktör ön tanısıyla alınan 117 hastanın 76’sında geçiş izlenmiş olup 41’inde geçiş tespit edilmemiştir. Bu bağlamda histerosalpingografinin pozitif prediktif değeri % 35.4 olarak hesaplanırken, negatif prediktif değeri ise % 64.6 olarak hesaplanmıştır. Sonuç: Minimal invaziv cerrahi, günümüzde rutin uygulanımda yerini almıştır. Özellikle infertilite alanında, hastaları değerlendirme kolaylığı açısından altın standarttır. Bununla birlikte kullanımı tecrübe ve komplikasyonların üstesinden gelebilme yetisi gerektirmektedir.
infertilite, minimal invaziv yaklaşım
 • 1. Mosher W, Pratt W: Fecundity and infertility in the United States: incidence and trends. Fertil Steril, 56:192,1991.
 • 2. Develioglu O, Ozyurek E, Sadikoglu Y, Sadikoglu G, Tuncel E. Infertile women with bilateral obstructed tubes (A presentation of 7 cases). Gynecol Obstet Reprod Med 2006; 12(3): 186-88
 • 3. Tuarnaye H. Gamete source and manupulation. In Vayana E, Rowe PS. Griffin PD (eds), Current practices and controversies in assisted reproduction: report of a WHO, 2002, pp 83-101.
 • 4. Ombelet W, Cooke I, Dyer S, Serour G, Devroey P. Infertility and the provision of infertility medical services in developing countries. Hum Reprod Update. 2008; 14(6): 605-21.
 • 5. Ahmad Mahran, M.D., Ahmed R Abdelraheim, M.D., Abdelrahman Eissa, M.D., and Mohamed Gadelrab, M.D. Does laparoscopy still has a role in modern fertility practice?. Int J Reprod Biomed (Yazd). 2017 Dec; 15(12): 787–794.
 • 6. C. C. W. Chan, Ng E. H. Y., O. Tang, K. K. L. Chan, and P. C. Ho. “Comparison of three dimensional hysterosalpingo-contrast-sonography and diagnostic laparoscopy with chromopertuba-tion in the assessment of tubal patency for the investigation of subfertility” . Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, vol. 84, pp. 909-13, 2005.
 • 7. C. Exacoustos, A. Di Giovanni, B. Szabolcs, H. Binder-Reisinger, C. Gabardi, and D. Arduini. “Automated sonographictubal patency evaluation with three-dimensional coded con-trast imaging (CCI) during hysterosalpingo-contrast sonogra-phy (HyCoSy)”. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, vol. 34, no 5, pp 609-12, 2009.
 • 8. Loverro G, Nappi L, Vicino M, Carriero C, Vimercati A, Selvaggi L. Uterine cavity assesment in infertile women: comparison of transvaginal sonography and hysteroscopy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001; 100:67-71.
 • 9. Bergstrom S. Reproductive failure as a health priority in the Third World: a Review. East Afr Med J. 1992; 69(4):174-80.
 • 10. Leke RJ. The prevalence of infertility and its preventive measures in Sub-Saharan Africa, in: Sekadde-Kigondu C, Chikamata D, Franken D (eds). Management of Infertility in AFRO&EMRO Countries. Geneva, Switzerland: World Health Organization Proceedings of a workshop, 2002; 79-91.
 • 11. Simpson WL Jr, Beitia LG, Mester J. Hysterosalpingography: a reemerging study. Radiographics. 2006 Mar-Apr;26(2):419-31.
 • 12. Pavone ME1, Hirshfeld-Cytron JE, Kazer RR. The progressive simplification of the infertility evaluation. Obstet Gynecol Surv. 2011 Jan;66(1):31-41.
 • 13. Broeze KA, Opmeer BC, Van Geloven N, Coppus SF, Collins JA, Den Hartog JE, Van der Linden PJ, Marianowski P, Ng EH, Van der Steeg JW, Steures P, Strandell A, Van der Veen F, Mol BW. Are patient characteristics associated with the accuracy of hysterosalpingography in diagnosing tubal pathology? An individual patient data meta-analysis. Hum Reprod Update. 2011 May-Jun;17(3):293-300.
 • 14. Lim CP, Hasafa Z, Bhattacharya S, Maheshwari A. Should a Hysterosalpingogram Be a First-Line Investigation to Diagnose Female Tubal Sub fertility in the Modern Sub fertility Workup? Hum Reprod. 2011;26(5):967–71.
 • 15. Swart P, Mol BW, Van der Veen F, Van Beurden M, Redekop WK, Bossuyt PM. The accuracy of hysterosalpingography in the diagnosis of tubal pathology: a meta-analysis. Fertil Steril. 1995;64(3):486–91. 16. Goynumer G, Yetim G, Gokcen O, Karaaslan I, Wetherilt L, Durukan B. Hysterosalpingography, Laparoscopy or Both in the Diagnosis of Tubal Disease in Infertility. WJOLS. 2008;1(2):23–6.
 • 17. Tvarijonaviciene E, Nadisauskiene RJ. The value of hysterosalpingography in the diagnosis. Medicina (Kaunas) 2008;44(6):439–48.
 • 18. Ngowa JD, Kasia JM, Georges NT, Nkongo V, Sone C, Fongang E. Comparison of hysterosalpingograms with laparoscopy in the diagnostic of tubal factor of female infertility at the Yaoundé General Hospital, Cameroon. Pan Afr Med J. 2015 Nov 19;22:264.
 • 19. Yücel B, Demirel E, Kelekçi S, Seçkin KD, Shawki O. Accuracy of a New Hysteroscopic Method in the Assessment of Tubal Patency: Hysteroscopic Chromotubation. Gynecol Obstet Reprod Med 2018: 24(2):82-86.
 • 20. Shushan A, Rojansky N. Should hysteroscopy be a part of the basic infertility workup? Hum Reprod 2000:7:1650
 • 21. Tur-Kaspa I, Gal M, Hartman J, Hartman A. A prospective evaluation of uterine abnormalities by saline infusion sonohysterography in 1009 women with infertility or abnormal uterine bleeding. Fertil Steril 2006;6:1731-35.
 • 22. D’Hooghe TM, Debrock S, Hill JA, et al. Endometriozis and subfertility: is the relationship resolved? Semi Reprod Med 21:243, 2003.
Birincil Dil tr
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7703-7608
Yazar: Esra ISCİ BOSTANCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4144-2900
Yazar: Meryem Kuru PEKCAN
Kurum: ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0862-4793
Yazar: Ümit Yasemin SERT
Kurum: ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6132-5779
Yazar: A.seval ÖZGÜ-ERDİNÇ
Kurum: ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2688-9285
Yazar: Hüseyin YEŞİLYURT
Kurum: ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1011-3848
Yazar: Yaprak USTUN
Kurum: ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 31 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jgon667049, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {211 - 213}, doi = {}, title = {İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri}, key = {cite}, author = {ISCİ BOSTANCİ, Esra and PEKCAN, Meryem Kuru and SERT, Ümit Yasemin and ÖZGÜ-ERDİNÇ, A.seval and YEŞİLYURT, Hüseyin and USTUN, Yaprak} }
APA ISCİ BOSTANCİ, E , PEKCAN, M , SERT, Ü , ÖZGÜ-ERDİNÇ, A , YEŞİLYURT, H , USTUN, Y . (2019). İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 16 (4) , 211-213 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/51822/667049
MLA ISCİ BOSTANCİ, E , PEKCAN, M , SERT, Ü , ÖZGÜ-ERDİNÇ, A , YEŞİLYURT, H , USTUN, Y . "İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 16 (2019 ): 211-213 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/51822/667049>
Chicago ISCİ BOSTANCİ, E , PEKCAN, M , SERT, Ü , ÖZGÜ-ERDİNÇ, A , YEŞİLYURT, H , USTUN, Y . "İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 16 (2019 ): 211-213
RIS TY - JOUR T1 - İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri AU - Esra ISCİ BOSTANCİ , Meryem Kuru PEKCAN , Ümit Yasemin SERT , A.seval ÖZGÜ-ERDİNÇ , Hüseyin YEŞİLYURT , Yaprak USTUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 213 VL - 16 IS - 4 SN - -2667-7849 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri %A Esra ISCİ BOSTANCİ , Meryem Kuru PEKCAN , Ümit Yasemin SERT , A.seval ÖZGÜ-ERDİNÇ , Hüseyin YEŞİLYURT , Yaprak USTUN %T İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri %D 2019 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD ISCİ BOSTANCİ, Esra , PEKCAN, Meryem Kuru , SERT, Ümit Yasemin , ÖZGÜ-ERDİNÇ, A.seval , YEŞİLYURT, Hüseyin , USTUN, Yaprak . "İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 16 / 4 (Aralık 2020): 211-213 .
AMA ISCİ BOSTANCİ E , PEKCAN M , SERT Ü , ÖZGÜ-ERDİNÇ A , YEŞİLYURT H , USTUN Y . İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri. JGON. 2019; 16(4): 211-213.
Vancouver ISCİ BOSTANCİ E , PEKCAN M , SERT Ü , ÖZGÜ-ERDİNÇ A , YEŞİLYURT H , USTUN Y . İnfertil Olgulara Minimal İnvaziv Yaklaşım ve Histerosalpingogramın Tanısal Değeri: Tek Merkez Deneyimleri. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2019; 16(4): 213-211.