Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 4, Sayfalar 183 - 186 2019-12-31

Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

Yeliz AYKANAT [1] , Zeliha FIRAT CÜYLAN [2] , Betül DÜNDAR [3] , Murat ÖZ [4] , Berfu DEMİR [5] , Berna DİLBAZ [6]


Amaç Over rezervinin değerlendirilmesinde çok sayıda statik ve dinamik test tanımlanmasına rağmen günümüzde kabul gören en önemli iki test anti-müllerian hormon ve antral folikül sayımıdır (AFS). Bu çalışmanın amacı, transabdominal sonografi (TAS) kullanılarak yapılan AFS’nın ve over volüm ölçümünün bu konudaki altın standart yöntem olan transvajinal sonografi (TVS) ile karşılaştırılarak yöntemin güvenilirliğinin araştırılmasıdır. Materyal ve Metod Jinekoloji polikliniğine başvuran hastalar vücut kitle indekslerine (VKİ) göre zayıf, normal kilolu ve kilolu olmak üzere üç gruba ayrılarak çalışmaya dâhil edildi. Menstruel siklüsün 3. günü plazma FSH, E2, LH, prolaktin, progesteron ve tiroid fonksiyon test değerleri ölçüldü. Boy, kilo ve bel-kalça çevresi ölçümü yapıldı. Her hastanın abdominal ve transvajinal prob kullanılarak AFS ve over hacmi belirlendi. Bulgular Çalışmaya toplam 224 hasta dâhil edildi. Bunların %4,9’u (n=11) <18,5 kg/m² (zayıf), %58,9’ u (n=121) 18,5-25 kg/m² (normal kilolu), %41,1’ i (n=92) 25-30 kg/m² (kilolu) VKİ’ne sahipti. Tüm hastalarda TVS ile saptanan AFS, TAS ile saptanandan daha fazlaydı, bu fark VKİ <18,5 kg/m2 olan hastalarda istatistiksel olarak anlam kazanamazken kalan hasta gruplarında TVS ile anlamlı olarak daha fazla AFS saptandığı görüldü. Sonuç Zayıf hastalarda transabdominal ve transvajinal ultrasonografinin antral folikül sayımında hata olmaksızın kullanılabileceği bu çalışmada gösterilmiştir. Normal ve kilolu hastalarda ise antral folikül sayımında transabdominal ultrasonografinin hata payı olduğu bilinmelidir. Ancak antral folikül sayımı yapılan normal ve kilolu hastalarda her iki yöntemin de sonuçlarının uyumlu olduğundan güvenilir olarak kullanılabilir.
Transabdominal ultrasonografi, transvajinal ultrasonografi, antral folikül sayısı, ovaryan volüm, vücut kitle indeksi, bel/kalça oranı
  • 1. Bentzen JG, Forman JL, Johannsen TH, Pinborg A, Larsen EC, Andersen AN. Ovarian antral follicle subclasses and anti-mullerian hormone during normal reproductive aging. J Clin Endocrinol Metab 2013;98(4):1602-1611. doi:10.1210/jc.2012-1829
  • 2. Balen AH, Laven JS, Tan SL, Dewailly D. Ultrasound assessment of the polycystic ovary: international consensus definitions. Hum Reprod Update 2003;9(6):505-514
  • 3. Yee B, Barnes RB, Vargyas JM, Marrs RP. Correlation of transabdominal and transvaginal ultrasound measurements of follicle size and number with laparoscopic findings for in vitro fertilization. Fertility and sterility 1984;47(5):828-832
  • 4. O'Shea RT, Forbes KL, Scopacasa L, Jones WR. Comparison of transabdominal and transvaginal pelvic ultrasonography for ovarian follicle assessment in in vitro fertilisation. Gynecol Obstet Invest 1988;26(1):52-55. doi:10.1159/000293672
  • 5. Belaisch-Allart J, Dufetre C, Allart JP, De Mouzon J. Comparison of transvaginal and transabdominal ultrasound for monitoring follicular development in an in-vitro fertilization programme. Hum Reprod 1991;6(5):688-689
  • 6. Debnath J, Satija L, Suri A, Rastogi V, Dhagat P, Sharma RK, Singh H, et al. Follicular Monitoring: Comparison of Transabdominal and Transvaginal Sonography. Med J Armed Forces India 2000;56(1):3-6. doi:10.1016/S0377-1237(17)30078-3
  • 7. Z N, AHMT I. Comparison of Transabdominal and Transvaginal Sonography in Folicular Monitoring. TAJ 2008;21(1):31-34
  • 8. Yoo RY, Sirlin CB, Gottschalk M, Chang RJ. Ovarian imaging by magnetic resonance in obese adolescent girls with polycystic ovary syndrome: a pilot study. Fertility and sterility 2005;84(4):985-995. doi:10.1016/j.fertnstert.2005.04.039
  • 9. Mahmutyazicioglu K, Tanriverdi HA, Ozdemir H, Barut A, Davsanci H, Gundogdu S. Transabdominal pulse inversion harmonic imaging improves assessment of ovarian morphology in virgin patients with PCOS: comparison with conventional B-mode sonography. European journal of radiology 2005;53(2):280-286. doi:10.1016/j.ejrad.2004.03.024
  • 10. Farquhar CM, Birdsall M, Manning P, Mitchell JM. Transabdominal versus transvaginal ultrasound in the diagnosis of polycystic ovaries in a population of randomly selected women. Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 1994;4(1):54-59. doi:10.1046/j.1469-0705.1994.04010054.x
Birincil Dil tr
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6550-2456
Yazar: Yeliz AYKANAT
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3382-8763
Yazar: Zeliha FIRAT CÜYLAN
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4383-4374
Yazar: Betül DÜNDAR
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0629-5386
Yazar: Murat ÖZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı EAH
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5930-9895
Yazar: Berfu DEMİR
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1137-8650
Yazar: Berna DİLBAZ
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 3 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 11 Ocak 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jgon669978, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {183 - 186}, doi = {}, title = {Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {AYKANAT, Yeliz and DÜNDAR, Betül and ÖZ, Murat and DEMİR, Berfu and DİLBAZ, Berna} }
APA AYKANAT, Y , FIRAT CÜYLAN, Z , DÜNDAR, B , ÖZ, M , DEMİR, B , DİLBAZ, B . (2019). Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 16 (4) , 183-186 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/51822/669978
MLA AYKANAT, Y , FIRAT CÜYLAN, Z , DÜNDAR, B , ÖZ, M , DEMİR, B , DİLBAZ, B . "Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 16 (2019 ): 183-186 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/51822/669978>
Chicago AYKANAT, Y , FIRAT CÜYLAN, Z , DÜNDAR, B , ÖZ, M , DEMİR, B , DİLBAZ, B . "Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 16 (2019 ): 183-186
RIS TY - JOUR T1 - Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması AU - Yeliz AYKANAT , Zeliha FIRAT CÜYLAN , Betül DÜNDAR , Murat ÖZ , Berfu DEMİR , Berna DİLBAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 186 VL - 16 IS - 4 SN - -2667-7849 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması %A Yeliz AYKANAT , Zeliha FIRAT CÜYLAN , Betül DÜNDAR , Murat ÖZ , Berfu DEMİR , Berna DİLBAZ %T Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması %D 2019 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 16 %N 4 %R %U
ISNAD AYKANAT, Yeliz , FIRAT CÜYLAN, Zeliha , DÜNDAR, Betül , ÖZ, Murat , DEMİR, Berfu , DİLBAZ, Berna . "Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 16 / 4 (Aralık 2020): 183-186 .
AMA AYKANAT Y , FIRAT CÜYLAN Z , DÜNDAR B , ÖZ M , DEMİR B , DİLBAZ B . Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması. JGON. 2019; 16(4): 183-186.
Vancouver AYKANAT Y , FIRAT CÜYLAN Z , DÜNDAR B , ÖZ M , DEMİR B , DİLBAZ B . Hastaların Vücut Kitle İndekslerine Göre Transabdominal ve Transvajinal Antral Follikül Sayımının Güvenilirliğinin Karşılaştırılması. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2019; 16(4): 186-183.