Cilt: 13 - Sayı: 3

Yıl: 2016

Research Article

2. Bartolin Bezi Apselerinin Klinik ve Mikrobiyolojik Özellikleri

4. İlk Trimester TSH Düzeyinin Obstetrik ve Perinatal Sonuçlara Etkisi

6. Üreme Çağındaki Kadınların Acil Kontrasepsiyon ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları

7. Endometrium Kanserinde Kötü Glisemik Kontrolün Evre ve Grade Üzerine Etkisi

Collection

Case Report

11. Pena-Shokeir Sendromu

12. Geç İntrauterin Dönemde Tespit Edilen Posterior Fossa Anomalisi