Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 339 - 341 2020-06-25

Tracheostomy in Neonatal Intensive Care Unit
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları

Şehribanu IŞIK [1] , Evrim ALYAMAÇ DİZDAR [2] , Ömer ERTEKİN [3] , Handan BEZİRGANOĞLU [4] , Nurdan URAŞ [5] , Murat Eray IŞIK [6] , Şerife Suna OĞUZ [7]


Aim: In this study with reviewing the tracheostomy cases at our institution, we aimed to determine and discuss the tracheotomy indications and early and long term outcomes.  

Materials and Method: In this study, clinical records of 11 tracheostomy cases at Zekai Tahir Burak Maternity and Teaching Hospital NICU between January 2013 and December 2015 were reviewed retrospectively. The patients’ gestational ages, birth weights, tracheotomy indications, duration of mechanical ventilation before tracheostomy, complications, comorbidities, mortality rate, and actual clinical condition were recorded.

Results: Gestational ages were median 32 weeks (23-31 weeks), birth weights were 1470 gr (550-3180). Prolonged intubation period was median 130 days (1-190). Age on tracheotomy ranged from 1 to 190 days (median 73 days). Their diagnoses were congenital laryngeal anomaly; and prolonged mechanical ventilation due to complications of prematurity (bronchopulmonary dysplasia, subglottic stenosis), neuromuscular weakness (asphxia, metabolic disorder, myotonic dystrophy), Beckwith-Wideman syndrome, artrogyropozis multiplex, Arnold-Chiari malformation. After tracheostomy three (27.2%) patients weaned and mechanical ventilation was discontinued. In this cases, median duration of weaning was 18.6 days (4-40).  The length of hospitalization was median 180 days (1-350) and eight infants (72.7%) were lost before they discharged. Two (%18.1) infants were discharged. Revision was made three infants due to decanulation and tracheal stricture. Decannulation was implemented in one patient after discharge.

Conclusion: Long-term intubation and its sequelae have now become one of the most important indications for tracheostomies in the paediatric age group.

Amaç: Bu araştırmada ünitemizde trakeostomi açılmış olan hastaların endikasyonları, erken ve uzun dönem sonuçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2013- Aralık 2015 arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğunbakım kliniğinde izlenen ve trakeostomi açılmış olan 11 hastanın geriye dönük kayıtları incelenmiştir. Hastaların gestasyonel yaşları, doğum ağırlıkları, trakeostomi endikasyonları, trakeostomi öncesi entübe kaldıkları gün sayısı, komplikasyonlar, komorbiditeler, mortalite oranları, mevcut klinik durumları kaydedilmiştir.

Bulgular: Hastaların gestasyon yaşı ortanca 32 hafta (23-39), doğum ağırlığı 1470 gr (550-3180) idi. Trakeostomi öncesi entübe kalma süresi ortanca 130 gün (1-290) idi. Trakeostomi açılma günü 73 (1-190) gün saptandı. Trakeostomi açılma sebepleri 1 hastada konjenital laringeal anomali, dört hastada prematürite komplikasyonları (bronkopulmoner displazi, subglottik stenoz), üç hastada nöromüsküler güçsüzlük (asfiksi, metabolik hastalık, myotonik distrofi), bir hastada Beckwith-Wideman sendromu, bir hastada artrogyropozis multipleks, bir hastada Arnold-Chiari malformasyonu nedeniyle uzamış mekanik ventilasyon idi. Trakeostomi sonrası üç (%27,2) hasta mekanik ventilatörden ayrıldı. Bu hastalarda mekanik ventilatörden ayrılma süresi ortanca 18,6 (4-40) gün olarak saptandı. Ortanca hospitalizasyon süresi 180 (1-350) gün olup sekiz hasta (%72,7) takip süresince primer hastalıkları nedeniyle kaybedildi. İki (%18,1) hasta taburcu edildi. Hastaların üçüne (%27,2) ikinci kez trakeostomi açılması gerekti, iki hastaya kazara dekanulasyon nedeniyle, bir hastaya striktür nedeniyle revizyon yapıldı. Bir hasta taburculuk sonrası izleminde trakeotomisi kapatıldı.

Sonuç: Günümüzde uzun süreli entübasyon ve sekelleri pediyatrik yaş grubundaki trakeostominin en önemli endikasyonu haline gelmiştir.

 • Trachsel D, Hammer J. Indications for tracheostomy in children. Paediatr Respir Rev. Sep 2006. 7(3):162-8.
 • Kilic D, Findikcioglu A, Akin S, Korun O, Aribogan A, Hatiboglu A. When is surgical tracheostomy indicated? Surgical "U-shaped" versus percutaneous tracheostomy. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Feb. 17(1):29-32.
 • Vakrilova L, Stancheva B, Dimitrov A, Nikolov A. The very low birth weight and very low gestational age neonates—survival, prog- nosis and perspectives [in Bulgarian]. Akush Ginekol (Sofiia). 2011;50(1):31–36
 • Estournet-Mathiaud B. Tracheostomy in chronic lung disease: care and follow-up. Pediatr Pulmonol. 2001;23(suppl 23):135–136
 • Keszler M. State of the art in conventional mechanical ventilation. J Perinatol. 2009;29 (4):262–275
 • Baud O. Postnatal steroid treatment and brain development. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2004;89(2):F96–F100
 • Pereira KD, MacGregor AR, Mitchell RB. Complications of neonatal tracheostomy: a 5-year review. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004;131(6):810–813
 • Wheeler WB, Maguire EL, Kurachek SC, Lobas JG, Fugate JH, McNamara JJ. Chronic respiratory failure of infancy and child- hood: clinical outcomes based on un- derlying etiology. Pediatr Pulmonol. 1994;17 (1):1–5
 • Zadrobilek E, Mauritz W, Spiss C, Draxler V, Sporn P. Indications for tracheotomy in long-term ventilated critically ill patients. Anasth Intensivther Notfallmed 1984; 19: 19-23.
 • Kaptanoğlu M, Nadir A. Acquired tracheal lesions in childhood and its surgical management. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006; 2: 22-26.
 • Akcan AB, Dursun O. Pediatrik trakeotomi ve ev bakımı. KBB-Forum 2010; 9: 70-7.
 • Swift AC, Rogers JH. The changing indications for tracheostomy in children. J Laryngol Otol 1987; 101: 1258-62.
 • Rozsasi A, Kühnemann S, Gronau S, Keck T. A single-center 6-year experience with two types of pediatric tracheostomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2005; 69: 607-13.
 • Carr MM, Poje CP, Kingston L, Kielma D, Heard C. Complications in pediatric tracheostomies. Laryngoscope 2001; 111: 1925-8.
 • Koltai JP. Starplasty: a new technique of pediatric tracheotomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 124: 1105-11.
 • Fry TL, Jones RO, Fischer ND, Pillsbury HC. Comparisons of tracheostomy incisions in a pediatric model. Ann Otol Rhinol Laryngol 1985; 94: 450-3.
 • Waddell A, Appleford R, Dunning C, Papsin BC, Bailey CM. The Great Ormond Street protocol for ward decannulation of children with tracheostomy: increasing safety and decreasing cost. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1997; 39(2): 111-18.
 • Stern Y, Cosenza M, Walner D, Cotton RT. Management of persistent tracheocutaneous fistula in the pediatric age group. Ann Otol Rhinol Laryngol 1999;108(9): 880-83.
 • Fitton C. Nursıng management of a child with a tracheostomy. Pediatr Clin North Am 1994; 41(3): 513-23.
 • Barnes LP. Tracheostomy care: preparing parents for discharge. MCN Am J Matern Child Nurs 1992; 17(6): 293.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Şehribanu IŞIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8956-0917
Yazar: Evrim ALYAMAÇ DİZDAR
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7846-7634
Yazar: Ömer ERTEKİN
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5720-7104
Yazar: Handan BEZİRGANOĞLU
Kurum: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3382-7226
Yazar: Nurdan URAŞ
Kurum: İstinye Üniversitesi Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5606-8405
Yazar: Murat Eray IŞIK
Kurum: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1870-0983
Yazar: Şerife Suna OĞUZ
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 24 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jgon639823, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {339 - 341}, doi = {10.38136/jgon.639823}, title = {Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları}, key = {cite}, author = {Işık, Şehribanu and Alyamaç Di̇zdar, Evrim and Erteki̇n, Ömer and Bezi̇rganoğlu, Handan and Uraş, Nurdan and Işık, Murat Eray and Oğuz, Şerife Suna} }
APA Işık, Ş , Alyamaç Di̇zdar, E , Erteki̇n, Ö , Bezi̇rganoğlu, H , Uraş, N , Işık, M , Oğuz, Ş . (2020). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 17 (2) , 339-341 . DOI: 10.38136/jgon.639823
MLA Işık, Ş , Alyamaç Di̇zdar, E , Erteki̇n, Ö , Bezi̇rganoğlu, H , Uraş, N , Işık, M , Oğuz, Ş . "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 339-341 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/55298/639823>
Chicago Işık, Ş , Alyamaç Di̇zdar, E , Erteki̇n, Ö , Bezi̇rganoğlu, H , Uraş, N , Işık, M , Oğuz, Ş . "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 339-341
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları AU - Şehribanu Işık , Evrim Alyamaç Di̇zdar , Ömer Erteki̇n , Handan Bezi̇rganoğlu , Nurdan Uraş , Murat Eray Işık , Şerife Suna Oğuz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38136/jgon.639823 DO - 10.38136/jgon.639823 T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 339 EP - 341 VL - 17 IS - 2 SN - -2667-7849 M3 - doi: 10.38136/jgon.639823 UR - https://doi.org/10.38136/jgon.639823 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları %A Şehribanu Işık , Evrim Alyamaç Di̇zdar , Ömer Erteki̇n , Handan Bezi̇rganoğlu , Nurdan Uraş , Murat Eray Işık , Şerife Suna Oğuz %T Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları %D 2020 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 17 %N 2 %R doi: 10.38136/jgon.639823 %U 10.38136/jgon.639823
ISNAD Işık, Şehribanu , Alyamaç Di̇zdar, Evrim , Erteki̇n, Ömer , Bezi̇rganoğlu, Handan , Uraş, Nurdan , Işık, Murat Eray , Oğuz, Şerife Suna . "Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 / 2 (Haziran 2020): 339-341 . https://doi.org/10.38136/jgon.639823
AMA Işık Ş , Alyamaç Di̇zdar E , Erteki̇n Ö , Bezi̇rganoğlu H , Uraş N , Işık M , Oğuz Ş . Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları. JGON. 2020; 17(2): 339-341.
Vancouver Işık Ş , Alyamaç Di̇zdar E , Erteki̇n Ö , Bezi̇rganoğlu H , Uraş N , Işık M , Oğuz Ş . Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulamaları. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2020; 17(2): 341-339.