Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 335 - 338 2020-06-25

SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra ÖZMEN [1] , Burak CERAN [2] , Ufuk ÇAKIR [3] , Cüneyt TAYMAN [4]


ÖZ Amaç: Sefal hematom, kraniyum ile periost arasındaki damarların rüptüre olması sonucu oluşan subperiostal kanamadır. İnsidans tüm canlı doğumlarda %0,4 ile %2,5 arasındadır. En sık pariyetal bölgede görülür. Sefal hematom saptanan hastaların %5-20’sinde kraniyal kemiklerde fraktür olabilir. Çalışmamızda fizik muayenesinde sefal hematom saptanan, fraktür şüphesiyle ileri görüntüleme yapılan hastaların klinik özelliklerini, risk faktörlerini ve karşılaşılan morbiditeleri vurgulamayı amaçladık. Gereçler ve Yöntem: Ocak 2016 ve Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemizde doğan, fizik muayenesinde sefal hematom saptanıp fraktür şüphesi ile ileri görüntüleme yapılan hastaların dosyaları restrospektif olarak incelendi. Çalışmaya gebelik haftası ≥ 37 hafta, doğum ağırlığı ≥ 2000 g olan bebekler dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri kaydedildi. Fraktür şüphesi olan hastalarda tanısal metot olarak öncelikle direkt grafi tercih edildi. Direkt grafi ile fraktür ayrımı yapılamayan grupta bilgisayarlı beyin tomografisi planlanarak tanı kesinleştirildi. Fraktür ve intrakraniyal kanama için olası riskler araştırıldı. Bulgular: Çalışma döneminde hastanemizde doğan toplam 3486 bebeğin dosyası incelendi. Fizik muayenesinde sefal hematom saptanıp fraktür şüphesi ile ileri görüntüleme yapılan 87 hasta (%2,4) çalışmaya dahil edildi. Hastaların 38’ini kız (%43,7), 49’unu (%56,3) erkek bebekler oluşturmaktaydı. Ortalama gebelik haftası 38,9±1,3, doğum ağırlığı 3247±403 g, baş çevresi ise 36±0,3 cm idi. Bebeklerin 81’i (%93,1) normal spontan vajinal yolla doğarken, 6’sının (%6,8) sezaryen ile doğduğu belirlendi. Çalışma grubundaki 73 (%83,9) annenin ilk doğumu olduğu saptandı. Sekiz hastada doğum eyleminin uzadığı, 6 hastada anormal fetal prezentasyon ile doğumun gerçekleştirildiği kaydedildi. Kraniyal kemik fraktürü 24 (%27,5) hastada tespit edildi. En sık fraktür pariyetal (%50) kemikteydi. Fraktür saptanan 9 (%37,5) hastada intrakraniyal kanama mevcuttu. En sık intrakraniyal kanama subdural kanamaydı. Klinik izlemde bir hastaya medikal tedavi başlandı, iki hastaya ise cerrahi müdahalede bulunuldu. Sonuç: Sefal hematom sıklıkla kendini sınırlandıran bir doğum travması olsa da kraniyal fraktürün eşlik edebileceği veya intrakraniyal kanamanın habercisi olabileceği unutulmamalıdır.
Doğum travması, sefal hematom, yenidoğan, kraniyal fraktür, intrakraniyal kanama
 • REFERANSLAR
 • 1. Rosenberg A. Traumatic birth injury. NeoReviews 2003; 4:270.
 • 2. Alexander JM, Leveno KJ, Hauth J, et al. Fetal injury associated with cesarean delivery. Obstet Gynecol 2006; 108:885.
 • 3. Demissie K, Rhoads GG, Smulian JC, et al. Operative vaginal delivery and neonatal and infant adverse outcomes: population based retrospective analysis. BMJ 2004; 329:24.
 • 4. Hamlat A, Heckly A, Adn M, Poulain P: Pathophysiology of intracranial epidural haematoma following birth: Medical Hypotheses 66(2): 371-374, 2006
 • 5. Deborah A. Raines ; Sameer Jain. CephalohematomaNCBI Bookshelf. A service of the National Library of Medicine, National Institutes of Health. StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019
 • 6. Thacker KE, Lim T, Drew JH. Cephalhaematoma: A 10-year review. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1987; 27: 210–12.
 • 7. Okulu E., Erdeve Ö. Doğum travmalarına medikolegal yaklaşım. http://www.medikolegalduzlem.comupload/5be58bfa9985041eb0a6e7f67b0d5c21.doc Erişim 20.02.2017
 • 8. Friedman, E. A. The graphic analysis of labor. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1954 ; 68 :1568-75
 • 9. Lubchenco LO, Hansman C, Boyd E. Intrauterine growth in length and head circumference as estimated from live births at gestational ages from 26 to 42 weeks. Pediatrics1966; 37: 403-408.
 • 10. Wong CH, Foo CL, Seow WT. Calcified cephalohematoma: classification, indications for surgery and techniques. J Craniofac Surg. 2006;17:970-9.
 • 11. Bansal AG, Rosenberg HK. Sonography of pediatric superficial lumps and bumps: illustrative examples from head to toe. Pediatr Radiol. 2017;47:1171-83.
 • 12. Petrikovsky BM, Schneider E, Smith-Levitin M, Cephalhematoma and caput succedaneum: do they always occur in labor? Am J Obstet Gynecol. 1988;179:906-8.
 • 13. Heyman R, Heckly A, Magagi J, Pladys P, Hamlat A. Intracranial epidural hematoma in newborn infants: Clinical study of 15 cases. Neurosurgery 2005; 57: 924-9.
 • 14. Travmatik Doğum, Lange Neonatoloji, Editör, Gomella T L(ed), İstanbul Medikal Sağlık Yayıncılık, İstanbul: 2012: s:379-386.
 • 15. Tan KL: Cephalhaematoma. Aust NZ J ObstetGynaecol 1970; 10: 101–106.
 • 16. Firlik KS, Adelson PD. Large chronic cephalohematoma without calcification. Pediatr Neurosurg 1999; 30: 39–42.
 • 17. Levine MG, Holroyde J, Woods JR Jr, Siddiqi TA, Scott M, Miodovnik M. Birth trauma: Incidence and predisposing factors. Obstet Gynecol. 1984; 63:792-5.
 • 18. Abedzadeh-Kalahroudi M, Talebian A, Jahangiri M, Mesdaghinia E, Mohammadzadeh M. Incidence of neonatal birth injuries and related factors in Kashan, Iran. Archives of Trauma Research 2015; 4:e22831.
 • 19. Mutlu D, Ekmekçioğlu Y, Bozbora N. The Screenıng of Birth Injuries of The Last Ten Years. 1992; 3: 276-9.
 • 20. Çolak R, Çoban K, Çelik K. Doğum yaralanmaları: Klinik bulgular ile maternal, fetal ve obstetrik risk faktörleri. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast Dergisi 2017; 7:53-59
 • 21. S. Baydın, İ. Alataş, H. Canaz, O. Akdemir, E. Emel. Newborn epidural hematoma: A rare case report. Maltepe Medical journal 2013;42-5.
 • 22. Uhing MR. Management of birth injuries. Clin Perinatol 2005; 32:19-38.
 • 23. Looney CB, Smith JK, Merck LH, Wolfe HM, Chescheir NC, Hamer RM, et al. Intracranial hemorrhage in asymptomatic neonates: Prevalence on MR images and relationship to obstetric and neonatal risk factors. Radiology 2007; 242:535–41.
 • 24. Whitby EH, Griffiths PD, Rutter S, Smith MF, Sprigg A, Ohadike P, et al. Frequency and natural history of subdural haemorrhages in babies and relation to obstetric factors. Lancet 2004; 363: 846-51.
 • 25. Kim HM, Kwon SH, Park SH, Kim YS, Oh KW. Intracranial hemorrhage in infants with cephalohematoma. Pediatr Int 2014; 56:378-81.
 • 26. Negishi H, Lee Y, Itoh K, Suzuki J, Nishino M, Takada S, et al. Non surgical management of epiduralhematoma in neonates. Pediatr Neurol 1989; 5: 253-6.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3368-1514
Yazar: Esra ÖZMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5914-5325
Yazar: Burak CERAN
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9409-185X
Yazar: Ufuk ÇAKIR
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9970-0714
Yazar: Cüneyt TAYMAN
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 23 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @klinik araştırma { jgon665816, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {335 - 338}, doi = {10.38136/jgon.665816}, title = {SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Özmen, Esra and Ceran, Burak and Çakır, Ufuk and Tayman, Cüneyt} }
APA Özmen, E , Ceran, B , Çakır, U , Tayman, C . (2020). SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 17 (2) , 335-338 . DOI: 10.38136/jgon.665816
MLA Özmen, E , Ceran, B , Çakır, U , Tayman, C . "SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 335-338 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/55298/665816>
Chicago Özmen, E , Ceran, B , Çakır, U , Tayman, C . "SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 335-338
RIS TY - JOUR T1 - SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Esra Özmen , Burak Ceran , Ufuk Çakır , Cüneyt Tayman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38136/jgon.665816 DO - 10.38136/jgon.665816 T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 338 VL - 17 IS - 2 SN - -2667-7849 M3 - doi: 10.38136/jgon.665816 UR - https://doi.org/10.38136/jgon.665816 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ %A Esra Özmen , Burak Ceran , Ufuk Çakır , Cüneyt Tayman %T SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 17 %N 2 %R doi: 10.38136/jgon.665816 %U 10.38136/jgon.665816
ISNAD Özmen, Esra , Ceran, Burak , Çakır, Ufuk , Tayman, Cüneyt . "SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 / 2 (Haziran 2020): 335-338 . https://doi.org/10.38136/jgon.665816
AMA Özmen E , Ceran B , Çakır U , Tayman C . SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. JGON. 2020; 17(2): 335-338.
Vancouver Özmen E , Ceran B , Çakır U , Tayman C . SEFAL HEMATOM NEDENİYLE İZLENEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2020; 17(2): 338-335.