Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 331 - 334 2020-06-25

Amaç: Hiperemezis gravidarum ketonüri ile birlikte günden 3 defadan fazla kusma, sıvı elektrolit, asit-baz dengesizliği, beslenme bozukluğu ve kilo kaybına neden olan bir durumdur. Altta yatan çeşitli sebepleri olmakla birlikte tiroid fonksiyonlarındaki değişim ve vitamin D’nin de etyolojide rol oynadığı düşünülmektedir. Biz de çalışmamızda hiperemezisteki immün mekanizmalar üzerindeki D vitaminin rolünü ve tiroid fonksiyonlarının etkisini incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 2017 Ocak -2018 Temmuz ayları arasında Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’ne başvuran hiperemezis gravidarum olan 132 ve vaka grubuyla benzer özelliklere sahip sağlıklı 233 gebe dahil edildi. Bu gebelerin TSH,T3,T4 ve vitamin D düzeyleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışma sonuçlarımıza göre D vitamini seviyeleri hiperemezis gravidarum olan hastalarda anlamlı olarak daha düşük saptanmıştır (p=0.001; p<0.01). Ayrıca hiperemezis gravidarum görülen olguların TSH ölçümleri (p=0.028; p<0.05) ve T3 değerleri daha düşük (p=0.001; p<0.01), T4 değerleri ise daha yüksek (p=0.001; p<0.01) olarak saptanmıştır. İdarda keton düzeylerine göre olguların T3, T4, TSH ölçümleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05). Yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre; keton düzeyi pozitif (+) olan olguların D vitamini ölçümleri, keton düzeyi pozitif (++) ve pozitif (+++) olan olgulardan daha yüksektir (sırasıyla p=0.022; p=0.001; p<0.05). Keton düzeyi pozitif (++) ve pozitif (+++) olanların olguların D vitamini ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarında D vitamini eksikliğinin hiperemezis gravidarum ile bağlantılı olduğu bulgusuna ulaştık. Ayrıca hipermezis gravidarum olan bir hastayı değerlendirirken geçici gestasyonel hipertiroidizm tablosunu akılda tutmakta ve tedaviyi buna göre düzenlemekte yarar vardır.
Hiperemezis gravidarum, D vitamini, Tiroid fonksiyonları
 • 1. Austin K, Wilson K, Saha S. Hyperemesis Gravidarum. Nutr Clin Pract. 2019;34(2):226–41.
 • 2. Lacroix R, Eason E, Melzack R. Nausea and vomiting during pregnancy: A prospective study of its frequency, intensity, and patterns of change. Am J Obstet Gynecol. 2000;182(4):931–7.
 • 3. Verberg MFG, Gillott DJ, Al-Fardan N, Grudzinskas JG. Hyperemesis gravidarum, a literature review. Hum Reprod Update. 2005;11(5):527–39.
 • 4. Bailit JL. Hyperemesis gravidarium: Epidemiologic findings from a large cohort. Am J Obstet Gynecol. 2005;193(3):811-4.
 • 5. Bülbül M, Kaplanoğlu M, Arslan Yıldırım E, Yılmaz B. Hiperemezis Gravidarum. Arşiv Kaynak Tarama Derg. 2017;26(3):269–269.
 • 6. Yavuz D, Mete T, Yavuz R, Altunoğlu A. D Vitamini, Kalsiyum & Mineral Metabolizması, D Vitaminin İskelet Dışı Etkileri ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Nütrisyonel D Vitamini Kullanımı. Ankara Med J. 2014;14(4):162–71.
 • 7. Dovnik A, Mujezinović F. The association of vitamin D levels with common pregnancy complications. Nutrients. 2018;10(7):1-13.
 • 8. Sekizawa A, Sugito Y, Iwasaki M, Watanabe A, Jimbo M, Hoshi S, et al. Cell-free fetal DNA is increased in plasma of women with hyperemesis gravidarum. Clin Chem [Internet]. 2001;47(12):2164–5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11719487
 • 9. Joosen AMCP, Van Der Linden IJM, De Jong-Aarts N, Hermus MAA, Ermens AAM, De Groot MJM. TSH and fT4 during pregnancy: An observational study and a review of the literature. Clin Chem Lab Med. 2016;54(7):1239–46.
 • 10. Goodwin TM, Montoro M, Mestman JH. Transient hyperthyroidism and hyperemesis gravidarum: Clinical aspects. Am J Obstet Gynecol [Internet]. 1992;167(3):648–52. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0002-9378(11)91565-8
 • 11. Yoneyama Y, Suzuki S, Sawa R, Yoneyama K, Doi D, Otsubo Y, et al. The T-helper 1/T-helper 2 balance in peripheral blood of women with hyperemesis gravidarum. Am J Obstet Gynecol. 2002;187(6):1631-5.
 • 12. Howie AJ, Williams MC, Bland R, Zehnder D, McNinch RW, Hewison M, et al. Extrarenal Expression of 25-Hydroxyvitamin D 3 -1α-Hydroxylase 1. J Clin Endocrinol Metab [Internet]. 2014;86(2):888–94. Available from: https://academic.oup.com/jcem/article-lookup/doi/10.1210/jcem.86.2.7220
 • 13. Zehnder D, Evans KN, Kilby MD, Bulmer JN, Innes BA, Stewart PM, et al. The ontogeny of 25-hydroxyvitamin D3 1α-hydroxylase expression in human placenta and decidua. Am J Pathol. 2002;161(1):105–14.
 • 14. Minagawa M, Narita J, Tada T, Maruyama S, Shimizu T, Bannai M, et al. Mechanisms underlying immunologic states during pregnancy: Possible association of the sympathetic nervous system. Cell Immunol. 1999;196(1):1–13.
 • 15. Al-saigh NJ, Al-safi AM. The Effects of Vitamin D and Calcium levels On Pregnant Women with Hyperemesis Gravidarum. 2018;17(10):73–9.
 • 16. Gürbüz T, Dokuzeylül Güngör N. Hiperemezis gravidarum etiyopatogenezinde vitamin D eksikliğinin rolü var mı ? Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilim Derg. 2018;4(2):761–71.
 • 17. Yılmaz S, Akdağ Cırık D, Demirtaş C, Timur H, Şahin A, Danışman N, et al. Do vitamin D and high-sensitivity-C reactive protein levels differ in patients with hyperemesis gravidarum? A preliminary study. J Turkish Soc Obstet Gynecol. 2016;13(3):123–6.
 • 18. Thyroid disease in pregnancy. Practice Bulletin No. 148. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2015; 125:996 –1005.
 • 19. Leunen M, Velkeniers B, Verlaenen H. Is er een relatie tussen hyperemesis gravidarum en hyperthyroidie? Acta Clin Belg. 2001;56(2):78–85.
 • 20. Aggarwal R, Chugh P. Management of hyperthyroidism in pregnancy. Int J Reprod Contraception, Obstet Gynecol. 2015;5(1):1–5.
 • 21. Venkataraman S, Munoz R, Candido C, Witchel SF. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis in critical illness. Rev Endocr Metab Disord. 2007;8(4):365–73.
 • 22. Atmaca U, Atalay A, Sıdal B,Ateş U. Hiperemezis gravidarum gerçek hipertiroidizm mi, geçici hipetriroidizm mi?. JGON. 2012;9(36):1492-7.
Birincil Dil tr
Konular Kadın Hastalıkları ve Doğum
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6407-1129
Yazar: Samettin ÇELİK
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9889-5249
Yazar: Canan SOYER ÇALIŞKAN
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8603-6981
Yazar: Huri GÜVEY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4070-1867
Yazar: Burak YAŞAR
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4397-2769
Yazar: Bahadır YAZICIOĞLU
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0124-8721
Yazar: Eda TÜRE
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9157-0612
Yazar: Hasan ULUBAŞOĞLU
Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Aralık 2019
Kabul Tarihi : 23 Şubat 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jgon666594, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {331 - 334}, doi = {10.38136/jgon.666594}, title = {HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA ÖNEMLİ BİR NOKTA: D VİTAMİNİ VE TİROİD FONKSİYONLARI}, key = {cite}, author = {Çeli̇k, Samettin and Soyer, Canan and Güvey, Huri and Yaşar, Burak and Yazıcıoğlu, Bahadır and Türe, Eda and Ulubaşoğlu, Hasan} }
APA Çeli̇k, S , Soyer, C , Güvey, H , Yaşar, B , Yazıcıoğlu, B , Türe, E , Ulubaşoğlu, H . (2020). HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA ÖNEMLİ BİR NOKTA: D VİTAMİNİ VE TİROİD FONKSİYONLARI. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 17 (2) , 331-334 . DOI: 10.38136/jgon.666594
MLA Çeli̇k, S , Soyer, C , Güvey, H , Yaşar, B , Yazıcıoğlu, B , Türe, E , Ulubaşoğlu, H . "HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA ÖNEMLİ BİR NOKTA: D VİTAMİNİ VE TİROİD FONKSİYONLARI". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 331-334 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/55298/666594>
Chicago Çeli̇k, S , Soyer, C , Güvey, H , Yaşar, B , Yazıcıoğlu, B , Türe, E , Ulubaşoğlu, H . "HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA ÖNEMLİ BİR NOKTA: D VİTAMİNİ VE TİROİD FONKSİYONLARI". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 331-334
RIS TY - JOUR T1 - HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA ÖNEMLİ BİR NOKTA: D VİTAMİNİ VE TİROİD FONKSİYONLARI AU - Samettin Çeli̇k , Canan Soyer , Huri Güvey , Burak Yaşar , Bahadır Yazıcıoğlu , Eda Türe , Hasan Ulubaşoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38136/jgon.666594 DO - 10.38136/jgon.666594 T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 334 VL - 17 IS - 2 SN - -2667-7849 M3 - doi: 10.38136/jgon.666594 UR - https://doi.org/10.38136/jgon.666594 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA ÖNEMLİ BİR NOKTA: D VİTAMİNİ VE TİROİD FONKSİYONLARI %A Samettin Çeli̇k , Canan Soyer , Huri Güvey , Burak Yaşar , Bahadır Yazıcıoğlu , Eda Türe , Hasan Ulubaşoğlu %T HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA ÖNEMLİ BİR NOKTA: D VİTAMİNİ VE TİROİD FONKSİYONLARI %D 2020 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 17 %N 2 %R doi: 10.38136/jgon.666594 %U 10.38136/jgon.666594
ISNAD Çeli̇k, Samettin , Soyer, Canan , Güvey, Huri , Yaşar, Burak , Yazıcıoğlu, Bahadır , Türe, Eda , Ulubaşoğlu, Hasan . "HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA ÖNEMLİ BİR NOKTA: D VİTAMİNİ VE TİROİD FONKSİYONLARI". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 / 2 (Haziran 2020): 331-334 . https://doi.org/10.38136/jgon.666594
AMA Çeli̇k S , Soyer C , Güvey H , Yaşar B , Yazıcıoğlu B , Türe E , Ulubaşoğlu H . HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA ÖNEMLİ BİR NOKTA: D VİTAMİNİ VE TİROİD FONKSİYONLARI. JGON. 2020; 17(2): 331-334.
Vancouver Çeli̇k S , Soyer C , Güvey H , Yaşar B , Yazıcıoğlu B , Türe E , Ulubaşoğlu H . HİPEREMEZİS GRAVİDARUMDA ÖNEMLİ BİR NOKTA: D VİTAMİNİ VE TİROİD FONKSİYONLARI. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2020; 17(2): 334-331.