Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 357 - 359 2020-06-25

Amaç Ülkemizde Suriyeli mülteci sayısı ve doğum oranları giderek artmaktadır. Çalışmamızda, hastanemizde mülteci annelerden doğan bebeklerin doğum özelliklerini inceleyip, perinatal bakımın önemini vurgulamayı amaçladık. Gereçler ve Yöntem Ekim - Aralık 2018 tarihleri arasında hastanemizde doğum yapan, gestasyon yaşı ≥37 hafta olan Suriyeli ve Türk anne - bebek dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Hastalar gestasyon haftasına göre erken term (37 0/7- 38 6/7 hafta), term ve geç term (39 0/7 – 41 6/7 hafta) olarak gruplandırıldı. Bulgular Çalışmaya 96 Suriyeli ve 129 Türk olmak üzere toplam 225 hasta dahil edildi. Yapılan istatistiksel değerlendirmede Suriyeli bebeklerin gestasyon haftası Türklere göre anlamlı olarak daha küçük bulundu (38.2±1.1 vs 39.1±1.4 hafta; p< 0.001). Suriyeli bebeklerin %70’i erken term dönemde doğarken, Türk bebeklerin %57’sinin erken term dönemde doğduğu gözlendi (p<0.001 ). Gebelik süresince Suriyeli annelerin daha az kilo aldığı saptandı (10±4 kg vs 12±5 kg; p= 0.001). Anne yaşı, annelerin vücut kitle indeksi, doğum şekli ve doğum ağırlıkları her iki grupta benzerdi. Sonuç Suriyeli annelerde kısıtlı sosyoekonomik imkanlar ve mülteci olmanın getirdiği stres, erken doğum için risk oluşturabilir. Uygun obstetrik takibe ulaşabilmeleri halinde erken term doğumlar ve buna bağlı morbidite ve mortalite oranı azalabilir.
Suriye, mülteci, yenidoğan, antenatal bakım, erken term
 • KAYNAKLAR
 • 1. Türkiyedeki Suriyeli Sayısı. Erişim Tarihi: Aralık 2019. Available from: https://multeciler.org.tr › turkiyedeki-suriyeli-sayisi
 • 2. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Arştırması. Erişim Tarihi: 2018. Available from: www.hips.hacettepe.edu.tr › tnsa2018 >sunum >TNS 2018 sonuçları
 • 3. World Health Organization. Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health: Stillbirth. Accessed: September 29,2016. Available from: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/epidemiology/stillbirth/en/
 • 4. Demirci H, Yildirim Topak N, Ocakoglu G, Karakulak Gomleksiz M, Ustunyurt E, Ulku Turker A. Birth characteristics of Syrian refugees and Turkish citizens in Turkey in 2015. Int J Gynaecol Obstet. 2017; 137(01):63–66.
 • 5. Ozel S, Yaman S, Kansu-Celik H, Hancerliogullari N, Balci N, Engin-Ustun Y. Obstetric Outcomes among Syrian Refugees:A Comparative Study at a Tertiary Care Maternity Hospital in Turkey. Rev Bras Ginecol Obstet. 2018; 40(11):673-79.
 • 6. Büyüktiryaki M, Canpolat FE, Alyamaç Dizdar E, Okur N, Kadıoğlu Şimşek G. Neonatal outcomes of Syrian refugees delivered in a tertiary hospital in Ankara, Turkey. Confl Health. 2015;9:38.
 • 7. Çelik İH, Arslan Z, Ulubaş Işık D, Tapısız ÖL, Mollamahmutoğlu L, Baş AY ve ark. Neonatal outcomes in Syrian and other refugees treated in a tertiary hospital in Turkey. Turk J Med Sci. 2019; 49(3):815-20.
 • 8. Alnuaimi K, Kassab M, Ali R, Mohammad K, Shattnawi K. Pregnancy outcomes among Syrian refugee and Jordanian women: a comparative study. Int Nurs Rev. 2017; 64(4):584- 92.
 • 9. Malin M, Gissler M. Maternal care and birth outcomes among ethnic minority women in Finland. BMC Public Health. 2009; 9:84.
 • 10. McAlister BS, Tietze M, Northam S. Early term birth: the impact of practice patterns on rates and outcomes. West J Nurs Res. 2013; 35(8):1026-42.
 • 11. Garrow JS, Webster J.Quetelet's index (W/H2) as a measure of fatness. Int J Obes. 1985; 9(2):147-53.
 • 12. Lubchenco LO, Hansman C, Boyd E. Intrauterine growth in length and head circumference as estimated from live births at gestational ages from 26 to 42 weeks. Pediatrics. 1966; 37: 403-08.
 • 13. Fleischman AR, Oinuma M, Clark SL. Rethinking the definition of "term pregnancy". Obstet Gynecol. 2010; 116:136-39.
 • 14. Committee on Practice Bulletins — Obstetrics, The American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice bulletin no. 130: prediction and prevention of preterm birth. Obstet Gynecol. 2012; 120(4):964–73.
 • 15. Newnham JP, Dickinson JE, Hart RJ, Pennell CE, Arrese CA, Keelan JA. Strategies to prevent preterm birth. Front Immunol. 2014; 5:584.
 • 16. Peconga EK, Høgh Thøgersen M. Post-traumatic stress disorder, depression, and anxiety in adult Syrian refugees: What do we know? Scand J Public Health. 2019:1403494819882137.
 • 17. Abu-Saad K, Fraser D. Maternal nutrition and birth outcomes. Epidemiol Rev. 2010;32:5-25.
 • 18. Villalonga-Olives E, Kawachi I, von Steinbüchel N. Pregnancy and birth outcomes among ımmigrant women in the US and Europe: a systematic review. J ImmigrMinor Health. 2017; 19(06):1469–87.
 • 19. Kanmaz AG, İnan AH, Beyan E, Özgür S, Budak A. Obstetric Outcomes of Syrian Refugees and Turkish Citizens. Arch Iran Med. 2019; 22(9):482-88.
 • 20. Wanigaratne S, Cole DC, Bassil K, Hyman I, Moineddin R, Urquia ML.The influence of refugee status and secondary migration on preterm birth. J Epidemiol Community Health. 2016; 70(6):622-28.
 • 21. Huster KM, Patterson N, Schilperoord M, Spiegel P. Cesarean sections among Syrian refugees in Lebanon from December 2012/January 2013 to June 2013: probable causes and recommendations. Yale Journal of Biology and Medicine. 2014; 87(3): 269-88.
 • 22. Alnuaimi K, Kassab M, Ali R, Mohammad K, Shattnawi K. Pregnancy outcomes among Syrian refugee and Jordanian women: a comparative study. Int Nurs Rev. 2017; 64(4):584- 92.
 • 23. Karbancioglu Canturk F, Songur Dagli S, Canturk M. Analysis Of Perinatal Outcomes Of Syrian Refugees In The Province Of Kirsehir. Ahi Evran Med J. 2019; 1(3):6-11.
 • 24. Arslan E, Demirkaya HU, Erdoğan F, Gücüyener N, Gülflen B. Erken term bebeklerde morbidite ve emzirme süresinin araştırılması. Marmara Medical Journal. 2013; 26(S1):MP-307.
 • 25. Bastek JA, Sammel MD, Paré E, Srinivas SK, Posencheg MA, Elovitz MA. Adverse neonatal outcomes: examining the risks between preterm, late preterm, and term infants. Am J Obstet Gynecol. 2008; 199:367.e1-8.
 • 26. United Nations Population Fund. Maternal Health. 2016. Accessed: March 15, 2017. Available from: https://www.unfpa.org/maternal-health.
 • 27. AFAD. Republic of Turkey Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency. Syrian Refugees in Turkey, 2013: Field Survey Results. Ankara, Turkey: AFAD;2013.
 • 28. Erenel H, Aydogan Mathyk B, Sal V, Ayhan I, Karatas S, Koc Bebek A. Clinical characteristics and pregnancy outcomes of Syrian refugees: a case–control study in a tertiary care hospital in Istanbul, Turkey. Arch Gynecol Obstet. 2017; 295(1):45-50.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0846-4032
Yazar: Esin OKMAN
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3368-1514
Yazar: Esra ÖZMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5350-6329
Yazar: Merve KÜÇÜKOĞLU KESER
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8956-0917
Yazar: Evrim ALYAMAC DİZDAR
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4643-7622
Yazar: Fatma SARI
Kurum: Ankara Şehir Hastanesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Ocak 2020
Kabul Tarihi : 13 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jgon670375, journal = {Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-7849}, address = {Talatpaşa Bulvarı No 128, Hamamönü - ANKARA}, publisher = {T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {357 - 359}, doi = {10.38136/jgon.670375}, title = {Mülteci Olmak Erken Term Doğum İçin Risk Faktörü Olabilir Mi?}, key = {cite}, author = {Okman, Esin and Özmen, Esra and Küçükoğlu Keser, Merve and Alyamac Di̇zdar, Evrim and Sarı, Fatma} }
APA Okman, E , Özmen, E , Küçükoğlu Keser, M , Alyamac Di̇zdar, E , Sarı, F . (2020). Mülteci Olmak Erken Term Doğum İçin Risk Faktörü Olabilir Mi?. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi , 17 (2) , 357-359 . DOI: 10.38136/jgon.670375
MLA Okman, E , Özmen, E , Küçükoğlu Keser, M , Alyamac Di̇zdar, E , Sarı, F . "Mülteci Olmak Erken Term Doğum İçin Risk Faktörü Olabilir Mi?". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 357-359 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgon/issue/55298/670375>
Chicago Okman, E , Özmen, E , Küçükoğlu Keser, M , Alyamac Di̇zdar, E , Sarı, F . "Mülteci Olmak Erken Term Doğum İçin Risk Faktörü Olabilir Mi?". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 (2020 ): 357-359
RIS TY - JOUR T1 - Mülteci Olmak Erken Term Doğum İçin Risk Faktörü Olabilir Mi? AU - Esin Okman , Esra Özmen , Merve Küçükoğlu Keser , Evrim Alyamac Di̇zdar , Fatma Sarı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38136/jgon.670375 DO - 10.38136/jgon.670375 T2 - Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 357 EP - 359 VL - 17 IS - 2 SN - -2667-7849 M3 - doi: 10.38136/jgon.670375 UR - https://doi.org/10.38136/jgon.670375 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi Mülteci Olmak Erken Term Doğum İçin Risk Faktörü Olabilir Mi? %A Esin Okman , Esra Özmen , Merve Küçükoğlu Keser , Evrim Alyamac Di̇zdar , Fatma Sarı %T Mülteci Olmak Erken Term Doğum İçin Risk Faktörü Olabilir Mi? %D 2020 %J Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi %P -2667-7849 %V 17 %N 2 %R doi: 10.38136/jgon.670375 %U 10.38136/jgon.670375
ISNAD Okman, Esin , Özmen, Esra , Küçükoğlu Keser, Merve , Alyamac Di̇zdar, Evrim , Sarı, Fatma . "Mülteci Olmak Erken Term Doğum İçin Risk Faktörü Olabilir Mi?". Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 17 / 2 (Haziran 2020): 357-359 . https://doi.org/10.38136/jgon.670375
AMA Okman E , Özmen E , Küçükoğlu Keser M , Alyamac Di̇zdar E , Sarı F . Mülteci Olmak Erken Term Doğum İçin Risk Faktörü Olabilir Mi?. JGON. 2020; 17(2): 357-359.
Vancouver Okman E , Özmen E , Küçükoğlu Keser M , Alyamac Di̇zdar E , Sarı F . Mülteci Olmak Erken Term Doğum İçin Risk Faktörü Olabilir Mi?. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2020; 17(2): 359-357.